spaarvarken

Vlaamse begroting 2019: meer dan half miljard aan nieuw recurrent beleid

Posted on Posted in Financiën & Begroting

De Vlaamse begroting is voor het derde jaar op rij structureel in evenwicht. Vlaanderen zal vanaf 2019 jaarlijks voor meer dan een half miljard euro aan nieuwe beleidsmaatregelen initiëren. 200 miljoen gaat naar welzijn, 280 miljoen naar onderzoek en ontwikkeling. “We doen wat we beloofd hebben. We hebben fors bespaard in het begin van de legislatuur, de belastingen verlaagd en zorgen nu voor de broodnodige investeringen”, zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein.

Voor het derde jaar op rij is de Vlaamse begroting structureel in evenwicht. Startend met een tekort van meer dan een half miljard in 2014, slaagde de Vlaamse regering erin het tij te keren en vanaf 2017 een begroting in evenwicht voor te leggen. “Tegelijk hebben we voor 1,5 miljard euro aan nieuw beleid opgestart, meer dan een half miljard aan belastingverlagingen gerelateerd aan de federale tax shift meegenomen, en 1,5 miljard bespaard op de globale overheidsfinanciën”, zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein.

Vanaf 2019 zal Vlaanderen jaarlijks 579 miljoen extra nieuw beleid opstarten. 200 miljoen gaat naar welzijn, waarvan 100 miljoen naar het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, en 280 miljoen naar onderzoek en ontwikkeling. Ook het onderwijs en mobiliteit mogen rekenen op extra middelen. Bovenop deze engagementen heeft de Vlaamse regering nog eens 86 miljoen euro uitgetrokken voor eenmalige beleidsinitiatieven volgend jaar. Door voor een substantieel deel te kiezen voor eenmalige uitgaven, respecteert de regering de beleidsruimte voor de volgende regering.

Mede door de recent gestegen CO2-emissierechten, stijgen ook de middelen in het Klimaatfonds. 114 miljoen euro extra budget gaat onder meer naar sociale huisvesting, schoolgebouwen en milieuvriendelijke bussen.

Start uitvoering Vlaams energieplan

In deze begroting zijn reeds middelen voorzien voor verschillende maatregelen van het Vlaams energieplan 2021-2030 dat de Vlaamse regering net voor het zomerreces goedgekeurd heeft.

In 2019 krijgt wie een warmtepompboiler installeert een premie van 400 euro. Anders dan de meeste andere REG-premies zal die premie voor de warmtepompboiler niet verrekend worden in de nettarieven, ze komt dus niet in de energiefactuur terecht.

Maar de meest in het oog springende maatregel is de Vlaamse sloop- en heropbouwkorting. In verschillende steden in ons land betaal je 6% BTW in plaats van 21% als je een woning afbreekt en opnieuw opbouwt. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein voert een sloop- en heropbouwkorting van 7.500 euro in voor al wie niet van dat verlaagd BTW-tarief kan genieten. “Met deze Vlaamse korting verlagen we ons energieverbruik en verhogen we de woonkwaliteit.”

Belastingverlagingen op kruissnelheid

In 2019 komen ook de belangrijke hervormingen van de registratierechten en de erfbelasting op kruissnelheid. Dankzij de verlaging van de registratierechten naar 7 procent voor de gezinswoning zullen meer gezinnen een eigen woning kunnen verwerven. Wie een gezinswoning koopt tot een verkoopprijs van 200.000 euro, krijgt een bijkomende korting van 5.600 euro. Die mensen betalen zo sinds 1 juni minder dan met het klein beschrijf vroeger.

Wat de erfbelasting betreft, heeft de Vlaamse regering werk gemaakt van een meer billijke fiscaliteit, die beter aansluit bij de sociologische realiteit. De tarieven voor verervingen in de zijlijn zijn substantieel verlaagd. De eerste 50.000 euro aan roerende goederen tussen partners werd vrijgesteld. Ook wezen betalen minder erfbelasting. En de gedeeltelijke erfenissprong werd mogelijk, voor wie zijn of haar kinderen een duwtje in de rug wil geven. Bart Tommelein: “De hervorming van de erfbelasting is een belastingverlaging van maar liefst 10%.”

“We doen wat we beloofd hebben. We hebben fors bespaard in het begin van de legislatuur, de belastingen verlaagd en zorgen nu voor de broodnodige investeringen. Zo zullen we deze legislatuur volgend jaar kunnen afsluiten in schoonheid”, besluit Viceminister-president Bart Tommelein.

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.