Stad Oostende versterkt contactopsporing

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

In de strijd tegen het coronavirus zet Stad Oostende sinds augustus covid-coaches in. Die lokale ondersteuning van de contactopsporing wordt nu nog versterkt dankzij middelen van de Vlaamse Overheid. Het team van de covid-coaches wordt uitgebreid en zal alle besmette Oostendenaars contacteren.

Stad Oostende werkt al sinds het begin van de coronacrisis op lokaal niveau complementair samen met de centrale contactopsporing. Onder andere door de inzet van covid-coaches sinds half augustus, biedt de stad ondersteuning aan personen die een positieve test afleggen.Covid-coachesDe covid-coaches zorgen in de eerste plaats voor telefonische ondersteuning nadat mensen positief testen op corona. In zo’n gesprek lichten ze nog eens alle maatregelen toe en polsen ze of er bepaalde praktische of psychologische ondersteuning nodig is. Indien nodig, kunnen de covid-coaches ook ter plaatse gaan bij mensen thuis.

Daarnaast bereiden de covid-coaches besmette Oostendenaars voor op het contact met de centrale contactopsporing. Zo weten mensen beter waar ze zich aan moeten verwachten en kunnen ze de juiste informatie doorgeven. Ook het (juiste) gebruik van de Coronalert app wordt door de coaches gestimuleerd. Bovendien gaat de covid-coach na waar mensen mogelijk besmet zijn geraakt, in het kader van de bronopsporing.

Momenteel bestaat het team uit drie telefonische ondersteuners, twee huisbezoekers, één covid-coach van het CAW die ondersteuning biedt voor CAW-cliënten en één coördinator Gezondheid van Stad Oostende. We kunnen als stad ook rekenen op de field agent van de eerstelijnszone Oostende-Bredene. De field agent gaat langs bij mensen thuis voor gericht bron- en contactonderzoek bij besmette personen en om hen te adviseren hoe ze de maatregelen kunnen opvolgen.

Uitbreiding contactonderzoek

De Vlaamse overheid reikt nu extra subsidies uit voor de uitbreiding van lokaal contactonderzoek. In het kader van de sensibilisering en preventie, bronopsporing en quarantainecoaching ontvangt Stad Oostende een forfaitair bedrag van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 5 maanden (vanaf 1 november 2020).

Met die middelen kan de stad het nodige personeel voorzien om de verschillende taken verder op te nemen: sensibilisering en preventie, bronopsporing en quarantainecoaching, dat alles met met extra aandacht voor kwetsbare groepen, hoogrisicocontacten en mogelijke hotspots.

Quarantainecoaching

Vooral op de quarantaine coaching wordt nog sterker ingezet. De covid-coaches contacteren momenteel alle patiënten die getest werden in het testcentrum. De covidpositieve patiënten die niet via het testcentrum komen, komen nu enkel op de radar van de covid-coaches als de huisarts zelf initiatief neemt om die coaching aan te vragen.

Bedoeling is om méér patiënten te contacteren, en dus ook alle patiënten die niet via het testcentrum komen. Op die manier vallen geen mensen uit de boot die de bijkomende ondersteuning nodig kunnen hebben.

Bronopsporing maakt nu al deel uit van het takenpakket van de covid-coaches. De bevraging wordt verder uitgebreid met meer en gerichte vragen, zodat de covid-coaches extra informatie kunnen verzamelen over een mogelijke besmettingsbron. Hiermee werkt Stad Oostende aanvullend op de bronopsporing en contact-tracing op het centrale niveau.