gezin dat samen met de grootouders aan het wandelen is

“Kleinkinderen kunnen geld vaak beter gebruiken”

Posted on Posted in Financiën & Begroting, In de pers

Knipsel HLNHLN – Dieter Dujardin | De Vlaamse overheid vindt het niet meer nodig om bij een erfenissprong van grootouders op kleinkinderen evenveel successierechten op te strijken als bij een gewone erfenis. “De maatschappij verandert”, motiveert minister Tommelein (Open Vld). 

Bekijk hier het fragment van het VTM-nieuws.

Aangezien we met zijn allen alsmaar langer leven, erven we ook steeds later. Het is helemaal geen uitzondering meer dat kinderen al ruim de zestig voorbij zijn op het moment dat hun ouders sterven en het ouderlijke huis en het roerende patrimonium moeten verdeeld worden. Vaak stellen deze mensen dan vast dat ze dat geld eigenlijk niet meer nodig hebben, terwijl hun eigen kinderen het zeer goed zouden kunnen gebruiken, voor pakweg de aankoop van een gezinswoning. Om daar een antwoord op te bieden, riep de overheid in 2013 de erfenissprong in het leven. Daarbij is het mogelijk de nalatenschap van je ouders te verwerpen ten voordele van je eigen kinderen. Maar navraag bij notarissen leert dat die erfenissprong – ondanks de grote vraag – nooit echt van de grond is gekomen. De wetgever liet immers een vaak erg pijnlijke fiscale adder onder het gras zitten.

“Vandaag moeten kleinkinderen altijd minstens even veel successierechten betalen als hun ouders hadden moeten betalen”, zegt financiënminister Bart Tommelein (Open Vld). “Zelfs als er meer kleinkinderen dan kinderen zijn en zij dus normaliter in een lagere belastingschaal vallen. Tot nu toe was de regel immers dat de Vlaamse schatkist geen verlies mocht lijden door zo’n erfenissprong.”

Flinke tegenvaller

Een voorbeeld. Een overleden paar met twee kinderen laat een erfenis van 250.000 euro na. Aanvaarden die kinderen elk hun deel van 125.000 euro, dan betalen ze daar elk 8.250 euro successierechten op: 1.500 euro (3%) op de eerste 50.000 en 6.750 euro (9%) op de volgende 75.000 euro. Het fiscale stelsel voor erfenissen is in ons land immers progressief. Samen maakt dat 16.500 euro belastingen. Verwerpen ze hun deel ten voordele van de 5 kleinkinderen, dan moeten die samen dezelfde belastingsom neertellen. Dat is dus 16.500 euro ofwel 3.300 euro per persoon. En dat is een behoorlijke tegenvaller. Want gezien ze elk ‘maar’ 50.000 euro krijgen, vallen ze in de laagste schaal en zou hun bijdrage dus in principe tot 1.500 euro moeten beperkt blijven, namelijk 3% van 50.000 euro. Maar net de regel dat de Vlaamse staatskas geen euro mag verliezen bij een erfenissprong, zadelt hen met een extra factuur van 1.800 euro per kleinkind op.
“Met de Vlaamse regering hebben we afgelopen vrijdag beslist om die regel te schrappen”, vervolgt Tommelein. “Daardoor zullen kleinkinderen het correcte bedrag betalen en wordt de erfenissprong in de praktijk een stuk interessanter.”

Verlies ingecalculeerd

De liberaal vindt het verdedigbaar dat er dus minder geld naar de staatskas vloeit. “De maatschappij verandert. Mensen worden steeds ouder en op het moment dat ze hun erfenis nalaten, kunnen de kleinkinderen dat geld soms beter gebruiken.” Het potentiële verlies voor de Vlaamse overheid is volgens Tommelein al in de begroting 2018 opgenomen. Maar hij gaat ervan uit dat de Vlaamse
fiscale regularisatie op termijn moet fungeren als financieringsbron voor de volledige hervorming van de successierechten. Die gaat in vanaf september 2018 en zal naast de aanpassing aan de erfenissprong ook een vereenvoudiging inhouden, net als een verlaging van de tarieven in de zijlijn.

2 thoughts on ““Kleinkinderen kunnen geld vaak beter gebruiken”

    1. Beste Roger,

      vroeger was het zo dat kleinkinderen evenveel successierechten moesten betalen als hun ouders. Ook al vielen ze in een lagere belastingschaal omdat er bijvoorbeeld meer kleinkinderen dan kinderen waren. We hebben dat nu aangepast. Kleinkinderen betalen successierechten op basis van de schaal waar ze invallen. Voor hun ouders, de kinderen dus, verandert er niets.

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.