Energie 2016 - 2018In de pers

“Genoeg is genoeg”

Minister Tommelein gesticulerend


Het Laatste Nieuws | “We hebben absoluut een nieuwe tariefstructuur nodig.” Zo reageert energieminister Bart Tommelein (Open Vld). “Het kan niet meer dat allerlei kosten in de factuur worden geduwd. Genoeg is genoeg.”

Alweer 53 euro erbij. Houdt het ooit op?

“Ik ben niet verantwoordelijk voor de tarieven. En deze stijging is nog altijd vooral het gevolg van het overmatig toekennen van groenestroomcertificaten in het verleden. Maar ook ik heb grote moeite met de voortdurende stijging. De verdeling tussen particulieren en grote bedrijven zit echt scheef en stoelt op een regeling uit het verleden. We moeten daarvan af. Daarnaast is er een limiet aan het doorrekenen van allerlei kosten. Door hun unieke positie en goeie banden met de gemeenten hebben distributienetbeheerders zo veel opdrachten gekregen dat hun takenpakket niet meer goed zit. Op dit moment delen zij premies uit, plaatsen ze laadpalen en budgetmeters, dragen ze de kosten van wanbetalers, onderhouden ze openbare verlichting… Maar genoeg is genoeg. Ik wil herbekijken welke openbare dienstverplichtingen de overheid nog moet aanbieden. Een aantal taken kan je ook goedkoper door de privésector laten uitvoeren.”

Bent u van plan om alle premies af te schaffen?

“Neen, er moet een stimulans blijven, maar we moeten de hoogte van de steun geleidelijk afbouwen. En we zullen zo veel mogelijk met gesloten enveloppen moeten gaan werken, zodat we geen putten slaan. Maar het belangrijkste is dat we overschakelen van een verbruikstarief naar een capaciteitstarief. Dat is niet mijn bevoegdheid, maar die van regulator VREG, die binnenkort onder controle van het parlement staat. Ik roep het parlement op om daar werk van te maken.”

Is betalen volgens verbruik dan niet het rechtvaardigst?

“Niet meer. Wie nu zijn eigen stroom opwekt, betaalt minder mee in de distributiekosten, waardoor die voor andere gezinnen de pan uit swingen. Bij een capaciteitstarief betaal je op basis van je piekverbruik, dus de capaciteit van je aansluiting. Daarnaast blijf ik hameren op meer transparantie van de facturen, waardoor mensen gestimuleerd worden om te investeren in energiezuinigheid. En ik blijf benadrukken dat het wijs is om voortdurend de prijzen van de leveranciers te vergelijken.”

25 thoughts on ““Genoeg is genoeg”

 1. Dus zij met een driefasenaansluiting om hun elektrische wagen op te laden (op nachttarief) zijn er weer aan voor de moeite ook al hebben ze zonnepannelen en een thuis batterij.

  1. Kristof, het is niet gezegd dat je bij een capaciteitstarief meer zal betalen dan nu. Het klopt dat kleine verbruikers (bv. omwille van zonnepanelen) bij een capaciteitstarief nadeel ondervinden. Ik zal er echter alles aan doen om deze effecten te minimaliseren.

 2. Het zijn de bijkomende tarieven die omlaag moeten distriebutiekosten en dergelijke, de stroom zelf is maar een fractie van de factuur!

 3. Zou men niet beter iets aan de distributiekosten doen in plaats van capaciteitsmeting, dan is trouwens het hek van de dam en worden mensen met wamtepompen en electrische verwarming nog meer gestraft.

   1. Co’s, ” dit is de bevoefgdheid avn …” hoor ik niet graag– we moeten es ophouden met te zeggen dat we er niks kunnen aan doen opmdat het een ander is die er over mag beslissen, ga er met die ander over praten, want enkel zo gaat het echt veranderen, en anders is alles enkel een charmeoffensief, rookgordijn …

 4. Beste , we lijken de goeie weg op maar de weg is m.i. nog enorm LANG / VER .

  Belangrijke aandachtspunten in deze discussie, elk op zich even relevant en elk op hun manier iets aan doen :

  – vrije markt : de monopoliepositie van distributienetbeheerders zorgt er voor dat je hier geen eerlijke concurrentie krijgt en geen rationeel beheer

  – volgens mij moet je kunnen KIEZEN uit een aantal kostenstructuren en bepaalde service die hier vanaf hangt, nu wordt iedereen op een zelfde manier benaderd

  – distributienetbeheerders worden verplicht premies te betalen, … verkeerde beslissing om die verplichting daar onder te brengen als dit impact heeft op je … kostenstructuur en wat er naar iedereen wordt doorgerekend. Waarom niet ea onderbrengen afzonderen in een ‘bad-bank-distributienetten’ en op een specifieke manier beheren (wees hier creatief , leg éénmalig een pot aan op ea manier en zorg voor een zeker rendement op die pot ).Vergelijk het met bad-bankprincipes.

  – weet dat ik persoonlijk hoe langer hoe meer geneigd ben en zeer actief op zoek ben naar een techniek om zo min mogelijk van het net afhankelijk te zijn.Het actief gebruik van elektrische wagen als homebatterij is voor mij een absolute prio, want zo heb je twee vliegen in 1 klap , elektrische wagen en homebatterij (start eens wat gesprekken op met autoconstructeurs in die zin , Nissan (en niet alleen Nissan kent dit concept !).)

  – zorg er voor dat mensen : particulieren (!) die ruimte en centen zat hebben om panelen te leggen die ze eigenlijk niet nodig hebben (begrensd tot een bepaald vermogen per particulier of per gezin of wat dan ook en zorg er ook voor dat hier grote multinationals NIET op de ,kar kunnen springen via ea zotte formules of constructies), Dat ze deze kunnen leggen en er een aanvaardbare vergoeding kunnen voor krijgen. En dus niet belast worden omdat ze meer panelen liggen hebben …

  – elk nieuwe kostenstructuur uit de tariefkaart moet scenario’s vermijden waarbij mensen zoals ik mij verplicht voel om mij meer en meer UIT het distributienet te trekken omwille van die kosten. Ik vindt die kosten onevenredig hoog. Zo denk ik er zelfs aan net omwille van die kostenstructuur en de niet rooskleurige vooruitzichten, om zonnepanelen te leggen die met hun energie NOOIT op het net komen en enkel actief worden als IKZELF een tekort heb en weer afschakelen als ik genoeg heb. Met bijkomend een DIY-homebatterij of twee en een elektrische wagen (nu al 1, 2 de in gedachten) : allemaal als back-up, wil ik meer en meer op mezelf terecht komen net omwille van die kostenstructuren. Allemaal TEVEEL op mezelf, maar de evoluties dwingen mij er als particulier toe. Dus toets elk model van kostenstructuur hieraan af om te vermijden dat ik hierdoor geen kosten afschuif op zij die geen optie hebben om panelen te leggen. ik wil panelen leggen voor mijn buren, maar ik wil niet gestart worden hiervoor…

  – zorg ook voor een beperkte vrije installatie zoals in Nederland bestaat tot 2000 Watt mag je microkits aansluitbaar op het stopcontact installeren, zonder keuring , zonder extra distributienettarieven ed. Nu krijg je dit hier NIET van de grond. Ik wordt doorverwezen van t ene departement naar t andere, maar niemand die het als een “ondernemer” oppakt. En steeds maar schermen met allerlei technische regelkes en wetgeving en eigenlijk zeggend “die Hollanders zijn grote zotten”, (hoe verwaand kunnen we zijn 🙂 )

  – een idee om mensen met zonnepanelen niet extra te belasten maar mee te laten dragen aan de toekomst . Nu betalen deze een extra kost sinds kort: prosumententarief. Verplicht de “eigenaar” van deze centen, hij die ze int , om deze centen in te zetten op nieuwe groene projecten ‘naar keuze van die bewuste particulier die ze betaald’. Zorg er voor voor dat deze centen enkel kunnen gaan naar bedrijven waar de zonnepaneeleigenaar (en anderen) , mede-eigenaar kan van worden (coöperatie ala Ecopower) en een bepaald minimaal rendement krijgt. Dus verplicht investeren in groene energie0, met minimale return.. met aandacht voor een vrijemarktswerking zonder groet multinationals die ons wetten opleggen

  Als elk van bovenstaande issues verdient m.i. evenveel aandacht en een terdege discussie, waar ik graag aan deelneem. Zoniet blijf ik , ben ik geneigd alles te zoeken te doen om zo veel als mogelijk op mezelf te experimenteren …en alleen voor mezelf en dat willen we niet

 5. Waarom vind of hoor ik niks over het Prosumenten tarief in al uw betogen en hier ook niet ?? Wanneer het nu op Actua-TV is of ergens anders, kun U er dan eens het volgende aan toevoegen :
  “De eigenaar van zonnepanelen wordt belast op veel hogere vermogens dan die werkelijk op het net geplaatst worden. Overschot aan elektriciteit wordt door de energieleveranciers lustig doorverkocht aan verbruikers, zonder ook maar een cent te investeren.”
  Dat eigenaars van een PV-installatie een zeker vergoeding betalen voor het netgebruik kan ik aannemen, doch het bedrag is veel te hoog waardoor het niet anders te omschrijven is als “diefstal” . Dit wordt bewezen gezien het in Brussel en Wallonië ZONDER kan.
  Bij mij komen geen zonnepanelen, IK investeren om andere nog rijker te maken !!!

  1. Paul, de VREG is volop bezig een nieuwe tariefstructuur te onderzoeken waarbij je mogelijks zal vergoed worden voor de teveel geproduceerde energie.

 6. Als je binnen Gaselwest 128,1€ moet gaan betalen als prosumentenbijdrage dan komt dat al overeen met +/-480kWh dat je van het net haalt aan de volle prijs. Of met andere woorden 48% belasting op uw productie.
  Ik vermoed dat elektriciteitstransport één van de duurste transportmiddelen ter wereld is geworden.

  1. Kurt, de prosumentenbijdrage is geen belasting maar een vergoeding voor het gebruik van het net. Wie geen zonnepanelen heeft betaalt deze ook, wie zonnepanelen heeft en dus energie produceert en op het net duwt gebruikt dit net in 2 richtingen.

 7. nav de recente communicaties en ‘onduidelijkheden’ mbt slimme meters ,,pv panelen ed meer

  hierbij mijn bedenkingen, ten zeertse benieuwd naar de feedback 🙂

  I) quid artikel bouwen / wonen …
  ===========================
  http://www.bouwenwonen.net/news/read.asp?id=40738&utm_source=doorsturen&utm_medium=email&utm_campaign=artikel-40738

  1)

  “Wie zonnepanelen heeft of er plaatst voor eind 2020, behoudt minstens 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller.
  Tot 31/12/2020 blijft dit een recht voor iedereen, voor sommigen kan het dus zelfs iets meer zijn dan 15 jaar.”

  Wat betekent dit concreet voor PV-installaties die bijv. nu al een aantal jaar geïnstalleerd zijn ?
  Ik heb in mijn geval mijn berekeningen naar rendement destijds gemaakt op een 25 jaar (!!!) terugdraaiende teller-basis …

  opm: al bij al kun je op zijn minst zeggen dat contracten die je afsluit met de overheid als particulier weinig voorstellen
  (zie invoering van netvergoeding waar vroeger gene sprake van was, nu beperking van terugdraaiende meter tot 15 jaar ipv de verhoopte 25 jaar , …)

  2) in welke mate zal de particulier ZELF ook alle data van de slimme meter kunnen uitlezen (manueel , liefst via een App) en hiervoor ook NIET hoeven te betalen.
  Het is nl. mijn eigen data die wordt verzameld en ik heb ook het recht die data vlot te consulteren en te gebruiken als ik dat zelf wil.
  Als je alleen gebruik kan maken van diensten van derden, providers maw die deze data wel gebruiken/mogen gebruiken dan ontstaat er een zoveelste nieuwe
  ‘melkkoe’ voor grote multinationals…. Wat ik uiteraard niet wil.

  II) quid tweede artikel bouwen / wonen
  ===============================

  http://www.bouwenwonen.net/nieuwbouw/duurzaambouwen/read.asp?id=40741&utm_source=doorsturen&utm_medium=email&utm_campaign=artikel-40741

  ik kan onderstaande pistes alleen maar “nog es onderstrepen / onderschrijven”, reeds aangehaald op de site genoeg is genoeg van Bart Tommelein

  1)zorg dat je meer mag leggen dan je nodig hebt, als je ruimte en middelen hebt , en dat je hiervoor als particulier !!! (geen grote installaties of multinationals ed meer)
  een faire vergoeding krijgt

  2) zeer belangrijk : zorg voor echte garantie van het investeringskader !!! zeer belangrijk , want nu doet de regering het vroeger gecreeërde kader volledig wankelen op zijn grondvesten,
  door bepaalde beslissingen bij te sturen of te herroepen

  1. 1) Er komt een nieuw compensatiesysteem in de plaats van de terugdraaiende teller. Waarom heeft iedereen recht op 15 jaar? Volgens berekeningen zijn alle installaties na 11.5 jaar afbetaald en daarna is het puur rendement.
   2) Wij kiezen voor de uitrol van digitale meters, een eenvoudig model die enkel de meterstanden zal doorgeven. Wie wil zal extra toepassingen kunnen laten installeren waardoor de meter slim wordt.

 8. Persoonlijk vind ik dat er rond de digitale meter en het gebruik van de info er van te ‘lagemeen’ wordt gefeedbacked 🙂
  Lees “naast het topic” of ik eigenaar ben vand e info en ze ook terdege zal kunnen uitlezen

  Mbt 11.5jaar en 15j geeft men aan dat ed gewone mens eigenlijk gewoon betaalt voor zonnepanelen maar er zeker niet te veel mogen op verdienen …Beetje vreemd allemaal. ALs je echt draagvlak wil, zorg dat NIET de groet multinationals er geld op verdienen maar elek individuele vlaming …

 9. *** De zoveelste melkoe in opmars ****** waar staan we nu met genoeg is genoeg ? *** Mbt digitale meters is het zo dat de eigenaar enkel manueel zal kunnen aflezen op het scherm maar geen digitale leestoegang krijgt op de infrastructuur of data op de digtale meter, data die wel de zijne is.

  Dit is een zoveelste melkkoe die men aan het creeëren is om bedrijven ala Eandis ea jouw meer te laten betalen voor een “meer-service” om je verbruik digitaal te beheren en als sturingsinfo te gebruiken in je woning.

  Dit kan wat mij betreft absoluut niet ! Als eigenaar heb ik recht op die digitale info op een digtale en vlotte manier (in het digitale tijdperk van vandaag. . Het is aan zij die iets met die digitale data willen doen (lees een service willen aanbieden), om er voor te zorgen d at hun applicatie/ app beter is dan dat wat ik er zelf digitaal kan mee doen. Maar terug een monopoliepositie in het lveren roepen ????? ***** Inderdaad genoeg is genoeg

  1. Peter, hadden we dan een duurdere meter moeten invoeren? Die zo’n mogelijkheden wel had? Dan was de opmerking geweest dat we de mensen op kosten jagen.

   1. Beste, de distributienetbeheerder kan de meters , ook de simpele meters, digitaal op afstand uitlezen. Dit uitlezen kan ongetwijfeld ook lokaal ter plaatse op lokatie als je digitale ‘lees’-toegang krijgt tot de gegevens. Wat bedoel ik hiermee : ik verwacht niet dat men mij een toestel en applicatie bezorgt die dit allemaal doet voor mij want dit zou er voor veel mensne “over” zijn , maar ik wil wel de toegangsinfo (hoe ik kan lezen en hoe ik kan inloggen) bekomen en ze ook daadwerkelijk kunnen toepassen/gebruiken (in realtime , voor als ik dan zelf de nodige inspanning (lees kosten maak) wil doen om via een kabeltje, wifi of wat dan ook, de info info te lezen, te downloaden en zelf een verwerkingsprotocol heb gemaakt/geschreven om mijn eigen 220V-domotica in huis aan te sturen. Anders blijf ik voor dit weer afhankelijk van de distributienetbeheerder of electriciteitsleverancier.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.