Europese vlag

Belangrijke stap vooruit voor Europese lening bouw Oosterweel

Posted on Posted in Financiën & Begroting, Vice kabinet

Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein heeft Europa om een lening gevraagd voor de bouw van de Oosterweelverbinding. De Europese Investeringsbank (EIB) neemt die aanvraag van Vlaanderen om één miljard euro te lenen nu officieel in overweging. ‘Dat een Europese instelling in het project gelooft en er wellicht mee in wil investeren, bewijst het strategisch belang van Oosterweel’ aldus Tommelein.

De aanhoudende contacten van Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein met Europa, werpen hun vruchten af. De Europese Investerings Bank (EIB) zal een zogenaamde ‘appraisal’ uitvoeren op zowel financieel, milieutechnisch als sociaal vlak. Bij positieve uitkomst zou Vlaanderen voor de bouw van de Oosterweelverbinding tot 1 miljard euro kunnen lenen aan een gunstig tarief.

De Europese Investeringsbank zegt dat de Oosterweelverbinding de verkeerssituatie significant zal verbeteren. ‘Er zullen minder files zijn op de snelwegen, minder verkeersdruk in de stad en de haven wordt beter bereikbaar. Het project is ook goed voor het milieu en verhoogt de verkeersveiligheid.’

Bart Tommelein: ‘Dat een Europese instelling in het project gelooft en er wellicht mee in wil investeren, bewijst het belang van Oosterweel. Zoals we altijd gezegd hebben, is de Oosterweelverbinding niet alleen belangrijk voor Antwerpen, Vlaanderen en België, maar voor heel Europa. Ik ben ervan overtuigd dat de EIB vertrouwen zal tonen in het project, en in het terugverdienmodel dat daaraan gekoppeld is.’

One thought on “Belangrijke stap vooruit voor Europese lening bouw Oosterweel

 1. Sorry, ik ben niet voor deze soort Americaanse oplossingen & denkwijzen. Er waren genoeg andere opties voor doorgaand verkeer, die spijtig genoeg NIET aanvaard zijn geweest.

  Kostprijs. Zoals bleek uit de toenmalige bouw van het Vlinderpaleis (=nieuwe justitiepaleis) in Antwerpen, zal de uiteindelijke kost, het dubbele of misschien het driedubbele kosten van wat berekend werd. Iedereen weet en kan al indenken wie er daarvan “beter” (=rijker) van geworden zijn en zullen worden.

  Na de Oosterweel-verbinding zullen spoedig nog een tunnel of verbreding of extra tunnels of nog een paar bruggen nodig blijken te zijn enz…; gewoonweg omdat “het doel” is de verdere overbevolking én ekonomie nog verder te laten aangroeien ad eternam!
  Worden we er daarbij gelukkiger op? Gezonder op? Ja, sommigen wel.
  Terwijl de aarde & de open ruimte beperkt is.

  De ontgroeiing (la décroissance), het geluk van iedereen, een bevolkingsstop en NIET een kankerachtige ekonomie zijn nodig en niet het continue opvullen van de resterende schaarse ruimten.

  Onze steden worden met de dag lelijker en grijzer (beton, gebouwen, bruggen) en zwarter (asfalt) en overbevolkter, zoals bv Americaanse grootsteden. Zijn die een voorbeeld? Neen, dank U.

  Ik deel helemaal niet in de euforie van de Oosterweelverbinding, ook niet met de aanpassingen (gevraagd door Ademloos & Stratengeneraal). Heel Vlaanderen zit nu reeds in de file, en “deze toverspreuk” zal wel tijdelijk voor veel geld en gewerk zorgen, maar de files en miserie in Vlaanderen zullen blijven en zelfs nog toenemen: meer wegen trekken nog meer wagens aan ! En het zijn ook steeds weer diezelfde goede zielen die zich opofferen en per fiets gaan rijden.

  Bij een verkeersinfarct kan men een extra bypass bijmaken, maar de patiënt verzwakt er wel mee en de nodige pillen (=gevolgen van elke bypass, in dezer zijn dat: lawaai, nog meer wagens, nog minder openruimte, meer pollutie) komen erbij. De neveneffecten van elke bypass -hoe vernuftig ook geconstrueerd- zullen steeds nefaster blijken te zijn en weet men NU reeds op voorhand.
  Zolang dus “de oorzaak van het infarct” niet aangepakt wordt (nl. de overbevolking, teveel ekonomie) zullen er in de toekomst steeds meer bypassen nodig zijn en … op den duur sterft de patiënt toch … omdat “het onleefbaar geworden is”. De “onleefbaarheid” verhoogt… ipv verlaagt, maar het wordt steeds mooier voorgesteld natuurlijk.

Laat een reactie achter