CommunicatieMobiliteitOpenbaar DomeinVeiligheid

Stad Oostende gaat voor veilige schoolomgevingen en weert het zwaar verkeer tijdens de (school)spits

Posted

Om de veiligheid in schoolomgevingen te verhogen, voert Stad Oostende na de Paasvakantie een tonnagebeperking in. In de omgeving van de scholen zullen er tijdens de spitsuren geen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton mogen rijden. Hiermee realiseert het stadsbestuur haar belofte uit het bestuursakkoord om het vrachtverkeer te weren uit de schoolomgevingen. De maatregel komt er ook op vraag van verschillende scholen.

Vorig jaar startte Stad Oostende samen met verschillende scholen, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Lokale Politie Oostende met het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’.  In samenspraak met de scholen worden de schoolomgevingen volledig gescreend.

Zwaar verkeer weren

Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit, licht toe: “In het bestuursakkoord hebben we resoluut gekozen om in te zetten op verkeersveilige schoolomgevingen. Elk verkeersongeval is er één te veel. Hoewel ongelukken helaas nooit volledig uit te sluiten zijn, willen zeker niet wachten tot er een zwaar verkeersongeval gebeurt vooraleer we actie ondernemen. De verkeersveiligheid van onze schoolgaande jeugd is voor ons een topprioriteit.”

Burgemeester Bart Tommelein: “Schoolomgevingen veiliger maken is ook in onze stad een absolute must. Door vrachtverkeer weg te houden bij scholen op het moment dat daar veel kinderen en jongeren aanwezig zijn, maken we Oostende een pak verkeersveiliger. De politie werkte dit plan mee uit en zal actief controleren dat de regels worden nageleefd.”

Een van knelpunten die naar boven kwam in het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’ is het zwaar verkeer in de buurt van scholen, op momenten dat grote aantallen leerlingen aankomen en vertrekken.

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: “De aanwezigheid van zwaar vrachtverkeer heeft een negatieve invloed op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen en hun ouders. Dat dit nu aangepakt wordt, is een belangrijke stap in de goede richting.”

Tonnagebeperking

Met de invoering van een tonnagebeperking in de schoolomgeving wil Stad Oostende vermijden dat het verkeer van en naar school, met veel fietsers en voetgangers, in conflict komt met zwaar verkeer zoals de leveringen van goederen. Op die manier wordt er verder gebouwd aan een veilige stad en worden veilige en duurzame verplaatsingen aangemoedigd.

“Met deze maatregel voeren we uit wat we in het bestuursakkoord hebben afgesproken en maken we van verkeersveiligheid een absolute prioriteit. We houden daarbij ook rekening met onze handelaars die nog moeten kunnen beleverd worden”, aldus Björn Anseeuw.  “De maatregel is daarom enkel geldig tijdens de beperkte spitsuren van de school. Ze gaat in na de paasvakantie. Zo hebben handelaars en hun leveranciers voldoende tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe verkeerssituatie.”

Wat, waar en wanneer?

De maatregel wordt ingevoerd vanaf 19 april 2021. Concreet gaat het om een tonnagebeperking tot 3,5 ton in alle schoolomgevingen in Oostende en dat tijdens de volgende schoolspitsuren:

  • Van maandag tot en met vrijdag: tussen 07.30 en 09.00 en tussen 15.00 en 17.00 uur
  • Op woensdag: tussen 07.30 en 09.00 en tussen 11.00 en 13.00 uur

De zones werden afgebakend in samenspraak met de Lokale Politie en worden ter plaatse aangeduid met een verkeersbord en onderbord waarop de tonnagebeperking (3,5 T) en de venstertijden zullen worden vermeld.

De toegangsbeperking geldt voor vrachtwagens. Andere voertuigen, zoals (lijn)bussen en hulpdiensten, krijgen wel nog toegang. Een vrachtwagen mag wel stilstaan tijdens het tijdsvenster van de tonnagebeperking, bijvoorbeeld om te laden of lossen, maar mag niet rijden.

Communicatie naar de handelaars en evaluatie

Stad Oostende zal in nauwe samenwerking met het Economisch Huis alle handelaars de nodige informatie aanreiken zodat zij zich tijdig kunnen organiseren.

In de eerste helft van juni 2021 wordt het project geëvalueerd, in samenspraak met de scholen, lokale politie en de handelaars.