Minister Bart Tommelein

3 vragen aan Bart Tommelein

Posted on Posted in Energie, In de pers

De Tijd

1 . We hebben wellicht 1.400 gigawattuur tekort om aan de doelstellingen voor groene stroom in 2020 te geraken. Hoe wilt u de kloof dichten?

‘Laten we eerst en vooral maken dat we de doelstellingen halen die we vorig jaar hebben geformuleerd. Het extra tekort opvangen is moeilijk, maar doenbaar. Windturbines worden steeds groter en krachtiger. Met een combinatie van 150 windmolens en 3 miljoen zonnepanelen kom je er bijvoorbeeld.’

2. Iedereen in de sector zegt dat het minstens vijf jaar duurt voor een windmolen is gebouwd. Dan haalt u 2020 toch niet?

‘Het klopt dat de doorlooptijd voorlopig nog te lang is, en dat in het dichtbebouwde Vlaanderen nog te veel procedures moeten worden doorlopen. Op korte termijn verwacht ik daarom meer van zonnepanelen. De gemeente Kuurne gaat met een investeringsproject alle daken van zonnepanelen voorzien. Burgers kunnen erin investeren en krijgen een opbrengst van 5 procent voorgespiegeld. Ik was in een vorig leven bankier en besef als geen ander hoeveel mensen op een beter rendement zitten te wachten dan wat ze nu op een spaarboekje krijgen. Maar ik kan ze niet zelf gaan leggen, hè. daarom hoop ik op een sense of urgency bij de bevolking, bedrijven en de overheid.’

3. Is er met de daling van de energieheffing nog geld over om nieuwe duurzame projecten, zoals warmtenetten, te steunen?

‘De heffing brengt 114 miljoen euro op, waarvan 98 miljoen naar de opkoop van groenestroomcertificaten en de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) gaat. Er rest dus nog iets meer dan 15 miljoen voor zulke projecten. Maar ik moet natuurlijk ook aanvragen hebben om het geld toe te kennen. Ik ga geen geld ophalen dat ik niet meteen kan uitgeven. Als zich grote projecten aandienen, ben ik altijd bereid extra geld te vragen aan de regering.’

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.