zonnepanelen

Voortaan ook zonnepanelen op overheidsgebouwen

Posted on Posted in Energie


Minister van Energie Bart Tommelein beloofde bij de voorstelling van zijn Zonneplan dat hij de drempels voor hernieuwbare energie zoveel mogelijk zou wegwerken. Vandaag sneuvelt alweer één van die drempels. Via een aanpassing in het programmadecreet, zorgt hij ervoor dat overheidsinstellingen die kiezen voor hernieuwbare energie-installaties, hun vrijstelling op de grondbelasting niet verliezen.

‘De overheid moet het goede voorbeeld geven.’ Dat zei minister van Energie Bart Tommelein bij de voorstelling van zijn zonneplan eind juni. Hij riep zijn collega’s van alle overheden op om voluit de kaart te trekken van hernieuwbare energie door zonnepanelen te leggen op overheidsgebouwen, windmolens te plaatsen op overheidsterreinen, enz.

Heel wat overheidsinstellingen vreesden echter hun vrijstelling van de grondbelasting te verliezen als ze installaties voor hernieuwbare energie zouden plaatsen. Nationale domeinen moeten immers geen grondbelasting betalen, op voorwaarde dat de grond niks opbrengt. Die vrijstelling zou dus in gevaar komen door de opbrengst van zonnepanelen of windmolens. Concreet gaat het vooral over militaire kazernes en terreinen, gerechtsgebouwen, politie- en brandweerkazernes, gevangenissen, stadhuizen/gemeentehuizen, maar ook over musea, bibliotheken en culturele instellingen.

Bart Tommelein: ‘Installaties voor hernieuwbare energie kunnen voortaan geen invloed meer hebben op de vrijstelling van de grondbelasting. Zo werken we alweer een drempel weg. Niets staat onze overheden in Vlaanderen nu nog in de weg om bij te dragen aan de omslag naar hernieuwbare energie. Ze hoeven daarvoor niet per se zelf te investeren, ze kunnen hun daken of terreinen ook ter beschikking stellen van bedrijven of coöperatieven.’

2 thoughts on “Voortaan ook zonnepanelen op overheidsgebouwen

  1. Het stimuleren van zonnepanelen op overheidsgebouwen en het wegnemen van een belangrijke drempel is een grote stap voorwaarts en zeker de mogelijkheid om de investering te laten gebeuren door bedrijven of coöperatieven.
    In de marge van het Zonneplan was er ook sprake van het stimuleren van investeren in zonnepanelen op “niet eigen daken” door gezinnen in de buurt wat men in Nederland “salderen op afstand” noemt;hierbij krijgt de investeerder een financiële incentive op zijn verbruik om de investering rendabel te maken.
    Wij hebben in onze directe buurt een oude (nog bewoonde) watermolen die een potentieel heeft van 70 tot 100.000kWu waarmee dus ongeveer 20 gezinnen in de onmiddellijke omgeving zouden kunnen bevoorraad worden, mits de nodige investeringen. Hoever is het kabinet gevorderd in dit alternatief?
    Met dank en vriendelijke groeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.