Vernieuwde hondenloopweide aan Brigade Pironlaan

Posted on Posted in Dierenwelzijn, Oostende - De Stad aan Zee
Na signalen van wijkbewoners en gebruikers werd de hondenloopweide aan de Brigade Pironlaan aangepast. De weide is voortaan omheind en is nu veiliger voor hond en baas. De hondenloopweide wordt zo de tweede grootste omheinde loopweide in onze Stad.

De hondenloopweide aan de Brigade Pironlaan is sinds kort omheind. De aanpassing kwam er door samenwerking van diverse stadsdiensten en na diverse signalen van wijkbewoners en gebruikers.

Omheinde hondenloopweide

Om de hondenpoepproblematiek en loslopende honden tegen te gaan, gaf de wijkpolitie de suggestie om de hondenlosloopweide aan de Brigade Pironlaan te omheinen. Na een plaatsbezoek met Wijkpolitie, Stadsmarinier en de dienst Openbaar Domein werd besloten om de hondenloopweide te omheinen.

De politie gaf aan dat er veel mensen uit de wijk hondenbezitters zijn en vaak in kleine woningen of appartementen wonen. Met de bijkomende ruimte voor honden, kan de politie bij handhaving verwijzen naar deze plek voor een betere spreiding over de wijk.

Concreet werd de bestaande hondenlosloopweide helemaal omheind van aan de Brigade Prironlaan tot aan de Waterlelielaan. De honden kunnen in de nieuwe situatie niet tot op de Elisabethlaan lopen. De weide is daardoor een stuk veiliger voor hond en baas.

Eerder werd er in deze hondenlosloopweide geïnvesteerd door de subsidie van wijkprikkels en de aankoop van hondentoestellen. De loopweide wordt zo, na de weide op de Vuurtorenwijk, de tweede grootste omheinde hondenloopweide in onze Stad.

Concrete actie uitgewerkt door gebiedsteam

De gebiedsteams van Stad Oostende zijn intussen een jaar actief in de buurten en wijken van de Stad. Een gebiedsteam bestaat uit verschillende stadsdiensten samen met actoren en partners uit de wijk die tweemaandelijks in overleg gaan. Tijdens deze samenkomsten worden diverse signalen uit de betreffende wijk besproken. Vervolgens gaan de Stadsmariniers aan de slag om concrete acties uit te werken.

Er komen regelmatig signalen vanuit het gebiedsteam Stene en het partneroverleg Nieuwe Stad over de afvalproblematiek. Diverse aspecten van de afvalproblematiek komen aan bod zoals zwerfvuil, sluikstort, peuken en hondenpoep. Stad Oostende zet sterk in op de aanpak van sluikstorten en zwerfvuil met een netheidscampagne.

Opruimactie Nieuwe Stad

Op vrijdag 28 april 2023 vond een opruimactie plaats in de Nieuwe Stad in kader van de netheidscampagne voor de wijk Stene. Meer dan 50 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om 1.500 liter zwerfvuil op te halen. Ze ruimden het gebied op tussen de Stuiverstraat, de Zilverlaan, de Elisabethlaan en de Gistelsesteenweg. De vrijwilligers bestonden vooral uit mensen van de wijkorganisaties zoals Duinhelm, SAAMO, Arktos, De Oostendse Haard, De Gelukkige Haard, Zoroos, Perspectief en enkele burgers. Het opgehaalde zwerfvuil was een mix van afval.

Het resultaat mag gezien worden. De wijk ligt er heel proper bij. Het opgehaalde afval komt vooral van onder hagen en struiken, waar de medewerkers van openbaar Domein niet goed aankunnen. De hagen worden dan ook aangepast zodat ze toegankelijker worden om het afval weg te halen. Opvallend was het aantal sigarettenpeuken in de wijk. Momenteel wordt onderzocht welke acties en ingrepen er nodig zijn om dat aan te pakken.