elektrische auto die wordt opgeladen

Verkeersbelasting weer wat groener

Posted on Posted in Energie, Financiën & Begroting, In de pers

De Standaard – Johan Rasking | Anderhalf jaar na de vergroening van de belastingen op personenwagens is nu ook de verkeersbelasting op lichte bestelwagens aan de beurt. Diesels worden het zwaarst bestraft.

De Vlaamse regering kan tevreden terugkijken op haar beslissing om begin 2016 groenere spelregels in te voeren bij de berekening van de belasting op inverkeerstelling voor nieuwe personenwagens en bij de jaarlijkse verkeersbelasting.

Het zwaardere aandeel in die belasting van twee milieucomponenten – de euronorm voor luchtkwaliteit (fijn stof) en de CO 2-uitstoot – heeft zijn effect niet gemist. Van alle nieuw verkochte wagens in 2016 reed 52 procent met een dieselmotor. In 2015 was dat nog 60 procent en in het diesel-topjaar 2008 zelfs 80 procent.

Tijd om een vergelijkbare trendbreuk op gang te brengen op de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen, oordeelden de Vlaamse ministers. Sinds 1 juli gelden er nieuwe, groenere regels voor de verkeersbelasting op lichte vrachtwagens (tot 3,5 ton). Het gaat vooral om bestelwagens, maar ook tractoren vallen onder de regeling.

De timing van de maatregel is alvast geslaagd, want de markt is in volle expansie. De gunstige economische conjunctuur maakt dat de verkoop van lichte bestelwagens in de eerste zes maanden van dit jaar met 49.295 inschrijvingen 13 procent hoger lag dan in 2016, ook al een recordjaar.

De basisfilosofie van de Vlaamse ingreep is dezelfde als anderhalf jaar geleden bij de personenwagens: iedereen die een nieuwe bestelwagen koopt, aanmoedigen om te kiezen voor een milieuvriendelijk model. En zo geld te besparen.

Niet voor leasing

Concreet: sinds 1 juli gelden er lagere tarieven voor de verkeersbelasting op milieuvriendelijke bestelwagens en zijn er, omgekeerd, hogere tarieven van kracht voor bestelwagens die niet voldoen aan de milieunormen. Die wisselwerking heeft een budgettaire impact voor de overheid: de ‘ecomalus’ op milieuvervuilende wagens moet de lagere inkomsten op groene bestelwagens compenseren.

‘We bouwen verder op het principe “de vervuiler betaalt”’, zegt de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Bart Tommelein (Open VLD). ‘De vergroening van de verkeersbelasting stimuleert voertuigtypes met een lagere CO 2-emissie of uitstoot van vervuilende stoffen.’

De nieuwe tarieven gelden voor alle bedrijfsvoertuigen die sinds 1 juli nieuw zijn ingeschreven. Dus niet alleen voor nieuwe voertuigen, maar ook voor tweedehands gekochte bestelwagens. Voor het bestaande voertuigenpark – al in gebruik voor 1 juli – verandert er niets. Ook belangrijk om te weten: leasingwagens vallen buiten de hervorming.

Niets betalen

De meest gunstige regeling is bestemd voor de eigenaars van elektrische modellen en van bestelwagens die rijden op LNG- of CNG-aardgas. Zij zijn sinds 1 juli volledig vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Méér, deze vrijstelling geldt zelfs voor wie op 1 juli al eigenaar van zo’n groene bestelwagen was. Volgens minister Tommelein is dat logisch. ‘Zo worden ook eigenaars die in het verleden al een elektrische of CNG¬-bestelwagen gekocht hebben, beloond voor hun groene keuze.’

Toch moet u opletten: de vrijstelling is alleen gelijk aan een permanente afschaffing voor volledig elektrische wagens en voor wagens met een waterstofmotor. Voor plug-in hybride elektrische voertuigen loopt de vrijstelling eind 2020 af. Die einddatum geldt ook voor wagens op aardgas (zowel LPG als CNG).

Meer/minder betalen

Voor de bestelwagens op klassieke brandstof hanteert de Vlaamse belastingdienst voortaan een basistarief van 19,32 euro per gewicht van 500 kg. Die basisprijs zal jaarlijks geïndexeerd worden vanaf 1 juli 2018.

Het werkelijke te betalen bedrag hangt af van het totale gewicht, maar ook van de brandstofsoort (benzine of diesel), de euronorm en de CO 2-uitstoot. Het basisbedrag van 19,32 euro wordt vermeerderd of verminderd met 0,3 procent voor elke gram CO 2 boven of onder 122 gram (met een minimum van 24 gram en een maximum van 500 gram).

In functie van de euronorm betalen de bestelwagens met de meest vervuilende benzinemotoren 5 tot 30 procent extra. Voor de minste vervuilende benzinemotoren (vanaf euronorm 4 tot euronorm 6) is er dan weer een belastingverlaging van 12,5 tot 15 procent.

Voor diesels loopt de extra taks op van 15 procent, voor wie de beste euronormscore haalt, tot liefst 50 procent voor de meest vervuilende diesels.

Opgelet: dat onderscheid tussen benzine en diesel valt weg vanaf een gewicht boven 2,5 ton. Dan betaalt u altijd bij, van 2,5 procent tot 35 procent.

U kan de volledige tarieven­tabel vinden op de website van de Vlaamse belastingdienst.

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.