windmolens

Defensie vecht tegen windmolens

Posted on Posted in Energie, In de pers

De Standaard – Wim Winckelmans | In plaats van de regels voor windmolens rond luchtmachtbasissen te versoepelen, scherpt Defensie ze aan. Minister Tommelein is not amused.

‘Spijtig dat Defensie nog defensiever wordt. Ook de 􀀀federale overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid.’ Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) reageert ontgoocheld op de jongste beslissing van Defensie om uit veiligheidsoverwegingen een totaalverbod voor windmolens in te stellen rond de luchtmachtbasissen van Koksijde en Florennes.

In die zones golden al beperkingen, nu wordt het plaatsen van windmolens helemaal uitgesloten. Nochtans gaat het om interessante zones voor windenergie. 􀀀Bovendien vraagt Defensie volgens Tommelein meer aanvullende studies om de gevolgen van de plaatsing van windmolens in te schatten, waardoor zowat heel Vlaanderen aan bijkomend onderzoek wordt onderworpen.

De regels dwarsbomen de Vlaamse energie- en klimaatplannen. Tommelein rekent tegen 2020 op een forse inhaalbeweging om de Europese doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen. Met de extra beperkingen wordt dat nog moeilijker.

Bart Bode, de topman van de sectororganisatie VWEA, hoopt dat het om tijdelijke maatregelen gaat. Volgens hem kunnen de beperkingen worden opgeheven na een update van de software, waardoor radars windmolens wel herkennen.

De windenergiesector overlegt al ruim een jaar met Belgocontrol, Defensie en de Vlaamse overheid over een versoepeling van de normen. Hij wil hogere windmolens bouwen, vraagt een aanpassing van de trainingszones voor gevechtsvliegtuigen, en pleit er ook voor de kaart met de minimumhoogtes van vliegtuigen aan te passen. Belgocontrol is bereid oplossingen te zoeken, maar de terughoudendheid van Defensie dreigt tot nieuwe vertraging te leiden.

Het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zegt zich bewust te zijn van het belang van windenergie en zich daarvoor in te spannen, maar verdedigt toch de ingreep. ‘De normen voor windturbines evolueren en hun impact op communicatie, navigatie en surveillance dus ook. Dit beïnvloedt de vliegveiligheid. Vergeet niet dat een F-16-piloot door zijn snelheid de wieken van een windmolen niet kan zien draaien’, klinkt het.

Defensie leverde het voorbije jaar 224 adviezen voor windturbines. 98 werden zonder meer goedgekeurd, 112 goedgekeurd met voorwaarden en 14 geweigerd. Belgocontrol leverde 188 positieve adviezen af op 221 behandelde aanvragen en vroeg in zes gevallen bijkomend onderzoek.

One thought on “Defensie vecht tegen windmolens

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.