lijst Open Vld Oostende

Gewoon doen voor Oostende!

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Het verkiezingsprogramma van Open Vld is een uitvoerig werkstuk. Het is een bundeling van concrete plannen op korte termijn maar ook van een visie voor Oostende op lange termijn. Aan de basis ligt het denkwerk van ‘groep 2030’, een team partij-politiek-neutrale experten, dat zich boog over de vraag welke richting de stad in de toekomst uit moet.

De Oostendenaar telt

Prioriteit voor liberalen is de relatie tussen het stadsbestuur en de Oostendenaar. Communicatie, overleg en een neutrale scheidsrechter is de basis. De aanstelling van een ombudsman, een neutrale scheidsrechter, is een speerpunt.

Je goed voelen is ook afhankelijk van de veiligheid. Naast een lik op stuk beleid en de installatie van camera’s, die op een correcte manier moeten worden beheerd, gaat Open Vld Oostende voor de oprichting van buurtinformatienetwerken. Binnen een afgelijnd kader wisselen burgers informatie uit met de politie en staan ze zo in voor een preventiebeleid en een sterke sociale controle.

Elke Oostendenaar telt

Onze samenleving wordt niet divers, onze samenleving ‘is’ divers. Dit is zonder twijfel een uitdaging.

Wij passen voor een maatschappij waarin mensen gestigmatiseerd of gediscrimineerd worden. Wij gaan ook niet mee in een verhaal waarbij mensen ‘gepamperd’ worden en geen eigen verantwoordelijkheid krijgen. Open Vld kiest een derde weg. De weg van kansen, verantwoordelijkheid, respect en hoop. Hierbij nemen we de recepten van de stad Mechelen als leidraad. Een strenge aanpak van problemen maar ook een focus op succesverhalen biedt een toekomst aan iedereen. We leggen de klemtoon op kennis van de taal en onderwijs en investeren in wijken zodat samenleven effectief kan.

Elke buurt telt

Investeren in buurten zorgt voor een heropleving van wijken. Niet enkel de straten en de pleinen zijn in dat verhaal belangrijk. Ook de kwaliteit van de woningen bepaalt ons geluk. Een rollend fonds zet een renovatiebeweging op gang. Een deel van de onroerende voorheffing reserveren we voor de renovatie en benovatie van woningen die het Autonoom Gemeentebedrijf Stadskernvernieuwing, aankoopt. Na de noodzakelijke aanpassingen komen de woningen terug op de markt. Die middelen worden opnieuw geïnvesteerd in projecten. De ingewonnen informatie bundelt het AGSO in een renovatie- en benovatiedraaiboek, toegankelijk voor iedere Oostendenaar.
Een deel van de middelen uit de onroerende voorheffing vloeit naar een ‘Erfgoedfonds’. Renovatie van die panden vraagt enorme inspanningen van de eigenaars. Wie inspanningen levert om erfgoed in stand te houden verdient ondersteuning en geen extra lasten. Voor wie bewust laat verkrotten geldt geen pardon.

Bereikbaar Oostende. Omdat ook elke ondernemer telt

Het verkeer in de stad zit op topdagen in de knoop. Zowel de mobiliteit als de parkeerproblematiek bekijken we op lange termijn. Open Vld zet in op randparkings, een flexibele autoluwe binnenstad en een groene mobiliteit.

– Randparkings: we bekijken de aanleg van een randparking onder de Verenigde Natielaan. Deze parking vangt de wagens op voor de ingang van het stadscentrum.
– Randparking Zandvoorde: we bekijken de mogelijkheid om een randparking aan te leggen in Zandvoorde en met een elektrische trein of een trein op waterstof de verbinding met de stad te maken. We onderzoeken die piste op vandaag. Dit zorgt voor minder druk op de A10 en maakt een verlaning van die weg opnieuw een stukje realistischer.
– Flexibele autoluwe binnenstad: een slimme stad gebruikt technologie om het leven eenvoudiger te maken. Via een camerasysteem kunnen we de binnenstad autoluw maken op momenten waarop de stad dicht slibt. Bewoners kunnen door nummerplaatherkenning steeds hun woning bereiken en ook handelaars, leveranciers en zorgverstrekkers kunnen in dit systeem ingepast worden.
– De toekomst is aan de fiets: fietsinfrastructuur wordt een prioriteit. We zetten in op missing links in het aanbod aan fietspaden en fietsenstallingen. We focussen niet enkel op het stadscentrum maar vergeten ook de wijken niet.

We stimuleren het fietsgebruik en beginnen bij onszelf. Het wagenpark van het stadsbestuur wordt afgebouwd en vervangen door elektrische fietsen. Buiten uitzonderlijke omstandigheden nemen ook schepenen én de burgemeester de fiets.

Elk kind telt

Aanwezigheid in de kleuterklas is belangrijk voor de sociale ontwikkeling van elk kind. Het is ook belangrijk om een taalachterstand te vermijden. Wie kiezen dan ook voor een aanklampend beleid waarbij we ouders stimuleren en overtuigen van de meerwaarde van ons onderwijsaanbod.

Liberalen geven de stad ook een kindvriendelijke uitstraling. De handpop ‘James’ neemt kinderen mee op sleeptouw door de stad. Je vindt James in musea, bij de dokter, bij de politie, op restaurant, op culturele manifestaties, op de website, op speelpleinen … James is voor kinderen een herkenningspunt, een vertrouwd gezicht. Deze kleine ingreep vergroot het welbevinden van ouders en kinderen en maakt Oostende een stuk meer kindvriendelijk zowel voor inwoners als voor toeristen.

Het volledige programma vindt u hier: www.verkiezingsprogramma.openvldoostende.be

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.