Meeuwenteam opnieuw paraat

Posted on Posted in Dierenwelzijn
Net zoals de voorbije jaren opent Stad Oostende opnieuw de hulplijn in geval van overlast door meeuwen. Via een online formulier kan iedereen meldingen doen waarna – indien nodig – het Meeuwenteam op pad gestuurd wordt.

Vanaf deze week kan je opnieuw een beroep doen op het Meeuwenteam als je een vraag hebt of een melding wil doen over de broedende meeuwen in de stad. Via het formulier op de website van de stad kan je een tussenkomst aanvragen van het team. De experten kijken vervolgens voor een oplossing op maat onder de vorm van info, tips of een ingreep ter plaatse.

Vorig jaar behandelde het Meeuwenteam meer dan 300 meldingen en nam hiermee alvast een vliegende start. Stad Oostende pionierde hiermee aan de kust en zette in op een geïntegreerde en diervriendelijke aanpak. Dit jaar opteren nog twee andere kustgemeentes voor dezelfde methode en focust Stad Oostende op het verfijnen van haar aanpak.

Zelf je dak op

Binnenkort beginnen de meeuwen in de stad terug aan het broedseizoen. In de maand maart zoeken ze elkaar alvast op om in paartjes te gaan zitten en zijn ze op de uitkijk naar een geschikte nestlocatie. Door jezelf te laten zien en indien mogelijk regelmatig je dak te betreden, zullen de meeuwen deze plek als ‘onveilig’ beschouwen en een andere plaats opzoeken. Tijdens de maand april kan je best ook de dakgoot vrijmaken en potentieel nestmateriaal zoals takjes, mos en bladeren wegnemen. Wees uiteraard voorzichtig als je zelf je dak betreedt.

Heb je al eerder broedende meeuwen te gast gehad en zie je ze toch liever niet op je dak? Probeer de gekende nestplaats dan ontoegankelijk te maken. Meeuwen zijn zeer honkvaste vogels en komen doorgaans terug op identiek dezelfde plaats broeden. Op platte daken kan je een geschikt net spannen waardoor de plek onbereikbaar wordt. De stad voorziet een subsidie voor het plaatsen van een meeuwenweringsnet. Meer info vind je op www.oostende.be/meeuwen. Een schuin dak vergt soms wat meer creativiteit. Ook audiovisuele middelen (bewegende voorwerpen of geluid) kunnen helpen, maar vereisen wat meer aandacht en onderhoud om te vermijden dat gewenning optreedt.

In geval van overlast

Ervaar je ondanks je eigen inspanningen toch nog hinder door deze gevleugelde kustacrobaten? Doe dan een beroep op het Meeuwenteam. Dien je aanvraag in via het formulier op www.oostende.be/meeuwen. Het Meeuwenteam zal jou contacteren om langs te komen, tips te geven of te zoeken naar oplossing op maat.

Tot slot pleit Stad Oostende ervoor om zoveel mogelijk te genieten van de aanwezigheid van de meeuwen als belangrijk onderdeel van onze unieke stadsbiodiversiteit. Meeuwen zijn immers onlosmakelijk verbonden met de kust.