quote "leegstand tegengaan? gewoon doen."

Vlaanderen pakt leegstand aan

Posted on Posted in Financiën & Begroting

Het Vlaams parlement heeft vandaag het decreet fiscale rationalisatie goedgekeurd. Voortaan kan je vijf jaar lang een vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen als je een leegstaand pand sloopt en heropbouwt, boven een winkel gaat wonen of een winkel omvormt tot woning. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein: ‘Fiscaliteit moet je gebruiken om te sturen, zoals we hier doen om leegstaand aan te pakken.’

De Vlaamse regering heeft deze legislatuur verschillende grote fiscale hervormingen doorgevoerd, zoals de schenkbelasting, de verkeersfiscaliteit, de registratierechten en de erfbelasting. Daarnaast herbekeek Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein ook een aantal fiscale gunstmaatregelen. ‘Fiscale maatregelen die ooit hun nut hadden, zijn intussen voorbijgestreefd. Andere bleven onderbenut, omdat de voorwaarden te streng waren. Decreetgeving moet je blijven evalueren’ aldus de minister.

Het Vlaams parlement keurde vandaag het decreet goed dat de fiscale vereenvoudiging in één keer aanpakt. Verschillende maatregelen werden uitgebreid, aangepast of geschrapt. Een vrijstelling van verkeersbelasting voor vrachtwagens en bestelwagens van landbouwers die werden ingeschreven vóór 1 juli 1965, heeft nu eenmaal geen nut meer.

Vijf jaar vrijstelling onroerende voorheffing

De belangrijkste aanpassingen dienen om leegstand aan te pakken. Wie een ongeschikt pand dat op de gewestelijke inventarissen staat sloopt en vervangt door nieuwbouw, betaalt vijf jaar geen onroerende voorheffing. Het gaat om ongeschikte of onbewoonbare woningen, en leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten. Voor woningen wordt het voordeel afgetopt op 1.000 euro per jaar, voor bedrijfsruimten op 4.000 euro. Als het gesloopt pand vervangen wordt door verschillende panden, geldt de vrijstelling voor alle nieuwe gebouwen. Dit is een uitbreiding van een bestaande maatregel, waarbij alleen het verschil in KI tussen het oude en nieuwe gebouw vrijgesteld werd.

Wonen boven winkels

Om leegstand bij winkels te verminderen krijgt ook wie een leegstaande winkel in winkelarm gebied ombouwt tot woning, vijf jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing. Dergelijke vrijstelling bestond vroeger al, maar gold slechts drie jaar en de voorwaarden waren zo streng dat bijna niemand in aanmerking kwam. De maatregel wordt in één beweging uitgebreid: ook wie in kernwinkelgebied een woning creëert boven een winkel, geniet dezelfde korting.

Zowel de vrijstelling voor sloop en heropbouw als die voor leegstaande winkels, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019. De inkomsten die de gemeenten mislopen door de vrijstelling, zal Vlaanderen compenseren. ‘Als Vlaamse regering is het onze taak de decreetgeving voortdurend te evalueren en waar nodig aan te passen. Fiscaliteit moet je gebruiken om te sturen, zoals we hier doen om leegstaand aan te pakken’ besluit Bart Tommelein.

3 thoughts on “Vlaanderen pakt leegstand aan

    1. Dag Geert
      Dat hangt er een beetje van af. Je oude schuur moet op de gewestelijke inventaris leegstaande bedrijfsruimten staan. Enkel leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten vanaf 500 m² of meer worden geïnventariseerd. Dat er na sloop van de bedrijfsruimten, bvb. woningen in de plaats komen, is geen beletsel om het fiscaal voordeel te krijgen. Het hangt van de vergunningen af of er op die plaats woningen mogen komen of niet. Het fiscaal voordeel is 5 jaar vrijstelling van OV, met een max. van 1.000 EUR per woning per jaar of max. 4.000 EUR per bedrijfsruimte per jaar. Voor meer info kun je altijd contact opnemen met Vlabel.

  1. Een zeer goede maatregel, leegstand dient zo snel mogelijk aangepakt en afgebouwd te worden, leegstand creëert verloedering en eens te ver gevorderd is een terugweg zeer moeilijk.

Leave a Reply to Geert Schoeters Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.