zonnepanelen en windmolens

Vlaamse regering start met uitvoering energiepact

Posted on Posted in Energie

De Vlaamse regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de decretale basis voor de energienorm beslist. Die energienorm staat in het interfederaal energiepact en in het Vlaamse regeerakkoord en moet ervoor zorgen dat onze energie-intensieve bedrijven concurrentieel blijven met onze buurlanden. ‘We houden woord, de Vlaamse regering zet het energiepact om in concrete actie’, zegt Bart Tommelein.

In het interfederaal energiepact staat dat er een energienorm komt om de Belgische industrie te beschermen. De Vlaamse regering besliste eind maart dat ze het energiepact zou omzetten in een concreet actieplan, en dat ze nog voor de zomer de nodige voorbereidingen zou klaar hebben voor de energienorm. Vandaag voerde de regering de daad bij het woord. Op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein legde ze de decretale basis voor de energienorm vast. Het gewestelijke deel van de energiefactuur mag – zeker voor de energie-intensieve bedrijven – niet significant hoger liggen dan in de buurlanden. Concreet gaat het over de distributienettarieven en de bijdragen voor groene energie. Ook voor de gezinnen mag de energiekost geen substantieel negatief effect hebben op de koopkracht.

In het energiepact staat dat de vier regulatoren voor energie (de federale en de drie gewestelijke) samen een studie moeten opleveren om de evolutie van de elektriciteitsprijzen voor de verschillende sectoren te monitoren. De Vlaamse regering zal op basis van die studie beslissen welke maatregelen ze kan nemen om de ongelijkheid te verkleinen. ‘We zetten vandaag de eerste stap in de uitvoering van het energiepact’, zegt Bart Tommelein. ‘We willen ervoor zorgen dat onze bedrijven concurrentieel kunnen blijven met onze buurlanden. Tegelijk houden we de energiefactuur voor de burgers onder controle.’

4 thoughts on “Vlaamse regering start met uitvoering energiepact

  1. als de minister eerst het probleem met de digitale meters eens oplost, met die meters brengt hij heel de gezonheid van burgers in gevaar

  2. Spijtig! Meneer Tommelein dat u geen premies toestaat aan diegene die een condensatieketel gekocht hebben in 2018!!!?

    Thierry Verbist Wijngaardlaan 1 1970 Wezembeek-Oppem

    1. Thierry, er zijn al langer geen premies voor wie een condensatieketel installeert. Enkel wie tot de sociale doelgroep behoort kan hier aanspraak op maken.

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.