viswinkel

‘Landbouw onder water’: Vlaanderen wil aquacultuur als economisch rendabele en innovatieve sector uitbouwen

Posted on Posted in Vlaams Parlement

Aquacultuur is het duurzaam kweken van onder andere vis, schelpdieren en waterplanten. Dit kan zowel aan land als op zee en is een veelbelovende discipline, maar Vlaanderen hinkt achterop. De sector kampt met specifieke uitdagingen die ertoe leiden dat de omvangrijke investeringen in onderzoek zich te weinig vertalen naar rendabele economische activiteit. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement willen de sector extra impulsen geven om te kunnen doorgroeien tot een volwaardige component in de voedselketen. Vlaams Parlementsleden Cathy Coudyser (N-VA), Joke Schauvliege (CD&V) en Bart Tommelein (Open Vld) komen met een aantal aanbevelingen voor de Vlaamse Regering.

Kandidaat-ondernemers worstelen met complexe en versnipperde regelgeving en een gebrek aan ruimte, zowel aan land als op zee. “Er is in Vlaanderen veel kennis aanwezig en er wordt veel onderzoek gedaan aan Vlaamse universiteiten, maar de economische impact van de sector blijft miniem. Het is nochtans een sector die kan inspelen op de stijgende vraag naar duurzaam geproduceerde producten van eigen bodem. Het groeipotentieel is aanwezig. Dat moeten we nu aanboren. Daarom moeten we streven naar een vereenvoudiging van de regelgeving”, zegt Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA). “De sector kampt ook met een imagoprobleem: vaak denkt de consument dat de producten gekweekt worden in vervuild water. Dat is in Vlaanderen uiteraard niet het geval. Het gaat om duurzame productie.”

De afgelopen jaren gebeurde er in Vlaanderen al heel wat onderzoek en kennisuitwisseling. Nu is het tijd dat die expertise omgezet wordt in de praktijk. Via een samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen, praktijkcentra en bedrijven kunnen economisch rendabele aquacultuurprojecten gefaciliteerd worden. “Het Vlaams Aquacultuurplatform brengt alle belanghebbenden samen en levert goed werk. Dat gaan we verder ondersteunen. Tegelijk moeten we ook leren van onze buurlanden zoals Frankrijk, waar de sector al stevig is ingeburgerd. Welke kennis hebben zij, zijn er goede praktijkvoorbeelden die we in Vlaanderen kunnen overnemen, enzovoorts”, stelt Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege (CD&V).

De interesse voor aquacultuur in Vlaanderen is voldoende aanwezig maar veel ondernemers haken vroegtijdig af. Obstakels zijn hoge investeringskosten, de daaraan gekoppelde financiële risico’s en complexe productieprocessen. “We moeten startende aquacultuurondernemers zo goed mogelijk ondersteunen en informeren op technisch, financieel en juridisch vlak. Daarnaast geven we ze alle kansen om de mogelijkheden van de KMO-portefeuille en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) maximaal te benutten”, besluit Vlaams Parlementslid Bart Tommelein (Open Vld).