Alle medewerkers van campus Serruys behouden hun loon- en arbeidsvoorwaarden voor onbepaalde duur: ondertekening protocol

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Ziekenhuizen

Het engagement van Stad Oostende tegenover het personeel van campus Serruys werd nu formeel bevestigd door de ondertekening van een protocol. Alle personeelsleden behouden voor onbepaalde duur hun loon- en arbeidsvoorwaarden.

Stad Oostende onderhandelt al geruime tijd met de vakorganisaties over de overgang naar AZ Oostende en wat dit betekent voor het personeel van campus Serruys. Eerder bevestigde de Stad al dat alle medewerkers van campus Serruys hun loon- en arbeidsvoorwaarden behouden. Nu werd ook het protocol hierover ondertekend. Het behoud van die voorwaarden geldt voor onbepaalde duur.

Hiermee zijn de onderhandelingen tussen de vakorganisaties en het Stadsbestuur afgerond. Een belangrijke stap in het fusietraject tot AZ Oostende. De Stad had van bij de start van de onderhandeling de ambitie om het personeel alle loon- en arbeidsvoorwaarden te laten behouden. Het Stadsbestuur is dan ook erg tevreden dat dit nu formeel werd bekrachtigd door de ondertekening van het protocol.