Covid-19Oostende - De Stad aan Zee

Coronacijfers in Oostende: wekelijkse update (26/01)

Posted

Wekelijks geven Stad Oostende en de Eerstelijnszone een update over de coronacijfers. Het aantal besmettingen in Oostende is gestegen, in lijn met de nationale trend. Daarbij zijn ook een aantal gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant, al wijzen de cijfers voorlopig niet op een massale uitbraak buiten de getroffen zorginstellingen. De situatie zorgt wel voor extra waakzaamheid bij Oostendenaars, wat voelbaar is in het aantal mensen dat zich laat testen. Intussen worden de teams samengesteld die straks aan de slag gaan in het vaccinatiecentrum.

De afgelopen week werden er in Oostende 142 besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Dat is een stijging met 60% in vergelijking met vorige week. Relatief zijn dat ongeveer 198 besmettingen per 100.000 inwoners. Meer dan 40% van die nieuwe besmettingen vond plaats bij de 65-plussers (58 in totaal).

Het permanente coronatestcentrum ziet de laatste dagen een grote stijging van het aantal mensen met symptomen die zich laten testen. Gisteren werden meer dan 200 coronatesten uitgevoerd. De aanwezigheid van de Zuid-Afrikaanse variant heeft alvast voor extra waakzaamheid gezorgd bij de Oostendenaars om zich snel te laten testen. Ook de twee onderwijsnetten in Oostende, het vrij onderwijs en het GO geven aan dat er een toename is van het aantal leerlingen dat thuisblijft omwille van quarantainemaatregelen of na een besmetting.

Zuid-Afrikaanse variant

Vorige zondag werd er in de Koninklijke Stallingen een tijdelijk testdorp opgezet door UZ Gent en het Agentschap Zorg & Gezondheid. Twee doelgroepen werden  getest om zo snel mogelijk zicht te krijgen op de verspreiding van de Zuid-Afrikaanse variant. Er kwamen 91 bewoners langs van de twee appartementsgebouwen waar al besmettingen met de variant waren vastgesteld. Een mobiele equipe van UZ Gent ging ook ter plaatse bij de appartementsgebouwen zelf om testen af te nemen van 16 mensen die minder mobiel zijn. Een tweede groep die gevraagd werd om naar het testdorp te komen, waren 81 hoogrisicocontacten. Dit zijn mensen die in nauw contact kwamen met besmette bewoners en personeel van de verschillende zorginstellingen waar de variant al opdook.

In totaal werden zondag dus 188 mensen extra getest. Dat leverde tot nu toe 3 nieuwe vermoedelijke gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant en 2 ‘gewone’ coronabesmettingen op in de appartementsgebouwen. Bij de hoogrisicontacten ging het over 9 vastgestelde besmettingen, waarvan waarschijnlijk 8 met de Zuid-Afrikaanse variant. Alle hoogrisicontacten verblijven voorlopig in quarantaine, ook wie negatief testte, en worden opnieuw getest 7 dagen na eerste test.

De extra testing van dit weekend leverde dus 14 nieuwe besmettingen op, waarvan vermoedelijk 11 met de Zuid-Afrikaanse variant. Momenteel is er nog extra labo-onderzoek bezig op een aantal stalen, zodat over enkele dagen de volledige balans kan opgemaakt worden. Het mobiele testdorp wordt als positief geëvalueerd met een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Stad Oostende apprecieert de burgerzin van de Oostendenaars die op heel korte termijn opgeroepen werden om zich te laten testen.

Woonzorgcentra en ziekenhuizen

Afgelopen weekend raakte al bekend dat de Zuid-Afrikaanse variant ook aanwezig is in een aantal zorgvoorzieningen in Oostende. Van de 22 bewoners en 7 medewerkers die eerder al positief testten in wzc A. Lacourt, werden 13 stalen al onderzocht en bleek het 13 keer over de Zuid-Afrikaanse variant te gaan. De kans is dus reëel dat dit ook voor de andere besmettingen het geval is. Binnen enkele dagen moet daar meer zekerheid over zijn.

Zelfde verhaal voor Sint Monica, waar 7 bewoners en 4 personeelsleden positief testten afgelopen week. De 7 geteste stalen in het labo wezen allemaal op de Zuid-Afrikaanse variant.

In het revalidatiecentrum BZIO (en dus niet in het wzc) zijn sinds dit weekend nog 13 bijkomende besmettingen vastgesteld. Ook hier is reeds één bevestigde besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant.

In de Oostendse ziekenhuizen blijft het aantal patiënten met corona helaas stijgen. In AZ Damiaan worden op dit moment 32 patiënten met Covid verzorgd, waarvan 4 mensen intensieve zorgen krijgen. In AZ Damiaan zijn er nog geen gevallen bekend van de Zuid-Afrikaanse variant. In de campus Serruys van het AZ Sint-Jan gaat het over 31 patiënten die behandeld worden na besmetting met het coronavirus, waarvan 1 op de afdeling Intensieve Zorgen. Hier werd de Zuid-Afrikaanse variant al 14 keer vastgesteld.

Vaccinatiecentrum

Intussen wordt verder gewerkt aan de opstart van het vaccinatiecentrum: een aantal functies (waaronder de coördinator) is ingevuld, teams (met onder andere vrijwilligers) worden samengesteld en alle voorbereidingen worden verder getroffen. Vanaf volgende week kunnen er eventueel al een aantal dry-runs gebeuren. Dat zijn een reeks testen en oefeningen om te zien of alles goed werkt in het vaccinatiecentrum.

Maatregelen en handhaving

Verder herhaalt Stad Oostende de vraag aan iedereen om de maatregelen goed op te volgen. Dat is de enige manier om de verspreiding van het virus (en eventuele varianten) tegen te gaan.

Zoals elke week handhaafde de lokale politie de verschillende coronamaatregelen. Afgelopen week werden er 34 “corona-pv’s” opgesteld: 19 voor het niet naleven van de avondklok, 15 overtredingen op het samenscholingsverbod en één iemand die zich niet aan de mondmaskerplicht hield.