Life Dunias project herstelt kustduinen

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

De komende 5 jaar worden woekerplanten aangepakt in de Vlaamse kustduinen. Ze komen langs de volledige kust voor en verdringen er de lokale duinnatuur. Om onze kustnatuur te herstellen, wordt ruimte vrijgemaakt voor de oorspronkelijke duinvegetatie. Ook in Oostende vinden werken plaats.

In de kustduinen vind je natuurtypes die je nergens anders in Vlaanderen aantreft. Het gaat bijvoorbeeld om vochtige duinpannes of soortenrijke duingraslanden, elk met hun eigen waaier aan typische fauna en flora. Denk hierbij aan de rugstreeppad, verschillende soorten vlinders en verscheidene types orchideeën.

Aan onze kust groeien echter ook heel wat struiken met een invasief karakter. Woekerplanten, ook gekend onder de afkorting IAS (Invasive Alien Species), zoals rimpelroos, mahonie, of Amerikaanse vogelkers zien er dan soms wel mooi uit, hun resultaat is dat niet!

Woekerplanten komen op verscheidene manieren in de duinen terecht. Vaak worden ze aangeplant in privé tuinen of gemeentelijk parken omwille van hun schoonheid of robuustheid. Van daaruit kunnen deze planten ‘ontsnappen’ in de vrije natuur: via ondergrondse wortelnetwerken, zaden, vogels die de bessen opeten of het dumpen van tuinafval in de natuur. Zo kunnen sommige planten zich spontaan vestigen in de natuur omdat ze hier geen natuurlijke concurrentie hebben: ze krijgen vrij spel om zich ongelimiteerd te vermenigvuldigen en uit te breiden in de duingebieden.

Het Life Dunias project zal ervoor zorgen dat deze woekerplanten verdwijnen en zo meer ruimte maken voor inheemse soorten. De komende 5 jaar wordt ongeveer 50 hectare aan planten verwijderd langsheen de volledige kuststrook. Omdat het vaak om grote aaneengesloten gehelen gaat, gebeurt dit werk met stevig materiaal zoals werkkranen. Onmiddellijk na het uitgraven worden de planten ter plekke gezeefd. Zo kan de natuur zich meteen herstellen.

In Oostende wordt een populatie rimpelroos (een invasieve exoot) verwijderd ter hoogte van de O.L.V.-ter-Duinenkerk.

Meer info op www.natuurenbos.be/life-dunias