De Sociale Noodlijn behandelt in een maand tijd bijna 1.700 oproepen van Oostendenaars

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Een maand geleden, op 16 maart, opende Stad Oostende de Sociale Noodlijn. De stad heeft zo een laagdrempelig aanspreekpunt om kwetsbare burgers en mensen met vragen tijdens de coronacrisis bij te staan. Gemiddeld bellen meer dan 50 Oostendenaars dagelijks naar de noodlijn, voor hulp met boodschappen, medicijnen, maaltijden aan huis of gewoon voor een babbel. Stad Oostende belt vanuit de noodlijn ook zelf proactief mensen op om sociaal isolement te doorbreken.

Stad Oostende probeert al van bij het begin om de coronacrisis gecoördineerd aan te pakken. Na de aankondiging van de eerste maatregelen, begin maart, werkte de stad snel een Sociale Noodlijn uit om burgers uit de nood te kunnen helpen. Veel van de maatregelen vormen een echte uitdaging voor de bevolking, zeker voor mensen die zorgbehoevend of kwetsbaar zijn. De ontmoetingscentra zijn gesloten en allerlei welzijns- en zorgdiensten moesten zich herorganiseren.  Dit dreigde een aantal mensen in moeilijkheden te brengen.

Niet enkel voor senioren

Via de toegankelijke Sociale Noodlijn kunnen kwetsbare burgers beroep doen op snelle en noodzakelijke dienstverlening en informatie: maaltijden aan huis, apotheekservice, boodschappenhulp,… De Sociale Noodlijn wordt bemand door een multidisciplinaire ploeg van Stad Oostende: maatschappelijk werkers van de ontmoetingscentra, maar bijvoorbeeld ook de eerstelijnspsycholoog, de brugfiguren onderwijs en de medewerkers van het Meldpunt senioren in nood.

Het doelpubliek van de Noodlijn zijn niet enkel senioren, maar ook mensen die in kansarmoede leven of bijvoorbeeld alleenstaande ouders die moeilijke tijden beleven nu de scholen, de hulp van grootouders en alle vrijetijdsactiviteiten wegvallen. Het team van de Sociale Noodlijn stelt mensen gerust met informatie, tips en verwijst door indien nodig. Na een week werd de Sociale Noodlijn ook gekoppeld aan een nieuw gratis nummer (0800 1 8400), waardoor ook een eventuele financiële drempel wegviel.

Cijfers en statistieken

Na een maand kan Stad Oostende enkele interessante cijfers over de werking van de Sociale Noodlijn meegeven:

  • Op een maand tijd kwamen er 1668 oproepen binnen, de grote meerderheid telefonisch (1584 of 95%), de rest via mail. In de eerste week kwam er een echte vloedgolf aan vragen. In maart kreeg de Sociale Noodlijn gemiddeld 75 oproepen per dag. Momenteel draait dit aantal rond de 40.
  • Driekwart van de oproepen kwam van de mensen zelf, de rest via familie of het professioneel netwerk.
  • Opmerkelijk: 83% van de oproepen kwamen van Oostendenaars, die voordien op geen enkele manier klant waren bij de stadsdiensten (thuiszorg, OCMW, ontmoetingscentra).  Dat betekent dat de Sociale Noodlijn echt wel een belangrijk en laagdrempelig aanbod is voor alle Oostenaars. Een kleine 300 bellers waren wel al klant (17%). Het gaat hier vooral over de klanten van de ontmoetingscentra die na de sluiting van die centra nood hadden aan maaltijden aan huis.
  • Van de oproepen werd 244 keer gevraagd naar boodschappen aan huis en 194 keer naar maaltijden aan huis.
  • Opvallend is ook het hoge aantal informatieve vragen: 980. Er komen gemiddeld een 30-tal vragen per dag. Mensen hebben veel vragen over de richtlijnen van de overheid, over de compensatiemaatregelen, over de werking van winkels en apotheken, over de werking van de stadsdiensten,…
  • Sommige mensen hebben geen concrete vraag, maar gewoon behoefte aan  ‘een goed gesprek’. Gemiddeld drie mensen per dag (87) bellen gewoon voor de nood aan een sociale babbel.  Het team van de Sociale Noodlijn schat het zo in dat dit laatste aspect in de verdere crisis en ook nadien een heel belangrijk aandachtspunt zal zijn. Net daarom is de Sociale Noodlijn vanaf deze week dan ook gestart zijn met het proactief terugbellen van alle mensen die in de afgelopen maand contact hebben opgenomen voor zo’n sociale babbel. Zo kan een sluimerend sociaal isolement doorbroken worden.

De Sociale Noodlijn is nog steeds elke dag te bereiken tussen 9 en 18 uur op het gratis nummer 0800 1 8400 (optie 3 in het keuzemenu), of rechtstreeks via 059 25 85 85. Mailen kan ook naar socialenoodlijn@oostende.be.