Oostende - De Stad aan Zee

Oostendse liberalen: ‘Budgettaire inspanningen zonder de Oostendenaar te treffen’

Stadhuis BT & ML
Eerste Schepen Bart Tommelein & Schepen Martine Lesaffre

De Oostendse Open Vld-fractie ziet in de meerjarenplanning van het stadsbestuur een duurzame oplossing om de stad de komende jaren verder te vernieuwen. Open Vld-schepenen Bart Tommelein en Martine Lesaffre: ‘Het belangrijkste aspect van deze meerjarenplanning is dat er voor de inwoners géén belastingsverhoging zal worden ingevoerd. De budgettaire inspanningen van de stad zullen de Oostendenaars dus niet treffen. En dat is van groot belang aangezien we ook een adequate dienstverlening blijven garanderen. Komende jaren zet de stad ook volop in op digitalisering en zal de stadsvernieuwing worden verder gezet. We zijn als liberalen tevreden dat we onze stempel op het meerjarenplan hebben kunnen drukken.’

 

 

De lokale besturen van ons land gaan moeilijke begrotingsomstandigheden tegemoet en dat is in Oostende niet anders. Toch worden in Oostende vernieuwende accenten gelegd die ervoor zorgen dat de stad komende jaren verder op de rails wordt gezet en de toeristische trekpleister bij uitstek blijft aan de kust. Een aantal prioriteiten van de Oostendse liberalen die vervat zitten in de meerjarenplanning:

– Het Stadsbestuur zal komende jaren inzetten op een verregaande digitalisering ter verbetering van de dienstverlening en efficiëntie van de Stad en Sociaal Huis. Die dienstverlening aan de inwoners zal in de toekomst met de uitbreiding van het digitaal loket ook volledig vanuit de huiskamer kunnen verlopen. De nodige software voor de optimalisatie van die interne processen zal aangekocht en geïmplementeerd worden. Business architecten zullen worden ingezet voor de uitvoering van verschillende digitaliseringsprojecten zodoende een eenduidige aanpak te voorzien. Digitalisering zal ook worden ingezet in de betere fraudebestrijding van de stad. IT en digitalisering kunnen daarom in 2014 rekenen op een totaalbudget van meer dan 3 miljoen euro. 

– Levenslang leren behoort eveneens tot de speerpunten van het beleid. De digitale kloof is in verhouding tot vele andere steden, onder meer door de dubbele vergrijzing die onze stad kenmerkt, bijzonder groot. Het is dan ook belangrijk dat we met de doorgedreven digitalisering van de stad zo veel mogelijk inwoners kunnen betrekken. De verdere uitbouw en extra middelen(bijkomend 19.000 euro) voor het project Oostende@Internet zal in die zin een oplossing bieden.

– De stad Oostende zorgt ook voor een optimale en kwaliteitsvolle infrastructuur ter ondersteuning van de werking van de stad. Het gebouwenbestand van de stad zal daarom enerzijds wordt geïnventariseerd (60.000 euro) en anderzijds worden gerationaliseerd. Daarbij wordt gedacht aan voorstellen die het efficiënt en multifunctioneel gebruik van de gebouwen verbeteren.

– Prioriteit is ook de visserij-activiteiten van onze kuststad verder te promoten en aantrekkelijk te maken. Doelstelling wordt om een nieuwe vismarkt aan de Visserskaai in te richten. Een grondige promotiecampagne zal de visserij-activiteit aan de vistrap uitgebreid in de kijker plaatsen. 

– Voor de kinderopvang is een forse investering voorzien. Zo zullen zelfstandige kinderdagverblijven kunnen rekenen op (ook financiële) ondersteuning van de stad.

– De vergrijzing van de Oostendse bevolking wordt komende jaren een grote uitdaging. Deze willen we positief aanpakken. Het seniorenbeleid wordt versterkt en in het welzijnsbeleid zal ook meer specifieke aandacht naar senioren gaan.

– Maar ook het aantrekken van jonge gezinnen behoort tot de prioriteiten van de stad. De uitvoering van het woonplan en premies voor wie een eerste woning koopt of huurt zullen verder worden uitgereikt. Komende jaren zal de stad ook inzetten op de uitbreiding van het aantal woongelegenheden van de stad. Kleine inbreidingsgerichte woonprojecten zullen ondersteund worden die aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen. De PPS-woonprojecten Militair Hospitaal en in Zandvoorde worden gefinaliseerd. Onderzoek naar nieuwe woonvormen in de stad zal eveneens worden gestimuleerd.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.