BEGROTING POLITIE OOSTENDE 2022

Posted on Posted in Begroting & Financiën, Oostende - De Stad aan Zee, Politie

MEER POLITIEMENSEN EN INVESTERINGEN OM VEILIGHEID TE VERHOGEN

De lokale politie van Oostende legt in haar begrotingsvoorstel 2022 de focus op aanwervingen en veiligheid. Het personeelsbudget wordt door Stad Oostende opnieuw verhoogd met 500.000 euro. Volgend jaar komen er 34 nieuwe collega’s bij. Verder wordt bijna 1 miljoen euro extra geïnvesteerd in veiligheid, onder meer met nieuwe voertuigen (zoals voor de strandpolitie), verkeerssignalisatie en moderne technologie om cybercriminaliteit aan te pakken.

De lokale politie van Oostende stelt recent de begroting 2022 voor met focus op veiligheid en aanwervingen. Daar is vanaf 2025 een budget van 2,5 miljoen euro extra voorzien. Dit budget wordt nu al opgebouwd met een jaarlijkse verhoging van 500.000 euro. Met nieuwe collega’s in het korps kan er werk gemaakt worden van modernisering, zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en bereikbaarheid.

“Als we kijken naar onze aanwervingen en de daarrond gelanceerde campagne begin dit jaar, dan mogen we al erg tevreden zijn” stelt korpschef Philip Caestecker. “In 2022 komen 34 nieuwe collega’s aan boord. Een deel van hen zit nu op de politieschool en stroomt volgend jaar in, andere collega’s helpen de uitstroom van pensioneringen opvangen of zijn tewerkgesteld in de ondersteunende diensten. Dat betekent dat we de nodige 21 operationele plaatsen, voorzien voor einde 2023, het komende jaar wellicht al kunnen invullen. We blijken een aantrekkelijke werkgever te zijn en kunnen zo de juiste mensen op de juiste plek tewerkstellen.”

“We blijven hard inzetten op veiligheid. Er komt meer blauw op straat en we keuren 1 miljoen euro aan nieuwe investeringen goed”, gaat burgemeester Bart Tommelein verder. Er komen vier led-borden bij om specifieke verkeerssituaties duidelijker en veiliger aan te kondigen. Daarnaast worden er voor de strandpolitie twee elektrische steps en twee strandbuggy’s aangekocht. “Na de tweede zomer van onze strandpolitie stellen we vast dat haar aanwezigheid, zowel op het strand als op de dijk, een absolute meerwaarde biedt. Door de nodige infrastructuur te voorzien, kan de strandpolitie met meerdere ogen op meerdere plaatsen zijn en dit op de drukste momenten” zegt de burgemeester.

En dat is niet alles. De aangekochte ANPR-camera’s, die de veiligheid verhogen op de zeedijk, zullen binnenkort geactiveerd worden. Ook de uitrol van de aangekochte bodycams is volop aan de gang. Verder koopt de politie moderne technologie aan om cybercriminaliteit beter te bestrijden.

“In ons aankoopbeleid hebben we steeds oog voor een duurzaam of groen alternatief. Het wagenpark en moto’s worden daarnaast verder vernieuwd. Daar is er telkens oog voor herbestemming of recyclage van de oude voertuigen. Eveneens komt er een aangepast blussysteem specifiek voor elektrische voertuigen in het kader van de brandveiligheid. Finaal voorzien we in opleidingsdagen en de juiste middelen om onze mensen veilig uitgerust de baan op te sturen” besluiten de korpschef en de burgemeester.

De begroting voor 2022 is netjes in balans en legt de focus op de juiste prioriteiten.