Viceminister-president en Vlaams minister 2016 - 2018

Vlaamse begrotingsballon definitief doorprikt

Volgens cijfers minister Muyters stevent Vlaamse begroting af op grote tekorten

Bart TommeleinDe Vlaamse regering pocht graag met haar begroting in evenwicht. Open Vld heeft er echter steeds op gewezen dat dit evenwicht schijn was, daarin gesteund door uiterst kritische rapporten van het Rekenhof en de SERV. “De Vlaamse regering souppeert alle reserves op en schuift bovendien heel wat lasten door naar de volgende regering. Dat blijkt nu ook zwart op wit in de cijfers die minister Muyters vandaag voorlegt aan het parlement,” zeggen voormalig begrotingsminister Dirk Van Mechelen en Open Vld-fractieleider Bart Tommelein. “In 2016 zal de Vlaamse begroting een tekort hebben van maar liefst 1 miljard euro. Over de hele volgende regeerperiode zal men 2,37 miljard euro moeten besparen om uit het rood te blijven. De Vlaamse begrotingsballon is hiermee definitief doorprikt.”

 

Vandaag bespreekt de commissie Algemeen Beleid de meerjarenbegroting van de Vlaamse Regering. Die meerjarenbegroting is ontluisterend: vanaf 2015 stevent Vlaanderen af op grote tekorten, samen goed voor 2,37 miljard euro tijdens de volgende regeerperiode. “Deze cijfers staan in schril contrast met de hoera-berichtgeving van minister Muyters en minister-president Kris Peeters over de Vlaamse begroting. Steeds opnieuw pochen zij met een begroting in evenwicht. Maar aan dat sprookje komt nu definitief een einde. Steeds hebben wij ervoor gewaarschuwd dat de Vlaamse regering niet alleen alle reserves opgebruikt, maar ook heel wat lasten doorschuift. Dat staat nu ook zwart op wit in de meerjarenbegroting van de Vlaamse regering,” zegt Bart Tommelein.

 

Open Vld
Open Vld – Van Mechelen

Veel truuks, geen buffers meer

Ook in haar laatste begroting schuift deze Vlaamse regering opnieuw heel wat lasten door. “Niet minder dan 323 miljoen euro van de nieuwe uitgaven wordt simpelweg doorgeschoven naar de volgende jaren,” zegt Dirk Van Mechelen. Daarnaast gebruikt de regering opnieuw de truuk van de onderbenuttiging, voor maar liefst 593 miljoen euro. “Dit is een kunstmatig hoog cijfers, en dat zegt ook het Rekenhof in haar kritiek,” aldus van Mechelen. Bovendien worden alle buffers door de regering opgebruikt.

“Alle buffers werden geschrapt. Enkel met dit opsmukwerk kon men de schijn van het evenwicht hoog houden. Van structurele ingrepen was geen sprake. De enige structurele maatregelen die men genomen heeft is de afschaffing van de jobkorting, ofwel een belastingverhoging van meer dan 700 miljoen euro,” zegt Van Mechelen.

Vlaamse regering niet voorbereid op zesde staatshervorming

De belangrijkste reden voor de desastreuze cijfers is de uitvoering van de zesde staatshervorming. Die geeft de deelstaten niet alleen een pak meer bevoegdheden, maar vergoot ook hun financiële verantwoordelijkheid. Zo zullen de gewesten voortaan mee moeten instaan voor de pensioenen van hun eigen ambtenaren.

“Al sinds het afsluiten van het politiek akkoord over de staatshervorming hebben we erop gewezen dat de Vlaamse regering er goed aan doet om die staatshervorming financieel voor te bereiden door nu al reserves aan te leggen of structurele besparingen door te voeren. Maar omdat de N-VA niet wil weten van die staatshervorming weigerde de regering dat te doen. Het resultaat is dat de volgende Vlaamse regering meteen een zware factuur erft”, zegt Bart Tommelein. “De verantwoordelijkheid van minister Muyters en de hele Vlaamse regering hiervoor is zoals het tekort in de meerjarenbegroting: torenhoog.”

Tekort wellicht nog groter dan 2,37 miljard

Open Vld meent zelfs dat de meerjarenbegroting zelfs geen rekening houdt met nog andere grote uitgaven die werden doorgeschoven. “Zo is er van de kostprijs van het Antwerpse masterplan, dat door het Rekenhof recentelijk nog berekend is op minstens 1,4 miljard euro. Ook is een groot deel van de aangegane PPS-verplichtingen niet opgenomen,” zegt Van Mechelen.

Wat alvast duidelijk is uit deze meerjarenbegroting is dat het evenwichtssprookje definitief ten einde is. “Wat deze regering gedaan heeft, is de lasten doorgeschoven naar de volgende generaties. De volgende regering zal de rommel moeten opkuisen,” besluiten Van Mechelen en Tommelein.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.