Coronacrisis: Stad Oostende werkt samen met partners om te zorgen dat niemand in voedselnood raakt

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Ook in deze erg uitdagende periode vindt Stad Oostende dienstverlening aan mensen in armoede bijzonder belangrijk. De stad en een aantal vooraanstaande partners helpen de meest kwetsbare mensen in onze samenleving met onder meer voedselvoorziening en medische hulpverlening.

In Oostende speelt het Onthaal Middenkust van CAW Noord West-Vlaanderen een sleutelrol bij het ondersteunen van mensen in armoede. Stad Oostende werkt daarom volop samen met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) dat een belangrijke aanvullende functie heeft op de voorzieningen van de stad. Daarnaast stemt Stad Oostende ook af met diverse vrijwilligersorganisaties die zich tijdens deze crisis blijven inzetten voor de meest kwetsbare inwoners van Oostende.

Vier voedselverdeelpunten voor mensen in kansarmoede

We willen erover waken dat niemand in acute voedselnood raakt. In sommige steden zijn een aantal voedselpunten tijdelijk gesloten, maar Stad Oostende nam de voorbije week via de sociale kruidenier Antenne het voortouw in een gecoördineerde voedselbedeling in onze stad. Samen met drie ander partners is een netwerk van vier voedselverdeelpunten geopend voor kwetsbare doelgroepen. Sociale kruidenier Antenne is daar één van. De drie andere partners hebben elk ook een voedselverdeelpunt: het Inloopcentrum van het CAW en de vzw’s ColSol en Lichtbaken.

Mensen die in kansarmoede leven, hebben het immers extra moeilijk in deze periode. Op vandaag heeft de Antenne 900 actieve klanten. Dit zijn burgers die geregeld van het aanbod gebruik maken, onder wie ook 353 kinderen. De mensen die een beroep doen op de Antenne zijn vaak degene die het snelst geraakt worden door de economisch gevolgen van een crisis.  Zo gaven een aantal klanten al aan dat ze door de coronacrisis recent hun interimwerk kwijtspeelden.

Voldoende voedselvoorraad

Stad Oostende vond het belangrijk om snel te schakelen. De goede samenwerking met de drie partners (CAW, vzw ColSol en vzw Lichtbaken) zorgde ervoor dat toekomstige drama’s vermeden werden en niemand in Oostende zonder voedsel hoeft te vallen. De Antenne regelde de voorbije week proactief ook voldoende voorraad: 3.000 kilogram droge voeding via de voedselbank en 800 kilogram vlees via fabrikant Westvlees.

Via de Sociale Noodlijn van Stad Oostende (0800 1 8400) kunnen mensen om hulp vragen, waarna ze doorverwezen worden naar één van de vier mogelijke afhaalpunten.  Los daarvan probeert elke partner ook zelf via de eigen kanalen mensen te bereiken met een nood aan extra voedselhulp.

Vrijwillige artsen

In samenwerking met Dokters van de Wereld, straathoekwerk en de daklozenwerking, staat het CAW ook mensen bij met medische problemen. Dit is complementair met de werking van Stad Oostende. Wie ziek is, wordt in contact gebracht met het bestaande netwerk van huisdokters, het tijdelijke triagepunt en indien nodig de Oostendse ziekenhuizen.

Via de nachtopvang en het straathoekwerk kunnen mensen ’s avonds en ’s morgens ook terecht bij vrijwillige dokters voor een telefonische consultatie en een eventuele doorverwijzing naar het triagepunt, in situaties waar geen huisarts beschikbaar is. Mensen die niet terechtkunnen bij de reguliere gezondheidszorg, kunnen ook hiervoor terecht bij de Sociale Noodlijn op 0800 1 8400 of socialenoodlijn@oostende.be