Politie

Strijd voor een nettere stad: gezamenlijke gerichte acties

Posted

Tijdens de maanden augustus en september pakte Stad Oostende uit met enkele gerichte netheidsacties. De Gemeenschapswachten, de Lokale Politie Oostende en de dienst Openbaar Domein van stad Oostende sloegen de handen in elkaar. Er werd gecontroleerd op het (te vroeg) buiten plaatsen van afval en op weggooien van sigarettenpeuken.

Zoals vermeld in het Bestuursakkoord kondigde Stad Oostende tijdens de zomer aan dat ze voluit de strijd aangaat tegen sluikstorten en sigarettenpeuken. Daarom pakte Stad Oostende de voorbije maanden uit met enkele gerichte netheidsacties.

Controles overdag en ’s nachts: 300 vaststellingen

De acties liepen van begin augustus tot eind september, zowel op weekdagen als in het weekend. De Gemeenschapswachten, de Lokale Politie en de dienst Openbaar Domein bundelden de krachten en zorgden voor verscherpte controles overdag, maar er waren ook een aantal avondacties die startten om 21 uur en ook controles om 3 uur ’s nachts.

Tijdens de controles op sigarettenpeuken in augustus en september liepen 103 mensen tegen de lamp. In dezelfde periode werd ook intensief gecontroleerd op het niet correct buitenplaatsen van huisvuil, voornamelijk in het stadscentrum. Daarbij werden in totaal 199 overtredingen vastgesteld. Dat betekent dat de stadsdiensten en de politie twee maanden lang gemiddeld vijf GAS-boetes per dag hebben uitgeschreven voor inbreuken tegen de netheid van onze stad.

“Met deze gezamenlijke acties van de stad en de politie, verhogen we de pakkans” zegt burgemeester Bart Tommelein. “Zowel onze inwoners als onze bezoekers verdienen een propere stad. Als iedereen zich verantwoordelijk gedraagt kunnen we dat samen bereiken.”

Sigarettenpeuken: een blijvende kwaal

Wie voor het eerst betrapt werd op het weggooien van een sigarettenpeuk op het openbaar domein, kreeg een GAS-boete van 60 euro. Voor hardleerse overtreders is de som een veelvoud. Bij de voorbije actie werd één recidivist betrapt die zich aan een GAS-boete van 150 euro mag verwachten. Naast een boete krijgen overtreders ook een sensibiliseringsfolder toegestuurd. Daarin staat uitgelegd welke schade weggegooide peuken kunnen veroorzaken.

Schepen van Handhaving Maxim Donck: “In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, zijn sigarettenfilters helemaal niet biologisch afbreekbaar. De stoffen waarvan die filters zijn gemaakt lossen op wanneer ze in contact komen met water of met de bodem en zo raken er giftige bestanddelen verspreid in de natuur. De overtreders moeten echt begrijpen dat sigarettenpeuken veel schade aan richten. Daarom sturen we zo’n folder mee, zodat mensen begrijpen dat we deze acties niet voeren om hen te pesten.”

Naast de strenge handhaving is het belangrijk om in te zetten op aanvullende sensibiliseringscampagnes. De verschillende controles wezen uit dat ook heel wat burgers hun peuken op correcte wijze in de vuilnisbak werpen. “Deze mensen kregen van onze handhavers een pluim”, aldus schepen Donck. “Stad Oostende zal draagbare asbakjes uitdelen voor wie het goede voorbeeld toont, want dergelijk positief gedrag willen we net stimuleren.”

Huisvuil te vroeg buitenplaatsen

Met de recente acties wil Stad Oostende ook het te vroeg buitenzetten van huisvuil blijvend aanpakken. Om al het afval van de 35.000 Oostendse gezinnen zo efficiënt mogelijk op te halen, wordt gebruik gemaakt van een afvalkalender. Het is belangrijk dat iedereen zich strikt aan deze afspraken houdt. Helaas komt het nog te vaak voor dat mensen hun afval de avond voordien of zelfs nog vroeger buitenplaatsen. De wind of dieren zoals katten en meeuwen hebben dan vrij spel, wat ervoor zorgt dat er heel wat los afval op straat terecht komt.

Stad Oostende deed al heel wat investeringen om het sluikstortprobleem aan te pakken, zegt eerste schepen Björn Anseeuw: “Er werden extra vuilnisbakken geplaatst op gekende overlastplaatsen, de vuilnisbakken werden voorzien van asdoofplaatjes, het gratis sluikstortnummer 0800/92491 werd in het leven geroepen én er werden zelfs onbemande camera’s ingezet. We willen goed zorg dragen voor onze mooie stad. Iedereen houdt van een propere stad, want een propere stad is een mooie stad waar het goed is om te wonen en te leven.”

Wie het afval niet op de ophaaldagen kan buiten plaatsen, kan steeds gebruik maken van de diverse afvalstraten en ondergrondse containers.