Horecazaak maand gesloten bij burgemeestersbesluit

Regels gelden voor iedereen

In de Langestraat is een horecazaak bij burgemeestersbesluit gesloten na verschillende incidenten. “We treden streng op tegen zij die herhaaldelijk voor moeilijkheden zorgt.”
De afgelopen weken moest de politie voor verschillende opstootjes en incidenten tussenbeide komen in en rond de zaak, gelegen tussen het Monacoplein en de Madridstraat. De openbare orde kwam hierbij meermaals ernstig in het gedrang, ook de openbare reinheid liet zwaar te wensen over. De politie stelde ook inbreuken vast inzake de wettelijk vereiste private veiligheid. Er werden de voorbije tijd dan ook meerdere processen-verbaal opgesteld.

“Via een burgemeestersbesluit sluiten we de zaak voor één maand”, legt burgemeester Bart Tommelein uit. “Nagenoeg alle Oostendse horeca-uitbaters houden zich aan de regels. Tegen zij die herhaaldelijk in de fout blijven gaan en na meerdere waarschuwingen geen aanstalten maken om problemen aan te pakken, grijpen we streng in. De regels gelden voor iedereen.”
“Een horecazaak wordt niet zomaar gesloten: hier gaat een lijvig dossier en woord-wederwoord aan vooraf. Er bleek herhaaldelijk een oorzakelijk verband te zijn tussen de uitbating en de incidenten, zowel binnen als buiten de zaak. Zonder bestuurlijke maatregel dreigt de ordeverstoring te blijven doorgaan. Er waren geen signalen dat de uitbaters maatregelen nemen om de situatie onder controle te krijgen”, kadert korpschef Philip Caestecker.

Als de opgelegde sluiting niet wordt gevolgd, riskeert de uitbating een GAS-boete. De sluiting kan ook twee keer met één maand worden verlengd.