Eénmalige investeringssubsidie voor VLIZ: beslissing Vlaamse regering 20/12/2019

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Het VLIZ is het kenniscentrum voor marien onderzoek en innovatie in Vlaanderen. Vandaag besliste de Vlaamse regering om de werking van het VLIZ nog verder uit te breiden. Er zal een uitgebreid Marien Station worden ontwikkeld op maat van het Ocean Innovation Space. Burgemeester Bart Tommelein is zeer tevreden met deze beslissing, zo wordt Oostende nog meer op de kaart gezet als knooppunt voor marien onderzoek.

De Vlaamse regering heeft een bijkomende éénmalige investeringssubsidie goedgekeurd voor het project VLIZ Ocean Innovation Space, een uitbreiding van het Marien Station Oostende.

De Vlaamse regering besliste eerder al om de werkingsmiddelen van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) te verhogen. Omwille van zowel deze verhoging als de opstart van het Marine Robotics Centre en de versterkte positie om onderzoek en ontwikkeling met een mogelijke economische finaliteit te ondersteunen, moeten een aantal van de oorspronkelijke KPI’s (kritische prestatie-indicatoren) naar een hoger ambitieniveau worden getild. Hiervoor werd een addendum toegevoegd aan het bestaande convenant.

Het VLIZ is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het knooppunt voor marien onderzoek en innovatie in Vlaanderen. Eén van de velden waarin het instituut een stevige internationale reputatie heeft opgebouwd, gaat over het opzetten en opereren van grootschalige mariene onderzoeksinfrastructuur en het uitrollen van bijhorende technologie-gedreven onderzoeks- en innovatietrajecten. Tot hiertoe werden de infrastructuur-gerelateerde activiteiten op een ad hoc basis georganiseerd in de gerenoveerde loodsen van het Marien Station Oostende (MSO). Stilaan botst het instituut evenwel op de grenzen van deze pragmatische aanpak. Sinds begin 2019 werd de huidige site aanzienlijk uitgebreid met een aanpalend perceel. Er doet zich dan ook een unieke opportuniteit voor om deze uitgebreide MSO-site te ontwikkelen op maat van de ambities en noden van de Ocean Innovation Space.

In het kader van de uitbouw van de Ocean Innovation Space, ontvangt het VLIZ een éénmalige investeringssubsidie van 2 miljoen euro.

Alle beslissingen van de Vlaamse regering worden de eerstvolgende werkdag om 14 uur gepubliceerd. U kunt hierdoor alle officiële documenten vanaf maandag 23 december raadplegen op https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/.