bestuursteam Oostende

Team ‘Allemaal Oostendenaar’

Posted on Posted in Oostende

Het team dat het ambitieuze programma ‘Allemaal Oostendenaar’ zal realiseren is een mix van jong en gedreven politiek talenten en ervaren mensen. De gemiddelde leeftijd bedraagt 41.2 jaar. Er waait dus een frisse en dynamische wind door de stad. De burgemeester buiten beschouwing gelaten, is de vernieuwingscoalitie evenwichtig samengesteld uit vier mannen en vier vrouwen.

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) wordt vanzelfsprekend bevoegd voor de veiligheidstaken. Hij krijgt ondermeer ook toerisme en city-marketing onder zijn bevoegdheden. Personeelsbeleid, communicatie en participatie, financiën en begroting komen ook onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester.

1ste schepen Björn Anseeuw (N-Va) wordt schepen van ‘Openbaar Domein en Stadsvernieuwing’ en krijgt ondermeer openbare werken, groenvoorziening, stadseigendommen, netheid en afvalbeleid in zijn portefeuille.

2de schepen Silke Beirens (Groen) wordt schepen van ‘Mens en Milieu’. Ze wordt onder andere bevoegd voor Klimaat en  Energie, kinderopvang, gelijke kansen, diversiteit en dierenwelzijn.

Kurt Claeys (Open Vld), 3de schepen, blijft bevoegd voor ‘Ruimte en Wonen’. Hij focust zich de komende bestuursperiode naast ruimtelijke ordening ook op wonen, stadsontwikkeling en onroerend erfgoed.

4de schepen wordt schepen van ‘Ondernemen’, Charlotte Verkeyn (N-VA). Ondermeer economie, werk, haven en luchthaven, kermissen en markten worden haar bevoegdheidsdomeinen.

5de schepen Bart Plasschaert (CD&V)  wordt schepen van ‘Vrije Tijd’. Naast cultuur wordt hij ondermeer ook bevoegd voor sport, jeugd en kunstonderwijs.

Huidig gemeenteraadsvoorzitter Hina Bhatti (Open Vld) wordt 6de schepen, en schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid. Naast bevolking en burgerlijke stand krijgt Hina Bhatti ook ceremonieën, erediensten en begrafenissen, toegankelijkheid en beleid voor mensen met een beperking onder haar hoede.

7de wordt schepen Maxim Donck (N-VA) wordt de nieuwe schepen van ‘Samenleven’. Tot zijn takenpakket behoren onder andere de ontmoetingscentra, handhaving en preventie, de stadsmariniers en buurt- en wijkwerking.

Natacha Waldmann (Groen), voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt schepen van ‘Welzijn en Zorg’. Ze focust zich ondermeer op de zorgvereniging, het sociaal beleid, onderwijs en volksgezondheid.

Wouter Devriendt (Groen) zal vanaf januari de gemeenteraad voorzitten.

Partijgenoot, schepen Kurt Claeys (Open Vld), zal Bart Tommelein vervangen als dienstdoend burgemeester bij verhindering. Danick Minne (Open Vld) zal dan tijdelijk dienstdoend schepen zijn.

Voor een volledig overzicht van de bevoegdheden: 

3 thoughts on “Team ‘Allemaal Oostendenaar’

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.