CommunicatieOostende - De Stad aan Zee

Digitaal platform Oostende in cijfers krijgt make-over

Posted

Stad Oostende rekent steeds meer op duidelijke statistieken om het beleid af te stemmen op de realiteit. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van cijfermateriaal over Oostende. Daarom breidt de Stad het digitale platform oostende.incijfers.be sterk uit.

Onze beleidsmedewerkers hebben steeds meer nood aan duidelijke en objectieve statistieken om het beleid beter te kunnen afstemmen op hoe het in werkelijkheid aan toe gaat in Oostende. De laatste jaren vragen ook inwoners, ondernemers, studenten en andere geïnteresseerden steeds vaker cijfers over onze stad op.

Het stadsbestuur vindt het belangrijk om iedereen transparant te blijven informeren en daarom werd het aanbod van statistieken op het digitale platform oostende.incijfers.be sterk uitgebreid, bevattelijker gepresenteerd en zijn er extra analysemogelijkheden ingebouwd.

Burgemeester Bart Tommelein: “Meten is weten. Stad Oostende gaat actief met deze cijfers aan de slag, maar stelt ze tegelijk ook ter beschikking van iedereen die erin geïnteresseerd is. We willen open en transparant besturen, dus kiezen we ook voluit voor open data.”

Het dashboard geeft je inzicht in de huidige situatie door cijfers die afkomstig zijn van verschillende overheidsinstanties thematisch te bundelen. Een brede waaier aan thema’s uit Oostende komt nu aan bod. Hoeveel inwoners telt Oostende nu precies? En hoe is de verdeling per wijk en per leeftijd? Hoe zit met de geboortecijfers in onze stad? Hoeveel kinderen lopen school? Wat is de tewerkstellingsgraad? Je kan bovendien veel cijfers zowel op stads- als wijkniveau analyseren en vergelijken met andere steden, de provincie of het Vlaamse gewest.

Zin om te grasduinen in nog meer cijfers? Neem dan zeker ook een kijkje op provincies.incijfers.be.