Oostende - De Stad aan Zee

Stadhuis en Kursaal kleuren opnieuw oranje voor campagne tegen geweld

Posted

Geweld binnen het gezin is een probleem dat te vaak onder de radar blijft. Van 25 november tot en met 10 december 2021 vraagt de internationale campagne tegen geweld ‘Orange the World’ extra aandacht voor deze problematiek. Ook Stad Oostende werkt hier graag aan mee en laat het Stadhuis en het Kursaal oranje kleuren.

Stad Oostende zal een aantal gebouwen belichten met een oranje spot in het kader van de internationale campagne van de Verenigde Naties ‘Orange the World’. Deze campagne kwam tot stand in 2014 en vraagt aandacht voor de strijd tegen geweld. De kleur oranje staat symbool voor een betere toekomst zonder geweld. Zowel het Stadhuis als het Kursaal worden in een oranje kleur belicht van 25 november tot en met 10 december 2021. De data zijn niet lukraak gekozen. 25 november is de ‘Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen’ en 10 december is dan weer ‘Internationale Dag van de Rechten van de Mens’. Net zoals vorig jaar, gaat Stad Oostende daarmee in op de vraag van Soroptimist Club en ZONTA Club De Haan-Oostende, twee organisaties die zich inzetten om de status van vrouwen en meisjes te verbeteren.

Sensibilisering blijft belangrijk

Geweld binnen het gezin blijft nog veel te vaak onder de radar. De Sociale Cel binnen de lokale politie Oostende registreert 3 tot 4 meldingen van intrafamiliaal geweld per dag. Dit cijfer blijft stabiel door de jaren heen. Vandaar dat dit fenomeen prioritaire aandacht krijgt in het beleid van Stad Oostende. De Stad zet in op het bestrijden van deze vorm van geweld via een integrale en geïntegreerde aanpak en een belangrijk deel daarvan is het voeren van verschillende sensibiliseringsacties doorheen het jaar. Het is belangrijk dat de omgeving van slachtoffers niet de ogen sluit, maar hulp biedt. Sensibiliseringsacties dragen bij tot deze bewustwording.

Hulplijn 1712

Elke Oostendenaar die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling, kan terecht bij Hulplijn 1712 of bij het Onthaal Welzijn van Stad Oostende. Meer info op www.1712.be