spaarvarken

Erfenissprong wordt fiscaal interessanter

Posted on Posted in Financiën & Begroting, In de pers

De Tijd – Nadine Bollen | Kleinkinderen lopen niet langer het risico zwaarder belast te worden als ze dankzij de erfenissprong rechtstreeks van hun grootouders erven. De Vlaamse regering schrapt die regel uit het belastingwetboek.

Nu we allemaal ouder worden, erven we ook steeds later. Maar terwijl een 60-jarige zijn schaapjes al vaak financieel op het droge heeft, kunnen de 30-jarige kinderen een financieel duwtje in de rug goed gebruiken. Daarom kunt u sinds 2013 de erfenis van uw ouders rechtstreeks aan uw kinderen geven. U moet daarvoor enkel de nalatenschap van uw vader of moeder verwerpen ten voordele van uw kinderen.

Over de twee generaties heen wordt met deze vrijwillige erfenissprong erfbelasting uitgespaard. De goederen worden slechts één keer belast – bij het overlijden van de grootouders – in plaats van twee keer, bij het overlijden van de grootouders en bij het overlijden van de ouders.

Toch zit er een fiscale angel in de vrijwillige erfenissprong. Wie erft in de plaats van een verwerpende erfgenaam moet altijd minstens evenveel erfbelasting betalen als de verwerpende erfgenaam had moeten betalen. Het belastingwetboek bepaalt dat een erfenis verwerpen de Vlaamse belastingdienst geen nadeel mag opleveren.

Midden juli heeft de Vlaamse regering echter een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat deze regel schrapt. ‘Die regel werd ingevoerd om misbruiken te voorkomen waarbij erfenissen louter en alleen om erfbelasting uit te sparen werden verworpen. Maar vandaag is verwerpen de aangewezen techniek om de vrijwillige erfenissprong te realiseren. Dat fiscaal blijven bestraffen is contraproductief, omdat we als overheid de erfenissprong net willen aanmoedigen. Daardoor belanden vermogens sneller bij een jongere generatie die haar droom van een eigen woning of zaak kan waarmaken’, zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD).

De erfenissprong kan een duwtje in de rug goed gebruiken. Officiële cijfers zijn er niet, maar een rondvraag bij notarissen door onze redactie toonde onlangs aan dat de optie niet van de grond komt.

Een belangrijk nadeel voor de grootouders is dat zij geen garantie hebben dat hun erfenis ook effectief naar de kleinkinderen gaat. De kinderen hebben daarvoor de sleutel in handen omdat zij de erfenis moeten verwerpen. Die beslissing kan pas na het overlijden van de grootouder vallen.

Bovendien is het een alles-of-nietsverhaal. De ouder kan de nalatenschap alleen maar integraal ten voordele van zijn kinderen verwerpen. CD&V heeft daarom eerder al een wetsvoorstel ingediend om ook een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk te maken.

Het voorontwerp van decreet moet nog beoordeeld worden door de adviesraden en de Raad van State. Als die geen grote opmerkingen hebben, kan het decreet voor het jaareinde in werking treden.

VOORBEELD

Bij het overlijden van uw ouders erft u 140.000 euro. Als u die som aanvaardt, zou u daar 9.600 euro erfbelasting op moeten betalen (3 procent van 50.000 euro + 9 procent van 90.000 euro). De tarieven van de erfbelasting zijn immers progressief.

Maar u kiest ervoor uw erfenis te verwerpen ten voordele van uw drie kinderen.Momenteel moeten die dan samen 9.600 euro erfbelasting betalen.

In de toekomst zullen zij daarentegen elk afzonderlijk belast worden op 46.666 euro (140.000/3). Elk betaalt 3 procent, zijnde 1.400 euro. Dat is samen 4.200 euro, ruim de helft minder dan vandaag.

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.