digitale meter

Digitale meter half jaar uitgesteld en nog niet voor mensen met zonnepanelen

Posted on Posted in Energie

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein zal de plaatsing van de digitale meter een half jaar uitstellen, aangezien het bedrijf dat de aanbesteding binnenhaalde de meters niet op tijd kan leveren. In één beweging zal hij ook de plaatsing bij mensen met zonnepanelen voorlopig opschorten. “De aanbesteding door Fluvius gebeurde ruim op tijd, maar meters die er niet zijn kunnen nu eenmaal niet geplaatst worden”, zegt Bart Tommelein. “En zolang er geen duidelijkheid is over de terugdraaiende teller, zullen we de digitale meter niet prioritair plaatsen bij mensen die al zonnepanelen op hun dak hebben.”

De digitale meter zal pas vanaf 1 juli 2019 geplaatst worden. Dat zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Het bedrijf dat de aanbesteding van netbeheerder Fluvius binnenhaalde, liet immers weten dat het de energiemeters niet tijdig kan leveren. De aanbesteding werd nochtans begin 2017 al gelanceerd en de opdracht werd in december vorig jaar gegund. Doordat de digitale meters niet op tijd geleverd worden, lopen ook de proefprojecten vertraging op. Die proefprojecten zijn belangrijk om er zeker van te zijn dat de plaatsing vlot kan verlopen.

“We stellen de plaatsing noodgedwongen een half jaar uit. De aanbesteding is nochtans ruim op tijd gebeurd. Maar meters die er niet zijn kunnen nu eenmaal niet geplaatst worden”, aldus Bart Tommelein. “Ik ga ervan uit dat Fluvius de nodige stappen zal zetten om een schadevergoeding te eisen voor de laattijdige levering. En ik verwacht van de netbeheerder dat de uitrol van de digitale meters vanaf 1 juli vlot en vlekkeloos verloopt.”

Nog geen digitale meter bij zonnepanelen

In één beweging zal de energieminister ook de plaatsing van de digitale meter bij mensen met zonnepanelen on hold zetten. De digitale meter zou normaal gezien eerst geplaatst worden bij nieuwe huizen, bij huizen die ingrijpend energetische gerenoveerd worden, bij wie een budgetmeter heeft of zonnepanelen op het dak. Die laatste categorie zal echter geen prioritaire doelgroep zijn zolang er geen duidelijkheid is over de impact op de consument bij wegvallen van de terugdraaiende teller. Bart Tommelein: “Ik heb altijd gezegd dat wie zonnepanelen geplaatst heeft, 15 jaar het rendement van de terugdraaiende teller moet kunnen behouden. Dat is ook zo beslist door de Vlaamse regering.”

De VREG heeft nu voorgesteld om de terugdraaiende teller voor het nettarief te behouden tot eind 2019 en organiseert daar een consultatie over tot december. “Ik vind persoonlijk dat mensen met zonnepanelen zelf zouden moeten kunnen kiezen: ofwel hun terugdraaiende teller behouden en prosumententarief blijven betalen, ofwel helemaal geen terugdraaiende teller meer maar dan ook geen prosumententarief meer. Het is echter de bevoegdheid van de onafhankelijke regulator om dit te beslissen”, zegt Tommelein. “Totdat er een oplossing is waarbij mensen die al zonnepanelen op hun dak hebben even goed af zijn als vandaag, zullen ze géén prioritaire doelgroep zijn om een digitale meter te krijgen”, besluit Tommelein.

37 thoughts on “Digitale meter half jaar uitgesteld en nog niet voor mensen met zonnepanelen

 1. Terugdraaiende teller of niet: schaf die ongelooflijk diefstal-achtige prosumententaks af. Ze lachen U en ons vierkant uit in het buitenland, zelfs in de Walen. Hoe komen jullie alleen al op het idee, om het voordeel van de ene te alten betalen door de anderen. Mijn besparing is met 24 panelen precies 24 euro per jaar, voor een investering van om en bij de 15.000 euro. Ik verdien mijn installatie nooit terug, maar ik betaal jullie wel een vette prosumententaks. Dit is pure oplichterij, waar ik met twee voeten in ben getrapt. en toch blijven jullie nog zonnepanelen promoten om nog meer prosumentengeld binnen te cashen.

  1. Leon, dat is niet mijn bevoegdheid als minister maar die van de onafhankelijke regulator VREG. Zelfs met het prosumententarief is je investering nog steeds rendabel. De VREG is een nieuwe tariefstructuur aan het onderzoeken waarbij het prosumententarief waarschijnlijk zal wegvallen in de toekomst.

  1. We zijn volop bezig met proefprojecten om te kijken welke soort ondersteuning nodig is en om ervoor te zorgen dat we dit niet oversubsidiëren.

 2. Gelieve de digitale meter nooit te verplichten, en de analoge te laten hangen, en een voorraad op te slaan van de bestaande meters. Dit is best voor de gezondheid en om ons sociaal systeem niet te ontwrichten. Alvast bedankt.

  1. De digitale meter heeft nochtans heel wat voordelen. Maar ik blijf er bij, zolang het rendement voor wie geïnvesteerd heeft in zonnepanelen niet verzekerd is zullen we geen digitale meter invoeren bij die doelgroep.

 3. Bart Tommelein: ‘Ik heb altijd gezegd dat wie zonnepanelen geplaatst heeft, 15 jaar het rendement van de terugdraaiende teller moet kunnen behouden. Dat is ook zo beslist door de Vlaamse regering. Wat verder in het artikel:’Het is echter de bevoegdheid van de onafhankelijke regulator om dit te beslissen’ zegt Tommelein.
  In één artikel een bocht van 180 °. Faut le faire meneer Tommelein.
  Door invoering prosumententarief is mijn financieel rendement op jaarbasis met 40 % gedaald. Straks mag ik gratis energie aan het net leveren en wordt deze energie niet meer afgetrokken van mijn eigen verbruik…….

  1. Het prosumententarief is inderdaad de bevoegdheid van de VREG. Ik kan als minister niet beslissen om dat af te schaffen als je kiest voor een digitale meter die niet terugdraait. Er moet duidelijkheid komen voor wie geïnvesteerd heeft in zonnepanelen.

  2. Minister Bart Tommelein of moeten we zeggen “ontslagnemend minister” want vanaf 01/01/2019 andere jobje en waar blijven dan je beloftes in deze materie! Uw belofte om geen digitale meter te plaatsen bij de zonnepaneeleigenaars zonder garantie op behoud van het rendement is bij deze een loze belofte, want binnen minder dan 2 maanden is dit niet meer jouw bevoegdheid. En als je toch je belofte zou nakomen, waarom dan maar een rendementsgarantie gedurende 15 jaar? Alhoewel die 15 jaar is al zeer twijfelachtig gezien dit een beslissing van de VREG zal zijn.
   De investering in zonnepanelen en warmtepomp is voor mij een bijkomend pensioen en dus voor het leven en niet beperkt tot enkele jaren. Wat blijft er thans nog over van deze termijn investering?
   En wat is het volgende? Bijkomende belasting op deze investering. En bij overlijden mogen mijn erfgenamen ook nogeens successie betalen op deze investering. Maar ja, dat is binnen 2 maanden niet meer uw bevoegdheid.
   Dank voor de mooie verhaaltjes van u en uw politieke collega’s.

 4. Waarom geen 2 meters, een voor stroomafname en een voor stroomlevering op het net. Het verschil betaal je ivm meer afname of ben je kwijt ivm levering. Of nog een mogelijkheid levering van stroom wordt terug betaald aan 75% van de waarde en GEEN prosumenten kosten.

 5. Niemand zal nog investeren in zonnepanelen als het principe van het zomerse productieoverschot , ‘ s winters niet niet kan gerecupereerd worden.
  Een installatie plaatsen die de jaarbehoefte dekt is uit de boze als stroomoverschotten gratis moet weggeven worden.
  De regelgeving wordt ook stelselmatig teruggeschroefd(woordbreuk);turteltaks, prosumententarief, SLECHTS 15 jaar terugdraaiende teller ( en dan nog niet volledig kostenvrij,zo horen we), en dan nu de digitale teller. wat een leven: strijken, wassen, de vaat doen, eten maken .. als het zonnetje schijnt; anders wachten. en wat met mensen die beiden gaan werken???
  Stroomoverschotten wegwerken door het plaatsen van een olieradiator(spaart gas) of het plaatsen van een airco in de zomermaanden. Is het dat wat de vreg wil?

 6. Wij lieten zonnepanelen installeren eind 2010. Ons dak moest gerenoveerd worden. Wij lieten het meteen zeer goed isoleren, alsook onze muren en lieten zonnepanelen plaatsen. Wij sloten voor het uitvoeren van deze werken een behoorlijk zware lening af. Uit ecologische overwegingen weigeren wij een droogmachine en afwasmachine te laten installeren. De was laten wij buiten drogen in de zomer en binnenshuis in de winter. De afwas doen wij handmatig met een minimum aan water en afwasproduct. Wij hergebruiken al het hemelwater dat op ons dak valt (tuin, serre, toilet). Wij verbruiken ons tegoed van elektriciteit om in het najaar bij te verwarmen. Aldus verbruiken wij minder aardgas en zorgen wij minder voor minder opwarming van onze planeet! De energiecertificaten gebruiken wij voor de afbetaling van onze lening. Voor zover ons bekend zullen wij, door onze ecologische houding behoorlijk benadeeld worden bij het plaatsen van de digitale meter.
  De Vlaamse minister van energie neemt een beslissing en onmiddellijk deelt de VREG mee dat zij deze beslissing niet zullen respecteren. De Vlaamse minister is een verkozene van het volk, terwijl de VREG samengesteld is uit ambtenaren. Sedert wanneer besturen ambtenaren ons land en nemen zij beslissingen in plaats van de democratisch verkozenen?

 7. Ik heb geïnvesteerd in warmtepompen. Mocht de terugdraaiende meter vervangen worden is mijn investering verloren.
  De beslissing om terugdraaiende meter te vervangen zou een negatief effect hebben op de doelstellingen ivm co2 uitstoot.
  Rare denkwijze dat dit nodig is om het netwerk te sparen.Misschien kunnen we daar investeringen voor plannen?

  1. Jan, voor mij moet wie geïnvesteerd heeft in hernieuwbare energie zeker zijn van zijn rendement. Vandaar dat ik er ook voor kies om de invoer uit te stellen.

 8. on hold..uitstel van executie…nadat mensen met zonnepanelen worden geript met een prosumententaks ( bij mij 1000 E per jaar !) , gaan we nu de terugdraaiende teller afschaffen en ga je gratis stroom mogen op het net zetten , maar wel elke KW die je van het net haalt betalen…je moet maar direct verbruiken….ONzin…welke particulier kan dat? Of moeten we overdag ons licht doen branden en TV kijken en s avonds in het donker zitten? Voor de zoveelste keer wordt de vlaming weer geript…is dit over de taalgrens ook zo ? Of enkel hier? Het is duidelijk dat U mooie praatjes vertelt in de media , maar dat er weer n constructie op poten wordt gezet om de particuliere zonnepaneeleigenaar te rippen > De zoveelste belasting.

  BTW Turteltaks is zogezegd afgeschaft? Wij betalen hem nog steeds. Als er niemand is gedomicilieerd , of bij firma blijft de taks. Mooie discriminatie

  1. Ik zeg net dat ik de invoering van de digitale meter uitstel omdat ik voor wie geïnvesteerd heeft zekerheid wil over hun rendement. De invoer wordt beslist door de Vlaamse regering, zolang er geen duidelijkheid is komt die digitale meter er niet.

 9. Beste Mijnheer Tommelein, vandaag verscheen er een tekst bij de VREG die haaks op uw tekst staat i.v.m. zonnepanelen. Het wordt misschien stilaan tijd dat er toch duidelijkheid komt, zodat we niet langer in het ongewisse moeten blijven

  1. Daniel, ik wil ook zekerheid voor wie geïnvesteerd heeft, vandaar dat ik er voor kies om de invoer van de digitale meter uit te stellen tot er meer zekerheid is dat het rendement behouden kan worden.

 10. En wat met de gulden middenweg? Geen prosumententarief meer, terugdraaiende teller voor energiekost maar geen terugdraaiende teller voor transport- en distributiekosten. Zo stimuleer je wel het verbruik op het juiste moment, en mensen die dat niet doen (en dus het net belasten) betalen daar dan ook een transportbijdrage voor.

  1. Mathieu, dat is een beslissing die de VREG moet nemen, ik ben als minister niet bevoegd voor het prosumententarief. Ik vind persoonlijk dat mensen met zonnepanelen zelf zouden moeten kunnen kiezen: ofwel hun terugdraaiende teller behouden en prosumententarief blijven betalen, ofwel helemaal geen terugdraaiende teller meer maar dan ook geen prosumententarief meer.

 11. Hopelijk worden de mensen met zonnepaneleningen niet gestraft. We hebben toch een serieuze investering gedaan en hopen geen kat in de zak gekocht te hebben.

 12. Mijnheer Tommelein, ik hoor het je graag zeggen: “zonnepaneel bezitters zijn geen prioritaire groep om een digitale meter te krijgen”…..maar wat als je straks de burgemeester sjerp zal omhorden. …of er na de verkiezingen van volgend jaar er een andere Minister voor Energie is?

  De Vreg is hard bezig om via de digitale meter de door particulieren opgewekte stroom in te pikken, gratis!!!

  Legale diefstal heet dit.

  Ik raad iedereen aan om geen PV instalaties meer te plaatsen. Alle factoren zijn momenteel zóó onduidelijk en onzeker dat niemand met enige zekerheid deze investering kan doen. Jammer voor de sector…en voor ons milieu.

  Twee jaar geleden , toen ik besliste om zonnepanelen te plaatsen had je wel de wiskundige zekerheid van uw rendement…..maar ondertussen hebben ze die “slimme” meter “uitgevonden” en is men de spelregels aan het wijzigen waardoor ook mijn investering sterk aan rendement zal inboeten.

  Ook moet er mij ook iemand eens uitleggen waar de winst voor de klant nu juist zit bij het gebruik van deze “slimme meters”…..ik zie er geen.

  Freddy Debruyne

  1. De invoering van de digitale meter is een beslissing van de voltallige Vlaamse regering, wij hebben ook beslist dat de terugdraaiende teller 15 jaar behouden moet worden. Ik ben heel duidelijk zolang er geen zekerheid is over het rendement stellen we de invoering uit.
   Daarnaast heeft de digitale meter heel wat voordelen: wie actief met zijn meter aan de slag gaat zal energie kunnen besparen, wie ook nog eens slimme toepassingen aan de meter koppelt nog meer. De data van de digitale meters zullen ons eveneens helpen in de strijd tegen energiefraude. Er moet ook niemand meer langskomen om de meterstanden op te nemen. En we hebben geen aparte – duurdere en stigmatiserende – budgetmeters meer nodig.

 13. Beste, het uitstel van zes maanden doet helemaal niets ter zake voor zonnepaneelbezitters. Voor hen telt enkel de overeenkomst van de overheid bij installatie van de panelen . Toen was er zelfs geen sprake van prosumentenntarief. Nu wil de VREG zelfs de geproduceerde energie afnemen. Om welke verdomde reden zouden de mensen nog panelen plaatsen ? Als de panelen opbrengen heeft me praktisch geen electriciteit nodig. In de zomer is het ook een pak minder voor de doorsnee verbruiker. Maar in het najaar , winter en voorjaar is er een minieme hoeveelheid zon of licht en dan verbruiken we. Beter gezegd wij produceren GRATIS voor de energieleveranciers die ontvangen van onze buren. Dus conclusie alle zonnepanelen van de daken en overheid trek uw plan met uw beleid. Hopelijk kan U uw opvolger zo ver krijgen dat hij de mensen ook vergoed voor hun groene visie en hun overschotten van hun evtl rekening aftrekt. Eenvoudig toch : het verschil tussen de groene stroomopbrengst en het jaarlijkse verbruik op de digitale teller is ons rendement. DEAL me Tommelein?

  1. Joseph, het prosumententarief is de bevoegdheid van de VREG, net als de tariefstructuur, of u dus vergoed wordt voor uw geproduceerde energie kan ik niet beslissen. Ik ben duidelijk, wie geïnvesteerd heeft in zonnepanelen moet zeker zijn van zijn rendement, vandaar dat ik de rol van de digitale meter uitstel zolang er geen zekerheid is.

 14. Hopelijk zal de Vlaamse regering deze keer haar belofte wel houden. De eigenaars van zonnepanelen werden al te dikwijls bedrogen. Eerst de afbouw van de groene stroomcertificaten, dan de invoering van de prosumententarief, nu de dreigende invoering van de digitale meter die niet terugdraait bij volle productie in de zomer maar niets betaalt voor de geleverde stroom, maar wel doorrekent in de winter wanneer de productie van de zonnepanelen miniem is. Dit zou echt bedriegerij zijn. De mensen die zonnepanelen installeren doen dit als een belegging op lange termijn. Dan mogen de omstandigheden waarin moet gewerkt worden niet constant veranderd worden, anders heeft investeren in groene energie geen zin meer.

  1. Luc, ik laat wie geïnvesteerd heeft in zonnepanelen niet in de kou staan. Net daarom kies ik er voor om de uitrol uit te stellen zodat er duidelijkheid is dat het rendement kan behouden worden.

 15. Beste Bart Tommelein,

  Volgende week start men met de bouw van onze nieuwe woning.
  Ik dacht eraan om een geothermische warmtepomp annex zonnepanelen te installeren. Ik was er van overtuigd dat dat een goede beslissing is, omdat ik volgens U 15 jaar zou kunnen blijven genieten van de huidige voordelen toegekend aan de zonnepanelen. eigenlijk een ‘no brainer’, gewoon doen en hout vasthouden dat er niet met het prosumententarief geprutst wordt als de kas niet klopt.
  Nu ik het voorstel van de vreg gelezen heb slaat de twijfel toe.
  Ja, zoals het er nu naar uitziet zal ik de energiecomponent mogen compenseren, helaas is die maar een fractie van de uiteindelijk betaalde prijs. Ik vrees dat ze gelijk hebben, want ik gebruik het net relatief goedkoop als batterij. Het is m.i. ook eenvoudige boerenlogica, mijn zonnepanelen wekken energie op als niemand ze nodig heeft.
  En wat zal er later gebeuren als men de stroomprijs ooit eens variabel gaat maken tijdens de dag? Ik kan me best voorstellen dat de stroomprijs laag gaat zijn als de opbrengst van de zonnepanelen het hoogst gaat zijn. Aan welke prijs ga ik die stroom dan terug verkopen? Laat me raden? Ik vermoed aan de prijs van het moment.

  Ik begrijp heel goed dat dit een ingewikkelde problematiek is, waarvoor geen eenvoudige oplossingen zijn, al laat U het wel zo uitschijnen. Eens U burgemeester van Oostende bent zal het ook Uw probleem niet meer zijn.
  Maar als ik dan de foute investering gedaan heb zal het nog tientallen jaren mijn probleem zijn.

  Kan U me helpen de juiste beslissing te nemen?

  Bedankt,

  Luc

 16. Beste,
  Uit deze communicatie blijkt dat wie nieuwe zonnepanelen plaats na juli 19 niet langer kan rekenen op terugdraaiende teller. Dit in tegenstelling tot andere communicatie waar steeds gesproken werd over nieuwe pv installaties tot eind 2020.
  Graag verduidelijking.
  Mvg

  1. Jan, de Vlaamse regering heeft beslist dat je voor 15 jaar recht hebt op een terugdraaiende teller. De VREG stelt voor om het deeltje van de nettarieven niet te laten terugdraaien. Ik ben het daar niet mee eens, vandaar dat ik ook er voor kies om de invoering van de digitale meter bij wie zonnepanelen heeft uit te stellen. Ik vind persoonlijk dat mensen met zonnepanelen zelf zouden moeten kunnen kiezen: ofwel hun terugdraaiende teller behouden en prosumententarief blijven betalen, ofwel helemaal geen terugdraaiende teller meer maar dan ook geen prosumententarief meer. Dat is aan de VREG om te beslissen. Zolang er geen oplossing is waarbij waarbij wie al zonnepanelen heeft zijn rendement kan behouden zullen ze de digitale meter niet prioritair krijgen.

 17. Beste Mr Tommelein,
  in jaar 2010 een nieuwe woning gebouwd en denkend aan de portemonnee en het milieu ( geen CO² uitstoot) investeren we in
  een warmtepomp ( Vaillant type VWS141/25) kostprijs37163.56€( inclusief boringen) in combinatie met zonnepanelen ,kostprijs 25303.19€

  Som van beide 62466.75€ dit is een stevige investering maar op lange termijn betaald dit zichzelf terug…..zo dacht ik.

  Niks is nimmer waar , zeker in Vlaanderen niet omdat hier géén lange termijn visie bestaat.
  Vanwaar de beslissing in het Vlaams Parlement :max 15 jaar na keuring installatie?
  Het geinvesteerde bedrag kan ik NOOIT terug verdienen op deze termijn.
  Een installatie op aardgas had voordeliger geweest op lange termijn, jammer van mijn dure investering.

  Eerst werden we geconfronteerd met het prosumententarief (stond niet in mijn contract als ik panelen geïnstalleerd heb)en de alsmaar stijgende electriciteitsprijs.
  Prosumententarief wordt berekend op het vermogen van de geplaatste omvormers, dit is niet representatief met het werkelijk vermogen dat terug gestuurd wordt op het net.
  Zonnepanelen hebben een rendement van 76% van het geplaatste vermogen(panelen) , maw dit is een foute berekening zeker als de omvormers die geplaatst zijn een groter vermogen hebben dan zonnepanelen.

  Nu gaan we geconfronteerd worden met de “slimme meter”, benaming is slecht gekozen want zo slim blijkt deze niet te zijn.

  Dus enkel in de zomer gaan we gebruik kunnen maken van onze eigen opgewekte electriciteit : alle led lampen terug vervangen door gloeilampen .Wassen en strijken overdag gaat niet voor werkende burgers.

  Mijn te betalen verbruik gaat op jaarbasis van 1000KW te betalen naar 8000KW te betalen=> dank U hiervoor

  Vorige week een debat gevolgd in het Vlaams Parlement ( samen met de VREG) waar dit probleem gesteld werd.
  Het antwoord van de VREG vertegenwoordiger : als mensen konden investeren in een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen dan is de kost voor energieopslag zoals in Nederland een peulschil van de totale
  investering
  Mr Tommelein ik kan géén put boren onder mijn huis, heb de plaats niet en mijn centen zijn op!!
  Batterijopslag wil ook zeggen dat ik nieuwe omvormers dien te kopen, offertes lopen nu binnen , zou opnieuw een investering zijn van 15000€

  Maar het goedkoopst en het simpelst is dat ik stop met de warmtepomp, een nieuwe gasboiler plaats en dus lekker opnieuw start met CO² uitstoot om dat wat jullie beslissen niet meer haalbaar is voor de doorsnee burger!!

  Ik heb 62466.75€ geïnvesteerd in groene energie en nog wordt ik en andere mensen financieel gepluimd.
  Ben niet ver van mijn pensioen en met de financiële middelen die er dan nog overblijven kan ik in dit nieuw gebouwd huis niet blijven wonen wegens de maandelijkse hoge energie rekening die op me afstevend

  Met vriendelijke groet
  De Maeyer Wim
  Luipegem 53
  2880 Bornem

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.