afval

Oostende verwelkomt eerste bedrijf dat afval volledig hergebruikt

Posted on Posted in Energie

De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters om 1,25 miljoen euro toe te kennen aan RenaSci Oostende Recycling. Vlaams viceminister-president Bart Tommelein en Vlaams parlementslid Björn Anseeuw, beiden Oostendenaars, zijn verheugd met de komst van het bedrijf in Oostende. “RenaSci Oostende Recycling zal al het binnenkomend afval omzetten in bruikbare eindproducten. Circulaire economie is de toekomst en ik ben blij dat we in Oostende deze innovatieve onderneming mogen verwelkomen. Dit is een duurzame oplossing voor de afvalproblematiek en brengt een bijkomende tewerkstelling van 32 jobs met zich mee voor laag- en ongeschoolde arbeidskrachten. In een regio waar er een bovengemiddelde werkloosheidsgraad is voor deze groep arbeidskrachten, is dat natuurlijk zeer welkom.”

RenaSci Oostende Recycling is een Vlaamse onderneming actief in de circulaire economie. In de haven van Oostende zullen ze een “waste-to-materials” afvalherwaarderingsinstallatie bouwen. Inkomend afval wordt gesorteerd en omgezet in bruikbare eindproducten. De totaalinvestering bedraagt zo’n 38,7 miljoen euro.De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters om het project te ondersteunen. Er wordt 1,25 miljoen euro strategische steun toegekend.

Anseeuw en Tommelein zijn tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering. “De komst van RenaSci Recyling is een goede zaak. Restwater wordt gezuiverd en waar mogelijk wordt energie gerecupereerd. Daarnaast zullen er ook bijkomende arbeidsplaatsen worden gecreëerd in onze stad.”

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.