visual van de hervorming van de registratierechten

Hervorming registratierechten: verlaagd tarief voor gezinswoning

Posted on Posted in Financiën & Begroting

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein de hervorming van de registratierechten goedgekeurd. Het verouderde kadastraal inkomen speelt geen rol meer. Er komt één globaal lager tarief voor de gezinswoning, met een extra korting voor een bescheiden woonst. ‘We willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om een eigen woning of appartement te kopen. Wie een bescheiden gezinswoning koopt of een ingrijpende energierenovatie uitvoert in de gezinswoning, krijgt bovendien nog een extra duwtje in de rug’, zegt Bart Tommelein.

Wie een huis of appartement koopt, betaalt naast de aankoopprijs ook registratierechten. Die registratierechten worden vandaag onder meer bepaald door het kadastraal inkomen (KI) van de woning. Het kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat wordt geacht overeen te stemmen met de gemiddelde jaarlijkse huuropbrengsten. Je betaalt 5 procent op de aankoopprijs voor huizen met een laag KI (max. 745 euro), omdat dit zogezegd ‘bescheiden woningen’ zijn. En 10 procent bij een KI dat die grens overschrijdt. Het (federale) kadastraal inkomen is echter geen actuele waardemeter meer, want is gebaseerd op de huurprijzen 1975. Zo kunnen grotere huizen op het platteland, die ondertussen soms verbouwd en gerenoveerd zijn, vaak nog aanspraak maken op het ‘klein beschrijf’, terwijl kleine, de facto ‘bescheiden’ nieuwere appartementen in de stad bijna altijd onder het ‘groot beschrijf’ vallen.

Daarnaast bestaan er op dit moment een hele reeks fiscale voordelen waarvan de voorwaarden sterk op elkaar gelijken, maar toch ook subtiel kunnen verschillen. Soms kan je ze gelijktijdig genieten, soms ook niet. Een abattement of vrijstelling voor de enige woning, als je een hypotheek neemt, enzovoort. Een ingewikkeld systeem, waardoor het niet evident is op voorhand te berekenen hoeveel je moet betalen.

7% voor de gezinswoning en extra korting voor bescheiden woning

Voortaan zal het verouderd en voorbijgestreefd kadastraal inkomen geen criterium meer zijn om een voordeel in het verkooprecht te bekomen. Voor de gezinswoning zal je het verlaagd tarief van 7 procent betalen op de aankoopprijs. De voorwaarden zijn dezelfde als die die vandaag gelden voor de toepassing van het abattement. Het moet om je enige woning gaan en je moet er binnen de twee jaar intrekken. Als de aankoopprijs niet hoger is dan 200.000 euro en je dus een bescheiden woning koopt, krijg je een extra korting van 5.600 euro (op de eerste schijf van 80.000 euro betaal je geen registratierechten). Voor woningen of appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand, geldt de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro. Voor elke volgende woning of ander vastgoed betaal je het gewone tarief van 10 procent registratierechten.

Het principe van ‘meeneembaarheid’ voor de gezinswoning blijft overeind. Wie in het verleden al een woning kocht en een nieuwe woning koopt, kan de reeds betaalde registratierechten in mindering brengen. Ook na deze hervorming kan je wat je al betaald hebt dus terug of verrekend krijgen. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro. Nieuw is dat dit plafond voortaan wordt geïndexeerd. Het werd immers ingevoerd in 2002 en werd sindsdien niet meer aangepast.

Extra korting na Ingrijpende Energetische Renovatie

Mensen die hun gezinswoning grondig renoveren worden extra beloond. Wie binnen de vijf jaar na aankoop een Ingrijpende Energetische Renovatie uitvoert, betaalt in plaats van 7 slechts 6 procent registratierechten en krijgt daar bovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat (geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro). Een Ingrijpende Energetische Renovatie is een renovatie waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie,… volledig vervangen worden én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

‘Vandaag kan je buurman of -vrouw de helft of het dubbele aan registratierechten betalen, voor een huis dat weinig verschilt van dat van jou. Of betaalt iemand met een veel duurder huis maar een kleiner KI, minder dan iemand die een goedkoop appartement koopt’ zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. ‘We stappen af van dit onrechtvaardig en totaal verouderd systeem. Er komt één verlaagd tarief voor de gezinswoning, met een forse korting voor wie een bescheiden woning of appartement koopt. Als je weet dat 92% van de appartementen – waar vaak singles, jonge gezinnen, of gepensioneerden wonen – vandaag onder het groot beschrijf valt, betekent dit dat we met onze hervorming meer mensen de kans geven een eigen woonst te kopen.’

Eerlijker en transparanter systeem

De minister benadrukt ook dat de nieuwe registratierechten eenvoudiger zijn. ‘De huidige berekening van de registratierechten is behoorlijk ingewikkeld, met een wirwar aan vrijstellingen. Ons nieuw systeem is transparanter: de vrijstelling is voorbehouden voor de bescheiden gezinswoning. En met een extra korting stimuleren we energierenovaties.’

De hervorming van de registratierechten gaat nu voor advies naar de Woonraad, de SERV en de Raad van State. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.

 

Bekijk hier de powerpointpresentatie met cijfervoorbeelden: 

17 thoughts on “Hervorming registratierechten: verlaagd tarief voor gezinswoning

 1. Begrijp ik het goed dat op d verkoop van woningen met een aankoopprijs van minder dan 80.000 EURO geen registratierechten verschuldigd zullen zijn ?

 2. Hartelijk bedankt. Nu geraak ik mijn appartement (dat te koop staat voor 189.000) aan de straatstenen niet meer kwijt.

 3. Het moet gaan om “je enige woning”. Wanneer de woning door twee (ongehuwde) personen gekocht wordt, moet dit voor beiden de enige woning zijn of wordt dit afzonderlijk per koper bekeken (waardoor één van beide 10% registratierechten betaalt en de andere 7%)?

  1. Beste, beide eigenaars mogen nog geen andere eigendommen hebben om recht te hebben op de 7%.
   Tenzij degene die reeds een eigendom heeft deze binnen het jaar verkoopt, dan heb je wel recht op het tarief van 7%.

 4. Zijn er voorwaarden voor de isolatie. Bvb hoeft dit BEN te worden of een bepaald e peil te halen ? Wat als ik na 2 jaar mijn huis verhuur en een andere woning aankoop ? Zijn er hiertoe antimisbruikbepalingen voorzien ?

  1. De kortingen zijn enkel geldig voor de enige gezinswoning. Zodra je reeds een woning bezit en een nieuwe woning aankoopt heb je hier niet langer recht op, ook al wordt de nieuwe woning de gezinswoning.

 5. Ik sta op het punt van een huis te kopen. Zal dit vanaf 1januari 2018 retroactief toegepast worden of moet ik de aankoop afblazen en wachten tot ergens voor de zomer?

 6. Mijn woning staat te koop, wie gaat nog zo zot zijn die nu te kopen en niet te wachten tot ‘ergens tegen de zomer’ als er voor de koper 3% afgaat? Gaat u mijn overbruggingskrediet dat ik hierdoor dien aan te gaan betalen? Voorziet u maatregelen tegen dit gecreeerde vacuum?

  1. Wie wacht om een woning aan te kopen riskeert ook wel om zijn droomhuis aan zijn neus te zien voorbij gaan. Er zijn momenteel geen overgangsmaatregelen gepland en we doen er alles aan om de hervorming zo snel mogelijk in te voeren. Het is helaas onmogelijk om een nieuwe tarief ‘onmiddellijk’ van de ene dag op de andere te laten ingaan. In ons land is het steeds vereist dat er eerst wordt geadviseerd over wetteksten en dat het Vlaamse parlement finaal het laatste woord heeft.

 7. Zal de 7% ook gelden voor de aankoop van een woning die binnen het jaar de gezinswoning wordt? (i.e. na de renovatie en verkoop van de huidige gezinswoning?)

 8. Vanaf wanneer kan je van de 7 procent genieten? Stel dat het 15 juni doorgevoerd zou worden, mag de compromis pas na 15 juni getekend worden? of mag deze voor 15 juni en enkel de akte erna?

  1. Dag Thomas, de datum van het compromis zal bindend zijn. Werd je compromis voor de invoering ondertekend val je nog onder het oude systeem, erna onder het nieuwe systeem.

   1. Beste,

    Een compromis is niet tegenstelbaar aan derden en heeft enkel waarde tussen 2 partijen: verkoper en koper.
    Hoe kan de datum compromis dan gelden voor het bepalen welk tarief van toepassing in plaats van de registratie van de notariële akte?

    Mvg Kevin

    1. Bij de vorige hervorming in 2002 waarbij ook werd gekeken naar de datum van de overeenkomst tussen beide partijen.
     Het afsluiten van een koopovereenkomst is een belastbaar feit dat de registratiebelasting opeisbaar maakt, ongeacht of voor deze overeenkomst een onderhandse of authentieke akte werd opgemaakt.
     De al dan niet tegenstelbaarheid doet hieraan geen afbreuk.

Laat een reactie achter