Bezoekstop uit voorzorg in woonzorgcentra Stad Oostende

Posted on Posted in Covid-19, Oostende - De Stad aan Zee

In overleg met de artsen beslist Stad Oostende om een tijdelijke bezoekstop in te voeren in de twee woonzorgcentra van de stad. Dit is een voorzorgsmaatregel om te vermijden dat in de laatste weken vooraleer de bewoners beschermd zijn door het coronavaccin, uitbraken zouden plaatsvinden. Stad Oostende roept ook de andere Oostendse woonzorgcentra op om hun bezoekregeling aan te passen.

Vandaag werd er in wzc De Boarebreker gestart met het toedienen van de eerste covid-vaccins voor de bewoners en het personeel. Donderdag krijgen de bewoners en het personeel van het wzc A. Lacourt hun eerste vaccin, met uitzondering van de afdeling Ensor.

Jammer genoeg werd wzc A. Lacourt vorig weekend geconfronteerd met een corona-uitbraak. Wanneer een uitbraak vastgesteld wordt, moeten de geplande vaccinaties uitgesteld worden. Dit is voorlopig helaas het geval voor de afdeling Ensor. Alles wordt in het werk gesteld om de bewoners op de covid-afdeling te omkaderen met de nodige zorg. We hopen er over een drietal weken het eerste vaccin te kunnen toedienen.

Bezoekstop

De corona-uitbraak toont nogmaals hoe snel het virus kan toeslaan. Omdat we dit de komende weken op de andere afdelingen van A. Lacourt en van de Boarebreker absoluut willen voorkomen, werd na overleg met de coördinerend raadgevend arts (CRA) beslist om voorlopig geen bezoek toe te laten in de beide woonzorgcentra tot één week na de tweede prik. Één week na het tweede vaccin, zijn de bewoners immers beschermd tegen Covid-19.

Op 10 en 11 februari worden de tweede vaccins toegediend. Dit betekent dat bewoners van de woonzorgcentra terug bezoek zullen kunnen ontvangen vanaf vrijdag 19 februari.

Stad Oostende roept ook de andere woonzorgcentra op om hun bezoekregelingen in dezelfde zin aan te passen, vooral omwille van de zeer besmettelijke varianten die nu de ronde doen. De bezoekstop is geen evidente voorzorgmaatregel, maar kan de (kwetsbare) bewoners van de woonzorgcentra nu optimaal beschermen.

Skype-gesprekken

Voor bezoek aan een bewoner met een palliatief statuut worden individuele regelingen getroffen. In dat geval wordt de familie door iemand van het woonzorgcentrum gecontacteerd.

Om contact te kunnen onderhouden met de familieleden en naasten van de bewoners starten De Boarebreker en A. Lacourt opnieuw skype-gesprekken op. De medewerkers van beide woonzorgcentra geven zich de komende weken voor de volle 100% om de bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen.