Voortaan kan je terecht in André Ampepark

Posted on Posted in In de pers, Oostende - De Stad aan Zee

HLN – Leen Belpaeme | Het park dat begrensd wordt door de Seringenstraat, de Karel Goetghebeurstraat en de Guldensporenlaan heet voortaan het André Ampepark. Deze wijk is er gekomen onder de impuls van Ampe. Hij was de bezieler van de Gelukkige Haard. Toen deze sociale huisvestingsmaatschappij in 1950 gesticht werd, was hij secretaris-beheerder. Later volgde zijn zoon Henk Ampe hem op en ondertussen staat kleindochter Sara Casteur aan het roer.

André Ampe woonde zelf in een sociale woning met zijn kinderen. Hij was leerkracht wiskunde maar hij bouwde aanvullend de Gelukkige Haard verder uit. Hij is altijd leraar in het avondonderwijs gebleven. Hij bleef directeur tot 2006, daarna bleef hij bestuurder tot aan zijn overlijden in 2014. De eerste wijk kwam in de Gelukkige Haardstraat, daarna volgden projecten in Stene, Mariakerke en ook Bredene.

Huizen voor babyboomers

Na de tweede wereldoorlog was er in Oostende een woonnood ontstaan. Vele koppels hadden om allerlei redenen, zoals evacuatie, deportatie, onderduiking… hun huwelijk uitgesteld tot na de oorlog, waarna er in de jaren 50 een babyboom ontstond. Dit verklaart de vraag naar comfortabele, betaalbare woningen enerzijds en het verlangen naar woonzekerheid anderzijds. De Gelukkige Haard werd op 24 oktober 1950 erkend door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken.

Tegen 2000, toen Henk Ampe de fakkel overnam van zijn vader, waren er al 1200 woningen bij de Gelukkige Haard. Ondertussen zijn dat er al 1780. “Ik was aanvankelijk architect. Mijn eerste project was het visserskwartier in het midden van de stad. Die interesse voor huisvesting zat er gewoon in”, vertelt Henk. Ondertussen werd de fakkel verder doorgegeven aan de Sara Casteur. “Het was oorspronkelijk niet mijn plan om hier te werken, maar je groeit er in op en daardoor heb je er ook affiniteit mee. Ik heb daarom ook beslist om mee te doen met de selectieprocedure toen er een nieuwe directeur gezocht werd. Ik wou het werk graag verderzetten. Je weet van waar het komt en hoe alles gegroeid is en dat is zeker een meerwaarde. Ik kende de mensen die er werken ook al, iedereen is hier een beetje familie bij de Gelukkige Haard. Wij zijn ook één van de twee sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen waarbij onze huurders ook aandeelhouders zijn. We proberen hen dan ook te betrekken. Om de twee maanden komen zo’n 120 bewoners langs voor een bewonersvergadering.”

Erkenning

Het idee voor het park werd al gelanceerd door voormalige burgemeester Jean Vandecasteele, maar werd onlangs goedgekeurd door de gemeenteraad. “Hij kondigde het idee aan op de begrafenis van mijn grootvader in 2014. Als familie is dit zeker een erkenning voor zijn werk in het hart van de wijk die hij uit de grond heeft gestampt”, zegt Casteur nog.

Ampe werd geprezen door schepen Björn Anseeuw. “Hij bouwde een groot patrimonium uit. Goede huisvesting is enorm belangrijk in de strijd tegen armoede. Hij was daarnaast ook een gerespecteerde stem in het bovenlokaal woonbeleid”, zegt Anseeuw nog.

Ook burgemeester Bart Tommelein was lovend over het levenswerk van Ampe. “Hij hield van mensen en wilde zich inzetten om het voor iedereen beter te maken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.