Werkzaamheden project ‘Troon 17’ gaan uitzonderlijk door tot 6 juli

Door dringende en noodzakelijke verstevigingswerken aan de beschermde gevel van het project ‘Troon 17’ zal er nog tot en met 6 juli doorgewerkt worden op de werf. De bouwstop start voor deze werf dus uitzonderlijk vanaf 7 juli 2021.

Oostende is een toeristische centrumstad die het gehele jaar door bruist. Zeker tijdens de zomermaanden ontvangt de stad een pak extra bezoekers. Om iedereen, ook de Oostendenaars, te laten genieten van de vakantieperiode, zijn grote bouwwerken tijdens de zomermaanden in diverse delen van de stad niet toegestaan.

In het stadscentrum maar zeker ook langs de Zeedijk tracht Stad Oostende om het aantal werken tot een minimum te beperken. Enkel onder strikte voorwaarden kan van de bouwstop worden afgeweken. Voor de werkzaamheden aan het project ‘Troon 17’, op de hoek van de Zeedijk en de Troonstraat, wordt nu een uitzondering toegestaan.

Noodzakelijke verstevigingswerken

De gevel van het beschermd monument, het voormalige hogesschoolgebouw, wordt opgenomen in het project ‘Troon 17’. Momenteel staat de gevel in de stelling. Door het uitgraven van de bouwput moeten extra verstevigingswerken gebeuren. De werken hebben bovendien ook vertraging opgelopen.

Om geen enkel risico te nemen, worden de komende dagen nog enkele noodzakelijke palen geboord waarna extra verankering aan de gevel wordt aangebracht. Op die manier is de gevel beschermd tegen eventuele hevige rukwinden tijdens de periode van de bouwstop. Stad Oostende besliste dat deze ruwbouwwerken nog mogen doorgaan tot en met 6 juli 2021.

De komende dagen zullen de bewoners, tweedeverblijvers en toeristen in de onmiddellijke omgeving van de Troonstraat 1 mogelijk nog wat geluidshinder ondervinden van de werken. De bouwstop voor deze werf start dan op 7 juli 2021.