Bart Tommelein met quote

Vlaamse regering verlaagt erfbelasting

Posted on Posted in Financiën & Begroting

De Vlaamse regering heeft vandaag beslist om de erfbelasting te verlagen. De tarieven in de zijlijn gaan omlaag: het hoogste tarief van 65% valt weg en er komt een nieuwe lagere schijf van 25% voor erfenissen tot 35.000 euro. De langstlevende partner krijgt een vrijstelling van 50.000 euro bovenop de gezinswoning. Een jongere onder 21 jaar die beide ouders verliest krijgt een vrijstelling van 75.000 euro op roerend vermogen en op het huis waarin hij/zij woont. En een gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein: ‘We verlagen zoals beloofd de erfbelasting. De belastingdruk zal gevoelig dalen.’

Op een erfenis die je krijgt van broers en zussen of van verdere familie of vrienden, betaal je vandaag hoge belastingen. De tarieven voor erfenissen in de zijlijn lopen immers op tot 65 procent. Om de hoge belastingdruk te verlagen – gemiddeld 45 procent voor broers en zussen, gemiddeld 58 procent voor verdere familie of vrienden – past de Vlaamse regering de tarieven in de zijlijn aan. Het hoogste tarief van 65 procent valt weg. En er komt een nieuw lager tarief van 25 procent voor erfenissen tot 35.000 euro.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein: ‘We verlagen de tarieven in de zijlijn. Dat is onder meer belangrijk voor de vele singles zonder kinderen. Door redelijkere tarieven krijgen mensen meer vrijheid om hun erfenis na te laten aan wie ze zelf willen.’

Vrijstelling voor partner van 50.000 euro

De langstlevende partner zal bovenop de bestaande vrijstelling voor de gezinswoning, geen erfbelasting meer betalen op de eerste schijf van 50.000 euro roerend vermogen.

Wie een erfenis krijgt in de rechte lijn (van een partner, ouder, grootouder), kan die erfenis of een deel ervan kosteloos doorgeven aan zijn of haar eigen kinderen. Voor die kosteloze erfenissprong heb je een jaar de tijd.

Tot slot krijgt een jongere onder 21 jaar die beide ouders verliest een vrijstelling van 75.000 euro op roerend vermogen en op het huis waarin hij/zij woont.

‘We verlagen zoals beloofd de erfbelasting. De belastingdruk zal dankzij deze hervorming gevoelig dalen. Met de vrijstelling van 50.000 euro voor partners, doen we iets aan deze ‘belasting op verdriet’. Ook jongeren die op jonge leeftijd hun ouders verliezen willen we extra beschermen. Verder maken we de gedeeltelijke erfenissprong mogelijk voor wie zijn of haar kinderen een duwtje in de rug wil geven. Mensen worden steeds ouder, de volgende generatie kan dat geld soms beter gebruiken’, besluit Bart Tommelein.

4 thoughts on “Vlaamse regering verlaagt erfbelasting

  1. Bij erfenissen in de zijlijn worden in de huidige regeling de tarieven niet per erfgenaam afzonderlijk berekend, maar wel uitgaande van de ganse nalatenschap. Een voorbeeld : 5 neven erven elk 20.000 € van hun tante. De berekening gebeurt niet op 20.000 € maar wel op 100.000 €. Dit is in feite een discriminatie t.o.v. andere erfgenamen in andere situaties (bv. de rechte lijn). Wordt deze discriminatie weggewerkt in de nieuwe regeling of blijft men de huidige berekeningsmethode toepassen ?
    Dank voor uw reactie.

  2. Wat gebeurd er met officieel samenwonende?Als de partner reeds 2 maal is gehuwd en geen 3 de maal wil?Wij zijn ondertussen wel al 16 jaar samen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.