Bouw golfslagtank Greenbridge

Uitbreiding wetenschapspark Greenbridge in Oostende weer een stap dichterbij

Posted on Posted in Oostende, Vice kabinet

De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om enkele gronden van het industriegebied Plassendale 1 in Oostende te verkopen aan de ontwikkelaars van het wetenschapspark Greenbridge. Oostendenaar en Vlaams Viceminister-president Bart Tommelein is blij dat de verkoop geregeld is. “Het wetenschapspark Greenbridge is een belangrijke troef voor onze stad. Dankzij de aankoop van deze gronden kan de UGent werk maken van de uitbreiding van het wetenschapspark met een nog grotere voortrekkersrol in marien en maritiem onderzoek.”

Het Vlaamse Gewest is eigenaar van een aantal gronden gelegen op het industriegebied ‘Plassendale 1’ in Oostende. Vandaag heeft de UGent al een aantal percelen ter beschikking via erfpacht. Om het wetenschapspark Greenbridge verder te ontwikkelen koopt de UGent, samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende en POM West-Vlaanderen nu de gronden over van Vlaanderen. 

“De UGent wil met de aankoop van de terreinen hun onderzoeksactiviteiten in Oostende verder uitbreiden. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Marien en maritiem onderzoek wordt op deze manier nog meer verankerd in Oostende. Op termijn zal de samenwerking met de haven, het VLIZ en bedrijven uit de “blauwe sector” zeker zijn vruchten afwerpen. Dat is een goede zaak want de sector zorgt in onze stad voor heel wat banen en toegevoegde waarde”, aldus Bart Tommelein.

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.