FOTO BELGIAN NAVY

Speech beveloverdracht Godetia

Posted on Posted in Belgian Navy, Oostende - De Stad aan Zee

Commandanten, Officieren, onderofficieren en vrijwilligers van de A960 Godetia,
Geachte aanwezigen in al hun graden en hoedanigheden,
Geachte genodigden,
Dames en heren,

Vandaag vertellen we het verhaal van de Godetia.

Op 7 december 1965 werd het schip voor het eerst te water gelaten.
In 2022 wordt het commando en logistieke ondersteuningsschip uit de vaart genomen.
Deze laatste bevelsoverdracht waarvoor we hier vandaag samen zijn, is dan ook een beetje afscheid nemen.

De Godetia heeft een speciale plaats in het hart van de Oostendenaren.
Onze stad heeft het peterschap steeds met trots gedragen.
Maar elk einde betekent tegelijk het begin van iets nieuws.
We vernamen dat zes nieuwe mijnenjagers in vaart zullen komen.

Beste aanwezigen, ik haal hier graag het motto van de Godetia aan: “more majorum”:
volgens de gewoonten van onze voorouders.
Net als onze voorgangers wens ik als burgemeester officieel het peterschap te vragen voor de stad Oostende over het eerst schip dat in vaart zal komen.
We zien het als een eer en een bewijs dat de geschiedenis van de marine en van onze havenstad onlosmakelijk verbonden zijn.
De aanwezigheid van de marine en de ontmijningsschool Eguermin geven mee vorm aan de uitstraling van onze stad.
Oostende en de marine ‘it was ment to be’: de komst van de onderwaterdronefabriek bewijst dat des te meer.
We zetten in op de onbegrensde mogelijkheden van de Noordzee en haar haven.
Nog niet zo lang geleden vierden we de 75-jarige aanwezigheid van de marine in Oostende en eerden we onze oudstrijders.

Oostende vergeet geen helden.
Ook de Godetia kreeg een straat naar haar genoemd.
Net als haar bemanning is ze een voorbeeld van onbaatzuchtige inzet om de democratische waarden van onze samenleving te beschermen.
Dat is iets waar elkeen van ons een voorbeeld aan mag nemen en trots op mag zijn.

Tot slot, zoals het een goede peter betaamt, schenken we naar jaarlijkse traditie een geschenk aan ons ‘petekind’.
Mag ik vragen aan Korvetkapitein Vangaever om dit namens de bemanning in ontvangst te nemen.
Dank u