Bouwstop in Oostende tijdens zomermaanden blijft van kracht

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende besliste om de bouwstop van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 te behouden. Afwijkingen zijn mogelijk via een gemotiveerde aanvraag bij de stad.

De stedelijke verordening op de bouwwerken bepaalt dat er een verbod geldt op alle sloop- en/of bouwwerken tussen 1 juli en 31 augustus in de zogenaamde ’toeristische zone’. De bouwstop geldt dus voor percelen of gebouwen in de zone begrensd door de Visserskaai, de Albert-I-Promenade, de Zeedijk, de Northlaan, de Nieuwpoortsesteenweg, de Alfons Pieterslaan en de Vindictivelaan. Ook de volledige Zeedijk valt binnen de toeristische zone. In de zone gelegen tussen de zee en de as Nieuwpoortsesteenweg – Alfons Pieterslaan / Vindictivelaan mogen ook geen sloopwerken opgestart worden na 31 mei. De volledige zone op een kaartje vind je hier.

De bouwstop wordt ook in coronatijden behouden, gezien het grote belang van toerisme voor onze stad-aan-zee. Afwijkingen kunnen via een gemotiveerde aanvraag ingediend worden via een digitaal formulier op www.oostende.be/bouwstop. Het stadsbestuur zal elke aanvraag nauwgezet behandelen.