zonnepanelen en windmolens

Eerste grote zonnepark sinds 2013 in Lommel

Posted on Posted in Energie

Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein, heeft in een ministerieel besluit de voorlopige bandingfactor van 0,8 vastgelegd voor een nieuw grootschalig zonneproject in Lommel: het Kristal Solar Park. De bandingfactor is noodzakelijk voor de berekening van de Vlaamse overheidssteun. De bouwaanvraag werd door de initiatiefnemers, de Limburgse Investeringsmaatschappij en Stad Lommel, een maand geleden ingediend. Zodra het project volledig vergund is, berekent het Vlaams Energieagentschap de definitieve bandingfactor. Minister Tommelein: “Vlaanderen heeft dringend nood aan grote PV-projecten zoals dit in Lommel. De Vlaamse overheid komt tegemoet met steun om zulke projecten rendabel te maken. We rekenen erop dat het Lommelse voorbeeld navolging krijgt”, zegt Minister Bart Tommelein.

Vlaanderen heeft dringend nood aan grote zonneprojecten met een vermogen groter dan 750 KW. Sinds de hervorming van het certificatensysteem in 2013 is er geen enkel groot zonnepark meer gebouwd. Toen is beslist om de steun per project toe te kennen op basis van een bandingfactor. Dat is de variabele factor waarmee de prijs van de groenestroomcertificaten mag worden vermenigvuldigd om een project rendabel te maken. Het systeem voorkomt tegelijk oversubsidiëring.

Het VEA besliste dat het Kristal Solar Park voorlopig de maximale bandingfactor van 0,8 krijgt, wat overeenkomt met ongeveer 74 euro per MWh. De  steunperiode zou 15 jaar duren. In maart kan dan de definitieve bandingfactor worden aangevraagd.

Grootste zonnepark van de Benelux

Het Kristal Solar Park in Lommel zal – met een piekvermogen van bijna 100 MW – meteen het grootste zonnepark van de Benelux worden. De zonnepanelen zullen in eerste instantie op de grond worden geplaatst. Later kunnen ze op de daken van nieuwe bedrijven terechtkomen. Het zonnepark kan 83 GWh per jaar produceren, dat komt overeen met het jaarverbruik van 24.000 gezinnen. De opgewekte elektriciteit zal volledig door het nabijgelegen zinkelektrolysebedrijf Nyrstar worden gebruikt. Nyrstar is één van de elektro-grootverbruikers in Vlaanderen.

Als de timing wordt aangehouden, zal de bouw in september 2018 van start gaan. Negen maanden later zouden de werken klaar moeten zijn.

Minister van Energie Bart Tommelein: “Vlaanderen heeft projecten als het Kristal Solar Park nodig. Dit zonnepark produceert energie goed voor 6 procent van onze Vlaamse  energiedoelstellingen uit zon, die we nog moeten realiseren tegen 2020. De elektriciteit wordt bovendien lokaal verbruikt, wat past binnen het nieuwe energiemodel.”

2 thoughts on “Eerste grote zonnepark sinds 2013 in Lommel

  1. Toch opvallend: aan privépersonen wordt gezegd dat de aankoopprijs van zonnepanelen zo laag is dat dit niet meer moet worden gesubsidieerd. De investering betaalt zicht op ongeveer 8 jaar terug. En plus rekent men nog een kost aan op basis van het maximum dat de omvormer op het net zou kunnen terugsturen!. Wanneer een grote speler zonnepanelen aanschaft ligt naar mijn idee de aankoopprijs nog veel lager. Maar daar is plots een stevige subsidie van 15 jaar nodig! Dat is niet juist.

    1. De grote parken werken op een heel andere manier dan particuliere installaties. Door hun grootte betalen ze een injectietarief, is hun winst afhankelijk van de stroomprijs op de markt, kunnen ze niet genieten van het voordeel van een terugdraaiende teller, enz.
      De ondersteuning is berekend op maat van het project, aangezien het project groter is dan 750 kW. VEA berekent daarvoor hoeveel ondersteuning nodig is om 5% rendement te halen, rekening houdend met alle factoren en parameters. De steun wordt ook élk jaarherrekend: als de elektriciteitsprijs stijgt, waardoor ze meer krijgen van Nyrstar, daalt de ondersteuning. Dit systeem zorgt ervoor dat oversubsidiëring niet mogelijk is!

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.