CommunicatieCovid-19

Coronacijfers in Oostende: wekelijkse update (06/04)

Posted

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen week voor de eerste keer in een maand opnieuw gedaald. Er waren ruim veertig procent minder besmettingen dan in de vorige weekcijfers. In het vaccinatiecentrum Kursaal kregen intussen bijna 8.000 mensen een vaccin en de komende twee weken worden nog eens 13.000 vaccins ingepland. 18% van de meerderjarige Oostendenaars kreeg intussen minstens één prik. Het paasweekend is rustig verlopen.

De afgelopen week werden er in Oostende 145 besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Dat is een daling met 42% in vergelijking met de vorige weekcijfers. Relatief waren er in Oostende ongeveer 202,4 besmettingen per 100.000 inwoners. Ongeveer 14% van die nieuwe besmettingen vond plaats bij 65-plussers (33).  Bij de vorige weekcijfers was nog 1 op 3 besmettingen terug te brengen tot de groep van de -20-jarigen. Intussen in het aandeel van jongeren in de Oostendse besmettingscijfers gezakt naar 18,6%. De positiviteitsratio is lichtjes gedaald, maar blijft hoog: afgelopen week werden in het testcentrum 932 coronatesten afgelegd, waarvan 107 (ofwel 11,5%) een positief testresultaat opleverden.

Woonzorgcentra en ziekenhuizen: alles onder controle

In de Oostendse woonzorgcentra kwamen er voor de vijfde week op rij geen nieuwe besmettingen bij. In één Oostendse voorziening met assistentiewoningen, testten wel twee  bewoners positief.

In AZ Damiaan worden momenteel 23 patiënten met Covid verzorgd, van wie er 5 intensieve zorgen krijgen. In campus Serruys van het AZ Sint-Jan worden 8 patiënten behandeld na besmetting met het coronavirus, van wie 2 op de afdeling Intensieve Zorgen. Het revalidatieziekenhuis BZIO heeft geen patiënten met corona. Al deze cijfers zijn stabiel in vergelijking met vorige week. De situatie is onder controle en er is voorlopig geen accute bedreiging voor de capaciteit van de Oostendse ziekenhuizen.

Vaccinaties: 13.000 vaccins gepland, in het weekend wordt er doorgewerkt

18,22% van de meerderjarige Oostendenaars kreeg intussen minstens één prik met het vaccin: in woonzorgcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en in het vaccinatiecentrum Kursaal. In het vaccinatiecentrum kregen op vandaag al 7.754 burgers minstens een eerste dosis van vaccin. 376 inwoners met ernstige verplaatsingsproblemen kregen een vaccin buiten het Kursaal: via de huisarts of bijvoorbeeld in een dagcentrum of voorziening voor mensen met een beperking.

Deze week staan er ruim 5.000 vaccins op de planning, voor volgende week zijn er dat een kleine 8.000. In totaal zullen deze paasvakantie dus meer dan 13.000 coronavaccins toegediend worden in het Kursaal. Een fikse inspanning waarvoor het aantal vaccinatielijnen verdubbeld wordt van 4 naar 8 en het vaccinatiecentrum de komende twee weken ook in het weekend zal doorwerken.

Vandaag werd de overkoepelende reservelijst QVAX gelanceerd, waarop elke meerderjarige Vlaming zich kan aanmelden. Stad Oostende zal in een latere fase van de vaccinatiecampagne ook met QVAX werken, maar baseert zich op dit moment enkel op de eigen lokale reservelijst voor 65-plussers die twee weken geleden al met succes gelanceerd werd. Die lokale reservelijst bevat meer dan 3.500 aanmeldingen en laat het vaccinatiecentrum toe om heel efficiënt om te springen met vaccins, zodat er zo goed als nooit overschotten zijn aan het eind van een vaccinatiedag.

Maatregelen en crowd-control

Het paasweekend verliep kalm in Oostende, er waren nergens problemen met grote drukte. De hele paasvakantie wordt de situatie opnieuw op de voet gevolgd door crowd-control experts die met behulp van de lokale politie en stewards van het Stadsteam kunnen ingrijpen moest het ergens te druk worden.

Zoals elke week handhaafde de lokale politie de verschillende maatregelen. Er werden afgelopen week slechts 9 “corona-pv’s” opgesteld in Oostende, waarvan 8 afgelopen weekend. Vier keer stelde de politie een inbreuk op de avondklok vast en vier keer werd het samenscholingsverbod niet nageleefd. Ook één handelszaak kreeg een proces-verbaal wegens inbreuken op de coronamaatregelen.