Covid-19Oostende - De Stad aan Zee

‘Zuid-Afrikaanse’ variant coronavirus in Oostende: extra maatregelen

Posted
In Oostende zijn minstens vijftien gevallen vastgesteld van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, onder andere in drie zorginstellingen. Stad Oostende roept iedereen op om de komende weken extra voorzichtig te zijn, om zo mee te helpen de situatie onder controle te krijgen.

Deze week werden verschillende zorginstellingen in Oostende geconfronteerd met nieuwe vastgestelde besmettingen bij bewoners en personeel. Het gaat onder andere over de afdeling Geriatrie van de campus Serruys van AZ Sint-Jan, het revalidatiecentrum BZIO (23 bewoners en 24 personeelsleden) en woonzorgcentrum A. Lacourt (22 bewoners en 4 personeelsleden).

Drie Oostendse zorginstellingen getroffen

Deze zorgwekkende situatie werd de voorbije dagen grondig geanalyseerd door de Eerstelijnszone Oostende-Bredene en het agentschap Zorg & Gezondheid. Uit labotesten bleek dat in Oostende al minstens 15 besmettingen te linken zijn aan een gemuteerde stam van het coronavirus, B.1.354, meestal aangeduid als de ‘Zuid-Afrikaanse’ variant. Die variant werd al vastgesteld zowel in wzc A. Lacourt, het Serruysziekenhuis als in BZIO. Heel wat positieve teststalen worden momenteel nog verder onderzocht in het labo en de kans is groot dat de Zuid-Afrikaanse variant nog een aantal keer zal opduiken.

Op dit moment nemen de getroffen zorginstellingen alle nodige maatregelen om de uitbraak zo goed mogelijk onder controle te krijgen. De getroffen afdelingen werden volledig ingericht als ‘cohortafdeling’:  volledige afzondering van de rest van het ziekenhuis of woonzorgcentrum, met ook afzonderlijk personeel. Bewoners en personeel zullen herhaaldelijk opnieuw getest worden, om eventuele extra besmettingen, al dan niet met de variant, zo snel mogelijk op te sporen. Stad Oostende vroeg aan Defensie extra ondersteuning voor het personeel van wzc A. Lacourt en kreeg daarop intussen een positief antwoord.

Preventieve testen in twee appartementsgebouwen

De voorbije dagen werd extra ‘brononderzoek’ gedaan, dat uitwees dat verschillende besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant in Oostende aan elkaar te linken zijn. In overleg met het Agentschap Zorg & Gezondheid zullen er daarom ook preventieve brede testen gebeuren buiten de getroffen zorginstellingen. Uit voorzorg zullen onder meer alle bewoners van twee appartementsgebouwen, één in de Ieperstraat en één aan het Ernest Feysplein, zo snel mogelijk preventief getest worden. Dat zal gebeuren met een mobiele testcrew die bij de mensen thuis zal komen.  Het is echter niet uitgesloten dat de Zuid-Afrikaanse variant ook nog op andere plaatsen in Oostende aanwezig is.

‘Zuid-Afrikaanse variant’: wat betekent dat?

Stad Oostende roept daarom tot extra voorzichtigheid en waakzaamheid de komende weken. Over de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is nog weinig wetenschappelijke onderzoek kunnen gebeuren om grote conclusies te trekken. Wel wijst alles er op dat de variant besmettelijker is dan de ‘gewone’ stam van het coronavirus.

Er zijn ook aanwijzingen dat de incubatietijd langer duur: zo zijn er gevallen bekend waarbij het soms meer dan drie weken na een besmetting kan duren vooral iemand effectief ziek wordt of positief test. Net zoals bij de algemene variant van Covid-19 zijn er ook altijd mensen die geen symptomen vertonen, maar wel het virus meedragen.

De boodschap is dus om ook na een negatieve test heel voorzichtig te blijven en alle algemene coronamaatregelen te volgen.

Stad Oostende en de Eerstelijnszone volgen de situatie op de voet op, in nauw overleg met de ziekenhuizen die ook vertegenwoordigd zijn in de veiligheidscel.