Digitalisering & ICTOostende - De Stad aan Zee

Norther schenkt meer dan 130 laptops aan Oostendse leerlingen

Tijdens de coronacrisis hebben scholen in sneltempo de omslag naar digitaal onderwijs gemaakt. Om elk kind de kans te geven mee op de kar te springen, schenkt offshore windmolenpark Norther 136 nieuwe laptops aan Oostendse leerlingen. De gift van het bedrijf is een reactie op een oproep van Stad Oostende en past perfect in de ambitie van de Stad om de digitale kloof te dichten.

Heel wat gezinnen in armoede hebben het voorbije schooljaar veel moeite gehad om te volgen bij de sprong naar het digitaal onderwijs ten gevolge van de coronacrisis. Daarom engageerde Stad Oostende zich ertoe om elk kind in Oostende die dat nodig heeft te voorzien van een laptop of tablet om mee te kunnen op school. Het bedrijf Norther schenkt nu 136 laptops aan Oostendse leerlingen, wat een sterke ondersteuning betekent voor dit initiatief.Mooie samenwerking tussen bedrijfsleven en Stad Oostende

Al voor de zomer heeft Stad Oostende via een inzamelactie bij de bevolking een pak gezinnen geholpen aan een laptop om digitaal onderwijs te kunnen volgen. Daarnaast kwamen er ook giften van bedrijven zoals nu ook van Norther. Bij een nieuwe bevraging aan de scholen na de grote vakantie bleek de nood nog steeds hoog: 174 laptops voor het basisonderwijs, 327 toestellen voor het secundair. Een dergelijke grote gift, is dus meer dan welkom.

“Als een bedrijf dat haar maatschappelijk rol voluit wil spelen, dragen we  graag ons steentje bij”, zegt Thierry Aelens, CEO van Norther Nv, dat één van de grootste offshore windmolenparken voor de kust van België beheert. “Onze roots liggen in Oostende en we zijn dan ook erg sociaal betrokken met de regio en ook met de toekomst van de Oostendse jeugd. We hebben er bewust voor gekozen om dit initiatief te ondersteunen. We doneren 136 laptops ter ondersteuning aan de scholen in Oostende en schenken 18 laptops aan De Takel. Hiermee helpen we kinderen van gezinnen in moeilijkheden. Op deze manier willen we onze overtuiging kracht bij zetten dat iedere jongere, ongeacht zijn achtergrond, het recht heeft op een goeie opleiding en de nodige ondersteuning.”

Alle laptops zullen in afspraak met de scholen afgeleverd worden en klaargemaakt worden voor gebruik.

“We willen Norther graag bedanken namens de jongeren die deze laptops zullen ontvangen. Dit zal voor hen echt een groot verschil maken” aldus burgemeester Bart Tommelein en schepen Natacha Waldmann.