berekeningen

Vlaanderen blijft goed op weg om in 2017 begrotingsevenwicht te behalen

Posted on Posted in Financiën & Begroting

Het rapport van het monitoringcomité van november geeft aan dat Vlaanderen goed op weg is om voor 2017 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken. Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein is tevreden: ‘Het ziet er naar uit dat we zelfs een klein overschot zullen boeken. We plukken nu de vruchten van een doortastend begrotingsbeleid.’

In september vorig jaar sprak de Vlaamse regering de ambitie uit om vanaf 2017 jaarlijks een begroting voor te leggen die structureel in evenwicht is. Op basis van het rapport van het monitoringcomité van november, blijkt dat Vlaanderen goed op weg is om dit structureel begrotingsevenwicht te bereiken. Volgens de berekeningen zou de begroting van 2017 zelfs een beperkt nominaal overschot hebben van 16,9 miljoen euro.

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein: ‘Op basis van de inschattingen van het monitoringcomité, zal de begroting voor 2017 structureel in evenwicht zijn. Het is duidelijk dat we nu de effecten zien van het gevoerde begrotingsbeleid. Om te kunnen investeren moesten we eerst jaren focussen op besparen en een efficiëntere overheid. Nu is het tijd om de vruchten te plukken en te investeren, daarmee creëren we extra jobs en dus meer welvaart.’

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.