quote hernieuwbare energie

Tommelein stelt ambitieus maar haalbaar en betaalbaar energieplan voor

Posted on Posted in Energie

Vlaanderen heeft een energieplan klaar om de Europese doelstellingen in 2030 te behalen. Het energieverbruik van gebouwen, de industrie en ons transport moet fors omlaag. Het aandeel hernieuwbare energie moet omhoog. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Dit is een ambitieus maar haalbaar en betaalbaar plan voor de toekomst. We stappen af van fossiele brandstoffen, maken onze gebouwen energie-efficiënt en stappen zoveel mogelijk over naar groene warmte, zonne- en windenergie.”

Met het Vlaams energieplan wil de Vlaamse regering tegen 2030 de energie-efficiëntie fors verbeteren, het aandeel hernieuwbare energie verhogen en onze energie-infrastructuur slimmer en flexibeler maken. Eind dit jaar wordt het Vlaamse plan voor de periode 2021-2030 geïntegreerd in een ‘Nationaal Energie- en Klimaatplan’ voor Europa.

Energie besparen blijft de eerste opdracht

De uitdagingen om onze woningen energie-efficiënter te maken zijn groot. Het Vlaams Energieplan bevat verschillende maatregelen om de energieprestaties van onze gebouwen te verbeteren.

Einde van de stookolieketel, geen aardgas meer bij nieuwe verkavelingen

In het interfederale energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt. Vlaanderen wil echter sneller gaan en daarom zal vanaf 2021 stookolieketels bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties niet meer kunnen (via aanpassing van de EPB-regelgeving). Ze zal de federale regering ook vragen om ervoor te zorgen dat de verkoop sneller stopt.

Woningen in nieuwe verkavelingen krijgen geen aansluiting meer op aardgas, maar verwarmen met een warmtepomp of kunnen aansluiten op een warmtenet. Voor een warmtepompboiler krijg je vanaf volgend jaar een premie van 400 euro, die uitdooft in 2024. “We stappen af van fossiele brandstoffen om onze huizen te verwarmen”, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Wie een woning verwerft, zorgt ervoor dat die binnen de vijf jaar aan minstens 3 van deze 6 maatregelen voldot: dak-, muur-, vloerisolatie, superisolerend glas, een condensatieketel van maximum 15 jaar oud en/of een hernieuwbare energieboiler (warmtepomp- of zonneboiler). De Vlaamse regering wil mensen zo aanmoedigen tijdig te investeren in hun huis of appartement. “Als je je woning energie-efficiënter maakt, heb je meer wooncomfort, verlaag je je energiefactuur en verhoog je de waarde van je woning”, aldus de minister.

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is. Vlaanderen wil dat de federale regering daarom het BTW-tarief van 6% voor sloop en heropbouw uitbreidt naar alle Vlaamse stads- en dorpskernen, en zal mensen extra stimuleren met een Vlaamse slooppremie.

Industrie 10% energie-efficiënter in 2030

Na de woningen krijgen ook alle andere gebouwen op termijn een gebouwenpas. Wie een handels- of kantoorgebouw koopt of erft, krijgt vijf jaar de tijd om het gebouw energie-efficiënt te maken en zo nodig energetisch te renoveren.

De industriële sector moet tegen 2030 10% energie-efficiënter werken ten opzichte van 2020. Om dat te realiseren zal de Vlaamse overheid de energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) met de energie-intensieve industrie vernieuwen, en de
mini-EBO’s met sectororganisaties verder uitbouwen.

Vooral kleinere bedrijven vinden te weinig de weg naar energiebesparende maatregelen. De Vlaamse overheid zal inzetten op energiescans, ecologiepremies en ecologiesteun. Ze zal ook ESCO-bedrijven ondersteunen die investeren in de energiebesparende maatregelen bij andere bedrijven (derdepartijfinanciering) en KMO’s beter informeren, onder meer door best practices te delen.

Verdere groei hernieuwbare energie

Groene warmte, zon en wind blijven in de periode 2021-2030 de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen.

Groene warmte: flexibele energie- en nettarieven voor warmtepompen

Groene warmte is de meest kostenefficiënte vorm van hernieuwbare energie. Vanaf 2021 moeten er jaarlijks 10.000 zonneboilers en 8.650 nieuwe warmtepompen bijkomen. Warmtepompen worden rendabeler via een groene taxshift van gas naar elektriciteit, en met flexibele energie- en nettarieven voor warmtepompen. We rekenen op een doorbraak van energie uit diepe aardwarmte, met 12 installaties tegen 2030. Warmtenetten blijven cruciaal om die  groene warmte of restwarmte te transporteren.

Vlaanderen zal minder inzetten op energie uit biomassa. Deze vorm van hernieuwbare energie heeft hogere ondersteuning nodig en is niet altijd duurzaam. Verschillende bestaande projecten zijn straks tien jaar oud, wat betekent dat de ondersteuning in principe stopt. Bij afvalverbranding wordt een shift voorzien van groene stroom naar groene warmte via warmtenetten.

2 zonnepanelen per Vlaming, 20 windmolens per jaar

Elk jaar zal er 300 MW zonne-energie bijkomen, in 2030 komen we zo aan 6,7 GW geïnstalleerd vermogen. Op tien jaar tijd hebben we daarvoor ongeveer 12,6 miljoen extra zonnepanelen nodig, wat neerkomt op twee panelen per Vlaming. “Dat is zeker haalbaar want volgens de Zonnekaart liggen er nog maar op 5% van de geschikte daken zonnepanelen. Die komen ook niet per se op de mensen hun eigen daken, je kan net zo goed mee investeren in een zonneproject van een coöperatie of van je gemeente”, aldus Bart Tommelein. “Het is ook betaalbaar, want zonne-energie vraagt weinig ondersteuning en de productiekosten blijven dalen. Bovendien kan ons energienet deze groei makkelijk aan.”

Aangezien in Vlaanderen de beschikbare ruimte beperkt is, voorziet het nieuwe Energieplan tussen 2021 en 2030 een lagere groei dan vandaag. Tegen 2030 streven we naar 2 GW, of op tien jaar tijd een 200-tal extra windmolens. “Dat komt neer op een 20-tal windmolens per jaar, maar dat kunnen er net zo goed minder zijn. Windmolens worden steeds krachtiger waardoor we er minder nodig hebben om hetzelfde vermogen te halen”, legt de energieminister uit.

Bussen in stadskernen vanaf 2025 emissievrij

Tegen 2030 moeten alle nieuwe verkochte personenwagens koolstofarm zijn, waarvan minstens de helft emissievrij. Tegen dan moet een kwart van de bussen die nieuw aangekocht worden koolstofarm zijn, net als minstens 5% van de zware vrachtwagens en minstens 30% van de bestelwagens. Bussen die in stadskernen rijden zijn vanaf 2025 emissievrij.

De overstap naar hernieuwbare energie betekent dat we meer flexibiliteit en slimmere energienetten nodig hebben. Bedrijven en gezinnen worden gestimuleerd om minder energie te verbruiken op piekmomenten en hun verbruik af te stemmen op momenten van overproductie. Er komt een duidelijk regelgevend kader voor batterijen en initiatieven voor opslag op lange termijn.

“Dit is een ambitieus maar haalbaar en betaalbaar Energieplan voor de toekomst. We stappen af van fossiele brandstoffen, maken onze gebouwen energie-efficiënt en stappen zoveel mogelijk over naar groene warmte, zonne- en windenergie”, besluit Bart Tommelein.

Het volledige plan vind je hier:

 

20 thoughts on “Tommelein stelt ambitieus maar haalbaar en betaalbaar energieplan voor

 1. Geen aardgas. Dat wil zeggen nulenergiewoningen bouwen, maar ze zijn tegen nulenergiewoningen want die produceren elektriciteit in de zomer op het moment dat er amper verbruik is en nemen van het net in de winter als iedereen veel verbruikt. Daarom hebben ze op aandringen van hun politieke vrienden bij EANDIS het procumententarief ingevoerd. En nu gaan ze het verplichten om nulenergiewoningen te bouwen. Wat een visie. Één constante; wij mogen betalen en zij steken de monsterwinsten in hun zakken. Wij wonen al 10 jaar in een nulenergiewoning en betalen meer procumententarief dan mijn schoonouders aan gas betalen in een woningen van eind jaren 70. Het enige wat ze hier kunnen is alles duurder maken en het dan verplichten want anders doet niemand het natuurlijk. Als een private firma het zou doen … zie maar na Microsoft nu ook Google; monsterboetes geven voor iets dat 2 keer niets is in vgl met hun eigen maffiapraktijken.

  1. Koen, je weet ondertussen dat het de onafhankelijke regulator VREG is die verantwoordelijk is voor het prosumententarief en niet de minister van energie.

 2. Beste, is er ook al een termijn geplakt op het BTW-tarief van 6% voor sloop en heropbouw? Zal dit net zoals de mazoutketels voor 2021 worden of kan deze maatregel al sneller worden doorgevoerd?

 3. Wij zijn net een huis aan het verbouwen. Handig zou het zijn om te weten wat men verstaat onder superisolerend glas (U-waarde?) en onder dakisolatie (welke Rd-waarde)?

 4. Verbod op verkoop stookolieketels binnen 3 jaar ? Zijn jullie gek geworden ? Wat met de (vele) mensen die geen alternatief hebben of kunnen betalen ??

  1. Chris, we hebben te fors gecommuniceerd. Het verbod in 2021 komt er enkel bij nieuwbouwwoningen en ingrijpende energetische renovaties. Er zijn vandaag al heel wat alternatieven beschikbaar zoals een condensatieketel of warmtepompen die heel wat minder belastend zijn voor ons milieu. We moeten af van vervuilende manieren om onze huizen te verwarmen.

   1. Dank voor uw reactie,

    Ik vrees echter dat honderdduizenden gezinnen die niet in “super geïsoleerde” of nieuwe woningen wonen toch niet zo gelukkig zullen zijn met dit “alternatief” op dit moment.

    Een condensatieketel heb ik al, maar die werkt ook met stookolie.

    Dus op zoek naar een efficiënte warmtepomp voor een gemiddeld, tot groot huis:

    Op websites werden (en worden) prijzen gehanteerd tussen 10.000 en 15.000 Euro.

    Het gemiddelde voor een “efficiënt” systeem (gesloten water/water circuit met diepteboring, zonder garanties bij zware vrieskou) komt IN REALITEIT voor mijn woning op zo’n 26.000 Euro .
    Daarbovenop komt nog een verzwaring en aanpassing van de elektrische installatie + keuring enz.. én het grotere elektriciteitsverbruik. Totale kosten rond de 30.000 Euro.
    Het elektrische verbruik drastisch verminderen door plaatsing van zonnepanelen zou dan nog eens zo’n 12.000 Euro kosten.

    Ik heb er geen idee van wat voor u “haalbaar én betaalbaar” is, maar ik heb zo’n klein vermoeden dat de gemiddelde werkende of gepensioneerde Vlaming niet echt vrolijk zal worden als hij of zij beseft wat zo’n “alternatief” effectief gaat kosten. Zelfs al is het minder dan in mijn geval, het blijft een zwaar (opgedrongen) kostenplaatje indien je niet in een heel recente woning woont.

    De bekende politieke lobbygroepen én de “warmtepompsector” zullen zich uiteraard in de handen wrijven, maar een héél grote groep van de bevolking (bouwers, renoveerders, maar vooral kopers en huurders) zal geconfronteerd worden met zware financiële gevolgen op een heel korte termijn.

    Mijn conclusie: Uw bezorgdheid voor milieu en gezondheid siert u (en daarin volg ik u ook) , maar laat u niet opjutten door een dolgedraaide oppositie en lobbygroepen. Voor dergelijke transitie is (naar mijn bescheiden mening) een termijn van min. 15 tot 20 jaar redelijk en noodzakelijk.
    Dit mét een sturende regulering van de aardgas- en stookolieprijzen en (aanzienlijk) minder heffingen op elektriciteit door ingrijpende rationalisatie van de intercommunales.

    Op termijn zullen de huidige prijzen voor warmtepompen (en hopelijk ook de technologie) misschien in gunstige richting evolueren (cfr. zonnepanelen) . Dus binnen twee decennia zal het probleem waarschijnlijk minder doorwegen. En dan maar hopen dat de zon schijnt en het genoeg waait…

    En tenslotte… aangezien in België zowat alles gesubsidieerd wordt (van voetballers, sportclubs en “wandelen in het bos”, over duizenden obscure vzw’tjes tot grootschalige vervuilers: Geef de Vlaming die al gewoon wil beginnen met dubbel glas of een gewone zolderisolatie ondertussen terug een deftige subsidie zonder dat hij z’n hele huis moet verbouwen met drie zware ingrepen en dito kosten .

    U zal verbaasd zijn hoe effectief dit is in de huidige tijdsgeest , zonder uw doelstellingen uit het oog te verliezen of uzelf voorbij te hollen.

    Met vriendelijke groet,

    Chris.

    1. We dringen deze maatregelen helemaal niet op voor wie al een woning heeft. We moeten echter ervoor zorgen dat ons patrimonium energie-efficiënter wordt. Vandaar maatregelen voor wie een huis koopt, erft of via schenking krijgt.
     Warmtepompen zijn inderdaad nog niet goedkoop maar een geothermische warmtepomp is niet voor iedereen mogelijk. Niet enkel financieel, maar ook qua ruimte niet). Er bestaan ook andere warmtepompen en die zijn minder duur dan de geothermische. Het belangrijkste is dat we op termijn de lasten willen verschuiven. Minder op hernieuwbare energie en meer op fossiele bronnen.

 5. Beste, laat mij niet lachen, “de onafhankelijke regulator VREG” in het kader van het prosumententarief of het capaciteitstarief staan zij aan de zijde van Eandis en Infrax of Fluvius en niet van de verbruikers, die staan in de kou.
  Wie zijn daar de aandeelhouders, gemeenten, provincie….
  Ik geloof momenteel NIET in de de onafhankelijkheid van het VREG.
  Het deel van de net vergoeding plus heffingen, is momenteel bijna 70% van de kWh prijs.
  Stel voor dat U en de “Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn” dit opnemen met de VREG zie ook studie CREG.
  Waarvoor hebben wij een Vlaams Parlement of schaf het af, een lange termijn visie is er niet.

 6. Zijn de maatregelen van verplichte energie renovatie binnen de 5 jaar volledig gestemd en goedgekeurd? Indien nee, wanneer staat dit op het programma?

 7. Beste, het is positief dat er ingrepen gedaan worden op vlak van energie en dat is zeker ook nodig maar ik ben het niet met alles eens en in sommige gevallen ook niet op de manier waarop. Lage emissiezone in steden vind ik positief op heden zolang er maar tot heden tot Euro 2 ingrepen gedaan worden, dit zijn auto’s die nu op zijn minst toch al 20 jaar oud zijn en het meest vervuilend zijn. Euro 3 diesel voertuigen vervuilen 30 tot 40% minder ten opzichte van een Euro 2 diesel voertuig en vele voertuigen tot deze categorie zijn nu nog amper 14 jaar oud, waarvan vele mensen 2-3 jaar geleden nog geen kennis hadden van de geplande emissiezeezones bij aankoop van hun tweedehands voertuig. Deze categorie zou pas in steden pas ten vroegste vanaf 2025 maatregelen opgelegd mogen krijgen, waarbij een algemeen verbod in heel Vlaanderen en Wallonië vanaf 2028 eerlijk zou zijn. Een maatregel dat op dit moment nog niet bestaat maar waar ik dan wel voorstander voor ben.

  Euro 4 pas vanaf september 2029 in steden, Vlaanderen en Wallonië aangezien pas sinds september 2009 Euro 5 de emissiestandaard werd. Ik vind dat in ieder geval de emissiestandaard 20 jaar moet bestaan en maatregelen op zijn minst 10 jaar op voorhand dienen verteld te worden tot de mensen. Op deze manier kunnen we tegen 2035 ook enkel de laatste emissiestandaard voor dieselvoertuigen nog toelaten en dan al bijna verbieden voor een eventueel nieuw Euro 7 emissiestandaard in de toekomst en verder verwacht ik dat tegen dan 1/3 wel overgestapt zal zijn naar een elektrische wagen en 2/3 met benzine, gas, hybride of de nieuwe Euro 6-7 dieselvoertuigen zullen rijden.

  Voor oude woningen die nu aangekocht worden ben ik het gedeeltelijk eens met de verplichting van 3 tot de 6 maatregelen. 2 van de 6 lijken me al streng genoeg en de meesten zullen dan voornamelijk dakisolatie, dubbel glas of muurisolatie voornemen. Een maatregel tot HR-glas of 3 dubbel glas lijkt me ook al een sprong te ver als er aan 3 van de 6 keuzemaatregelen gedaan moet worden. Voor een degelijke warmtepomp zullen sommigen liever iets meer dan 5 jaar de tijd willen hebben na aankoop van een woning. Tijdens de eerste 5 jaar na aankoop zou iedere woning geïsoleerd moeten worden. 10-15 jaar na aankoop kan dan nog een bijkomende verplichting gedaan worden waaronder een warmtepomp of een nieuw condensatieketel.

  Zonnepanelen zijn enkel rendabel tijdens de 6 maanden met het meeste zonlicht maar tijdens de wintermaanden hebben zonnepanelen namelijk bijna geen nut. In december worden op de vele sombere dagen amper 1KW of 1000W (niet genoeg voor een kookfornuis) opgewekt per dag terwijl in vergelijking met juni en juli er vele dagen zijn waar 30KW of iets meer wordt opgewekt met dezelfde installatie. De Tesla batterijen zijn enkel om tijdens zomermaanden het opgewekte elektriciteit op te slaan voor de nacht en een stabieler elektriciteitsnet te hebben zonder pieken tijdens de middag. Het nachttarief en dagtarief zijn met het installeren van de zonnepanelen omgekeerd evenredig qua belasting van het elektriciteitsnet.

  Ik zie de toekomst voor woningen eerder in een combinatie van zonnepanelen (vanaf april tot oktober) en De micro-WKK op pellets (vanaf oktober tot april) en deze zijn daarbij rendabel zonder subsidies.
  De toekomst van de energievoorziening van ons land zal niet enkel zon of wind zijn. Het zal een mix moeten zijn van nog andere energiebronnen met onder andere energiebronnen die we zelf kunnen regelen en in de hand hebben. Voornamelijk windenergie aangezien dit veel constanter is dan zonne-energie maar helaas is dit met kleine windturbines voor woningen veel minder rendabel gezien de hoogte beperkt is en voor windturbines vergunningen nodig zijn.

  Bovendien, en dit wordt vaak vergeten, is het merendeel van ons energieverbruik niet de elektriciteit van uit het stopcontact, maar de energie die we nodig hebben om onze woningen te verwarmen en van warm water te voorzien en om ons te verplaatsen. Deze energie is tot op vandaag bijna 95% fossiel (aardgas, aardolie, kolen, uranium).

  Verwarming en sanitair warm water de grootste energie slokop.
  Het inzetten op zonne- en windenergie is van groot belang om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten, maar het gaat voorbij aan de grote nood aan warmte. Zelfs in goed geïsoleerde woningen is het aandeel aan energie voor verwarming en sanitair warm water de grootste energie slokop : meer dan 50%.

  De vraag aan energie voor verwarming is omgekeerd evenredig met het aanbod van zonne-energie.
  Het is dus een illusie om er vanuit te gaan dat de zonne-energie kan ingezet worden om onze woningen te verwarmen. Voor dit laatste kunnen we beter gebruikmaken van lokale, CO2 neutrale en na-groeibare biomassa en pellets. Het goede nieuws is dat de recente ontwikkelingen het mogelijk maken om op een eenvoudige manier naast warmte ook elektriciteit te produceren met een pelletketel in combinatie met een Stirlingmotor. HEEL BELANGRIJK DIT

  Zonnepanelen kunnen wel belangrijk zijn voor elektrische voertuigen, airco’s, warmtepomp, zwembaden te verwarmen etc.

 8. Beste, waarschijnlijk koop ik binnen 2 of 3 jaar een ander tweedehands voertuig waarbij ik graag de garantie heb dat ik met dit voertuig nog 12/13 jaar kan rijden in heel Vlaanderen en alle steden. De technologie voor elektrische of hybride voertuigen vind ik nog te vroeg. Te weinig laadpunten en al heel zeker de technologie omtrent de batterij verwacht ik pas binnen 10-15 jaar volwaardig. Nu stelde ik mij de vraag of er al plannen zijn gemaakt om buiten de grote steden ook maatregelen te nemen op alle Belgische wegen per emissieklasse voor diesel- en benzinevoertuigen. De keuze die ik nu voor ogen zie is om op zijn minst voor benzinevoertuigen een Euro 3 of 4 te kiezen en voor dieselvoertuigen de Euro 6 of de nieuwste variant van de Euro 6. In steden kan je op die manier nog rijden tot eind 2027 voor Euro 3 benzine en de gewone Euro 6 dieselvoertuigen. Voor betere voertuigen zijn er voorlopig geen maatregelen zichtbaar en dat vind ik spijtig. Voor Euro 4 benzine voertuigen kan binnenkort ook nog mogelijk beslist worden op eventuele maatregelen tegen 2030 maar dit is nog niet gekend. En er is totaal niets gekend over geplande maatregelen buiten de grote steden en mijn gevoel zegt dat dit er ooit ook nog komt. Dit is zeer vervelend voor mensen die binnenkort een andere tweedehands wagen willen kopen en geen garantie hebben dat men dan nog tot 15 jaar kan rijden met het voertuig op alle Belgische wegen. Op dit moment zijn er maar maatregelen gekend voor iets meer dan 9 jaar verder en dat vind ik wat te weinig. Op dit moment hebben de mensen geen garantie of er nog bijkomende maatregelen zullen gebeuren voor na 1 januari 2028, mocht dat pas binnen een paar jaar gebeuren zullen mensen zich mogelijks weer bedrogen voelen.

  Met vriendelijke groet,

  Matthias

 9. Mijnheer Tommelein,

  Lees ik het goed dat de terugdraaiende teller enkel de energiekost dekt en we nog altijd distributiekosten dienen te betalen voor de afgenomen elektriciteit ’s nachts / ’s winters?
  Dat zorgt ervoor dat mijn potentiële terugverdientijd van 7-8j een heel stuk toenoemt. Toch?

  1. Dag Philippe, de VREG heeft 2 keuzes:
   – Of ze kiest ervoor om het systeem van terugdraaiende teller + prosumententarief te behouden
   – Of ze kiest ervoor om nettarieven aan te rekenen op de reële afname (en dan zal de terugdraaiende teller op het deeltje van het distributienettarief, alsook het prosumententarief, verdwijnen)
   Waardoor de terugverdientijd dezelfde blijft.
   Meer info vind je hier: http://www.tommelein.com/zonnepanelen-moeten-en-zullen-rendement-behouden-met-digitale-meter/

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.