Stad stelt auditcomité samen

Nieuwsblad.be // Het stadsbestuur stelde het auditcomité samen. Dat zal samen met de organisatie Audio waken over deugdzaam bestuur, de auditopdrachten bepalen en de aanbevelingen van de audits opvolgen.

Het comité bestond al lang langer maar door de eenmaking van stads- en OCMW-bestuur werd het opnieuw samengesteld. Het bestaat uit burgemeester Tommelein, schepenen Anseeuw, Waldmann en Plasschaert, 5 leidinggevende stadsambtenaren, waaronder de algemeen directeur en volgens de onderwerpen ook andere ambtenaren en externe deskundigen..