Terrassen Oostendse horeca kunnen blijven staan tot begin november

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Om de horeca maximaal te ondersteunen bij de heropstart, bood Stad Oostende alle horecazaken de kans om hun terras uit te breiden tijdens de zomermaanden. De periode waarin de terrassen kunnen blijven staan, wordt nu verlengd tot en met zondag 1 november 2020 op alle plaatsen waar dit mogelijk is.

De Oostendse horeca kreeg het door de coronamaatregelen hard te verduren. Na de gedwongen sluiting omwille van corona, gelden op vandaag nog steeds strenge regels rond sociale afstand. Eerder besliste Stad Oostende daarom dat horecazaken hun terrassen mochten uitbreiden. Die extra capaciteit qua zitplaatsen helpt de uitbaters om hun zaak rendabel te houden en werd positief geëvalueerd. Nu beslist Stad Oostende daarom om de periode van de vergunde terrassen te verlengen tot en met zondag 1 november. De verlening geldt zowel voor de aanvankelijke vergunde zomerterrassen als voor de uitbreiding die werd goedgekeurd omwille van corona.

Ook voor de winterterrassen zal een soepele regeling worden uitgewerkt. Stad Oostende zal nagaan of die terrassen eventueel ook vroeger kunnen worden opgebouwd. Horeca-uitbaters met vragen hierover zullen zich hiervoor kunnen wenden tot het Economisch Huis.

Oktoberfoor en Adolf Buylstraat

In de Adolf Buylstraat is de verlenging tot 1 november helaas niet van toepassing omdat er momenteel werken aan de gang zijn. Hetzelfde geldt voor de horecazaken op het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus-en-Paulusplein, omdat daar de Oktoberfoor plaatsvindt vanaf vrijdag 9 oktober tot en met zondag 8 november. De opbouw van de foor start al vanaf maandag 5 oktober. De horecazaken op de pleinen waar de foor plaatsvindt (Wapenplein, Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus-en-Paulusplein), kunnen uiteraard tijdens het weekend van 3 en 4 oktober wel nog het openbaar domein bezetten met hun vergund uitgebreid terras.Door de verlenging van de uitgebreide terrassen zal de Kapucijnenstraat (tussen de Langestraat en de Hofstraat) en de Dwarsstraat nog steeds afgesloten blijven voor alle verkeer.