Stad Oostende staat op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie stil bij polarisatie

Posted on Posted in Antidiscriminatiebeleid, Oostende - De Stad aan Zee
Vandaag is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Dit is een dag waarop we stilstaan bij de impact van racisme en discriminatie op individuen en gemeenschappen over de hele wereld.

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Dit is een dag waarop we stilstaan bij de impact van racisme en discriminatie op individuen en gemeenschappen over de hele wereld. Discriminatie leidt tot uitsluiting en ongelijke behandeling van specifieke groepen mensen, wat ernstige schade kan aanrichten op individueel niveau en op onze samenleving als geheel. Hoewel we als samenleving stappen hebben gezet om racisme en discriminatie te bestrijden, hebben we het doel van een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en dezelfde kansen krijgt nog niet bereikt.

Polarisatie

Stad Oostende zoomt vandaag in op het thema polarisatie. Polarisatie kan een voedingsbodem zijn voor discriminatie of racisme. De Stad zet zich in voor het tegengaan van polarisatie in samenwerking met het Hannah Arendt Instituut. Op 21 maart 2023 organiseerde de Stad in samenwerking met het Hannah Arendt Instituut “Lunch je wijs”, waarbij expert Christophe Busch een infosessie gaf over het tegengaan van polarisatie. ​

Aansluitend wordt een driedaags vormingstraject opgezet voor professionals die actief zijn in de hulpverlening in Oostende. De vorming richt zich op het bieden van een theoretisch kader en handvatten om conflicten en polarisatie aan te pakken. Concrete casussen komen aan bod om de deelnemers te laten oefenen in het toepassen van hun geleerde vaardigheden.

Aanpak anti-discriminatie en racisme

De Stad werkt momenteel aan een integraal participatief plan wat betreft de aanpak van anti-discriminatie en racisme. Ondertussen trekt Stad Oostende volop de kaart van toegankelijkheid en inclusie op tal van acties en projecten zoals het O-punt waar iedereen terecht kan met meldingen, een onafhankelijke ombudsdienst, de samenwerking met Inspirant aan Zee voor de organisatie van inclusieve kinderopvang en speelpleinwerking, een toegankelijk Woon-en Energieloket… Ook tal van andere initiatieven worden georganiseerd in de strijd tegen racisme en discriminatie. Zo organiseert de Stad samen met Merhaba infosessies voor professionals om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en ook ‘De Levende Bib’ waarbij bezoekers kennis konden maken met ‘levende boeken’ (mensen van vlees en bloed) om te helpen bepaalde stereotypen te doorbreken. ​

KORTE TOESPRAAK BURGEMEESTER ‘Lunch je wijs’ – vormingstraject

Het is vandaag 21 maart.  

De start van de lente, 

Wereld Downsyndroomdag , 

Maar ook:  

Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie  

Dit is een dag waarop we stilstaan bij de impact van racisme en discriminatie op individuen en gemeenschappen over de hele wereld.  

Hoewel we als samenleving stappen hebben gezet om racisme en discriminatie te bestrijden, hebben we het doel van een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en dezelfde kansen krijgt nog niet bereikt.

‘Allemaal Oostendenaar’, dat is de titel van ons bestuursakkoord. 

En dit houdt meteen ook dé grootste uitdaging in.  

We bouwen aan een Oostende waar elk individu maximale kansen krijgt om deel te nemen aan de Oostendse samenleving.  

We zweren hokjesdenken af en kiezen voor ontmoeting en dialoog.  

Respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en kansen zijn hierbij de sleutelwoorden.  

Oostende is een diverse stad, we zijn niet blind voor de uitdagingen die integratie met zich meebrengt.  

Vandaag zoomen we in op het thema polarisatie.  

Polarisatie kan een voedingsbodem zijn voor discriminatie of racisme. De strijd tegen racisme nemen we zeer ernstig!  

Christophe Busch is een expert in de aanpak van radicalisering en polarisering. Ik ben ervan overtuigd dat het een bijzonder interessante uiteenzetting zal worden.  

We vinden het belangrijk om jullie, de professionals die dagelijks in het werkveld staan voldoende te ondersteunen en handvaten te geven waarmee jullie verder aan de slag kunnen.

Dit doen we aan de hand van infosessies zoals deze maar ook door het driedaags vormingstraject dat hierop volgt.  

We zetten ons samen verder in voor een Oostende waar iedereen volwaardig deel kan uitmaken van onze Oostendse gemeenschap.  

Bedankt voor jullie inzet!